Maligayang pagdating Baby

Ang programa ng Welcome Baby ay isang kusang-loob, pangkalahatang ibinigay na ospital at interbensyon na nakabase sa bahay para sa mga kababaihang buntis at postpartum. Ang pangunahing layunin ng Welcome Baby ay upang makipagtulungan sa mga pamilya upang ma-maximize ang kalusugan, kaligtasan at seguridad ng relasyon ng sanggol at magulang at anak at upang mapadali ang pag-access sa suporta at serbisyo kung kinakailangan. Ang programa ay inilaan upang maalok sa buong mundo sa lahat ng mga pamilya anuman ang katayuan sa kita, mga potensyal na hamon o peligro. Ang programang Welcome Baby ay may kasamang mga pagbisita sa bahay na batay sa prenatal at postpartum, pati na rin ang pagbisita sa ospital sa oras ng kapanganakan ng bata. Bilang bahagi ng isang malawak na pamayanan, sistemang pandaigdigan, bibigyan ng programa ang mga magulang ng pagkakataon na malaman ang tungkol sa mga paksang tulad ng pagiging magulang at pag-unlad ng maagang bata, at upang makakuha ng tulong sa mga isyu tulad ng pangunahing pangangalaga sa kalusugan, saklaw ng seguro, nutrisyon, pagpapasuso, karahasan sa pamilya, depression ng ina, o pagpapabuti ng kaligtasan sa bahay.

Ang Welcome Baby ay nagsimula noong 2009 kasama ang pilot program nito sa pamamagitan ng Maternal and Child Health Access (MCHA) na katuwang ang California Hospital Medical Center, isang miyembro ng sistema ng mga ospital ng Dignity Health. Ang Baby Welcome ay pinalawak mula sa 13 mga ospital sa LA County. Ang libre at kusang-loob na program na ito ay nag-aalok ng mga sumusunod sa panahon ng pagbubuntis at sa buong unang siyam na buwan ng isang sanggol, at maaaring isama ang mga sumusunod:

 • Isang pagbisita sa ospital kung saan ang mga ina ay tumatanggap ng tulong sa pagpapasuso at impormasyon tungkol sa bonding at pagkakabit, pag-aalaga ng kanilang sanggol, at mga mapagkukunan na maaaring kailanganin ng pamilya habang lumilipat sila sa pagiging magulang
 • Isang personal na Coach ng Magulang na nakikipagkita sa pamilya sa ginhawa at ginhawa ng kanilang tahanan
 • Impormasyon at suporta sa pagpapasuso, kaligtasan sa bahay at iba pang mga paksa
 • Isang appointment sa bahay kasama ang isang nars sa loob ng mga unang araw pagkatapos na maihatid sa ospital
 • Mga referral sa mga karagdagang mapagkukunan upang matulungan ang pamilya
 • Mga item na baby- at mom-friendly tulad ng mga thermometers, mga unan sa pag-aalaga, mga laruan at mga panustos na pang-sanggol para sa bahay

Piliin ang Home Visiting

Ang lahat ng mga bagong ina ay nangangailangan ng tulong at suporta upang mapalaki ang isang malusog na sanggol, ngunit ang ilang mga ina ay nangangailangan ng kaunti lamang kaysa sa iba. Ang Piniling Pagbisita sa Bahay ay inilaan para sa mga ina na nangangailangan ng higit na pokus na suporta sa pangangalaga sa kanilang sarili at kanilang mga bagong silang na sanggol. Ang mga bisita sa bahay ay nagbibigay ng isinapersonal na suporta at impormasyon sa mga pamilya sa panahon ng pagbisita sa bahay, kasama ang:

 • Positibong pagiging magulang
 • Kalusugan at pag-unlad ng bata
 • Nakabubuo ng mga ideya sa pag-play
 • Mga pag-screen sa pag-unlad
 • Isang network ng mapagkukunan na nag-uugnay sa mga magulang / tagapag-alaga sa iba pang mga serbisyo sa pamayanan

Nag-aalok ang Unang 5 LA ng dalawang programa sa pagbisita sa bahay: Mga Malusog na Pamilya Amerika at Mga Magulang Bilang Guro. Ang mga malusog na Pamilya America at Mga Magulang Bilang Mga Guro na programa ay magagawang upang gumana sa mga pamilya hanggang sa ang bata ay 5 taong gulang at magbigay lingguhan upang dalawang beses na makipag-ugnay sa unang taon ng pakikilahok at pagkatapos ay tulad ng ipinahiwatig ng mga pangangailangan ng pamilya.

Mga Pangunahing Milestone

Ang Welcome Baby ay nagsimula sa isang pilot site noong 2009 na may pakikipagtulungan sa pagitan ng California Hospital Medical Center at Maternal Child Health Access. Mula nang mapalawak ito simula sa 2013 sa isang kabuuang 14 na ospital, ang Welcome Baby ay nagsilbi sa higit sa 59,000 pamilya hanggang Hunyo 2018. Kinikilala na ang ilang mga pamilya ay mangangailangan ng higit na nakatuon at mas matagal na suporta, sinimulan ng First 5 LA ang pagpopondo ng mga programa ng HFA at PAT noong 2014, na nagpatala ng higit sa 3,000 mga pamilya hanggang Hunyo 2018.

KUNG SAAN ANG MGA HOSPITAL NA NAKIKILABI SA WELCOME BABY?

SINONG MGA OSPITAL ANG NAKIKILABIH SA PILI NG BISITA SA BALITA?

Malusog na Pamilya America

Mga Kasosyo sa Antelope Valley para sa Kalusugan

(661) 942-4719

Naghahatid ng Pinakamahusay na Mga Pamayanan sa Lancaster at Palmdale

Sentro ng Patnubay ng Bata at Pamilya

(661) 265-8627 / (818) 993-9311

Naghahatid ng Pinakamahusay na Mga Pamayanan sa Lancaster at Palmdale.

Bureau ng Mga Bata

(213) 342-0100

Naghahatid ng Pinakamahusay na pamayanan ng Metro Los Angeles

Ang Children's Clinic

(562) 933-0400

Naghahatid ng Pinakamahusay na mga komunidad sa Start Long Beach / Wilmington

Children's Institute Inc.

(213) 385-5100

Naghahatid ng Pinakamahusay na Start Broadway / Manchester, Compton, Long Beach, at Wilmington na mga pamayanan

Mga Pamilya sa Mabuting Kalusugan

(562) 491-9100

Naghahatid ng Pinakamahusay na mga komunidad sa Start Long Beach / Wilmington

Paglilingkod sa Pamilya ng Foothill

(626) 993-3000

Naghahatid ng Pinakamahusay na pamayanan sa El Monte

Klinika ng Patnubay ng Bata sa Los Angeles

(323) 766-2345

Naghahain ng Pinakamahusay na mga pamayanang Broadway / Manchester at Compton

Pagpapayo sa Pacific Asian

(562) 424-1886

Naghahatid ng Pinakamahusay na mga komunidad sa Start Long Beach / Wilmington

Mga Shields para sa mga Pamilya

(323) 242-5000

Naghahatid ng Pinakamahusay na Start Broadway / Manchester, Compton, Watts / Willowbrook, at mga komunidad ng West Athens

Spiritt Family Services

(626) 442-1400

Naghahatid ng Pinakamahusay na pamayanan sa El Monte

Timog LA Biomed

(323) 757-7244

Naghahain ng Pinakamahusay na mga pamayanang Broadway / Manchester at Compton

Mga Magulang Bilang Guro

Child Care Resource Center

(818) 717-1000

Naghahatid ng Pinakamahusay na Simula Lancaster, Palmdale, Pacoima at mga komunidad ng Panorama City

Children's Center ng Antelope Valley

(661) 949-1206

Naghahatid ng Pinakamahusay na Mga Pamayanan sa Lancaster at Palmdale

El Nido Family Center

(818) 830-3646

Naghahatid ng Pinakamahusay na Mga Watts ng Start Watts / Willowbrooks, West Athens, Pacoima at mga komunidad ng Panorama City

Mga Kaibigan ng Pamilya

(818) 988-4430

Naghahatid ng Pinakamahusay na Simula sa mga pamayanan ng Pacoima at Panorama City

Human Services Association

(562) 806-5400

Naghahatid ng Pinakamahusay na pamayanan sa El Monte

Mga Serbisyo sa Komunidad ng Plaza

(323) 268-3219

Naghahatid ng Pinakamahusay na pamayanan sa El Monte

Richstone Family Center

(310) 970-1921
Paghahatid ng Pinakamahusay na Mga Watts ng Start / Willowbrooks at mga pamayanang West Athens

Mga Shields para sa mga Pamilya

(323) 242-5000

Naghahatid ng Pinakamahusay na StartBroadway / Manchester, Compton, Watts / Willowbrook, at mga pamayanan ng West Athens

Ang Buong Anak

(562) 692-0383

Naghahatid ng Pinakamahusay na pamayanan sa El Monte

Pinakamahusay na Kasanayan sa Pagbisita sa Bahay

Ang mga programa sa pagbisita sa bahay ay isang malawakang ginagamit na diskarte upang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng suporta at serbisyo na kailangan nila. Ang mga pagbisita sa bahay ay maaaring mapabuti ang kaalaman at kasanayan ng mga magulang, makakatulong na bumuo ng mga sistema ng suporta sa lipunan, at maaaring mapabuti ang pag-access sa edukasyon, kalusugan, at mga serbisyo sa pamayanan. Ang Unang 5 LA ay naniniwala at sumusuporta sa pagpapatupad ng mga pinakamahusay na kasanayan. Mula nang mapalawak ang pamumuhunan sa pagbisita sa bahay, ang Unang 5 LA ay nagpopondo ng isang Family Strifyinging Oversight Entity (FSOE), na pinangunahan ng Pinakamahusay na Mga Babies Network ng Los Angeles . Nagbibigay ang FSOE ng kritikal na suporta sa mga site ng pagbisita sa bahay ng First 5 LA, kasama ang pagsasanay at propesyonal na pagpapaunlad ng mga kawani sa pagbisita sa bahay, pagsubaybay at pangangasiwa ng pagsunod sa pamantayan ng pambansang modelo, at tulong na panteknikal. Layunin ng Unang 5 LA na palawakin at suportahan ang mga pinakamahusay na kasanayan sa diskarte ng diskarte, istraktura at antas ng mga tauhan.

Program Approach Pinakamahusay na Kasanayan

 1. Sumusunod ang programa sa isang hanay ng mga prinsipyo na malinaw at nakasulat.
 2. Ang mga serbisyong ibinigay ay sumasalamin sa mga prinsipyo ng programa pati na rin ang misyon, layunin, at kinalabasan.
 3. Ang mga ugnayan ay kinikilala bilang batayan ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay.
 4. Ang mga pamilya ay iginagalang; kinikilala at binubuo ng programa ang kalakasan ng pamilya.
 5. Ipinapakita ng programa ang kakayahang umangkop, nagtatrabaho upang makamit ang mga layunin sa programa habang sabay na tinutugunan ang mga pangangailangan na kinilala ng pamilya.
 6. Binibigyan ng kapangyarihan ng programa ang pamilya upang mas mahusay na matugunan ang sarili nitong mga pangangailangan.
 7. Ang programa ay may malinaw na pag-unawa sa "teorya ng pagbabago" na naglalarawan sa epekto ng mga serbisyo sa programa sa mga pamilya.
 8. Gumagamit ang programa ng mga interbensyon na napatunayan na epektibo batay sa teorya, pagsasaliksik, o mga kinalabasan na sinusukat ng programa.

Mahusay na Kasanayan sa Istraktura ng Programa

 1. Ang programa ay may mahusay na natukoy na misyon at mga layunin na nakasulat at nauunawaan ng mga kawani at pamilya.
 2. Ang programa ay may malinaw na tinukoy na target na populasyon na umaayon sa misyon at layunin nito.
 3. Ang programa sa pagbisita sa bahay ay bahagi ng isang sistema ng mga serbisyo at nagbibigay ng pag-access sa isang komprehensibong hanay ng mga serbisyo, direkta o sa pamamagitan ng mga referral.
 4. Nagbibigay ang programa ng mga bisita sa bahay ng pag-access sa isang koponan ng maraming disiplina upang mag-usap sa mga kaso.
 5. Ang programa ay gumagana nang sama-sama at malikhain upang makilala at mabatak ang mahirap na mapagkukunan upang matugunan ang mga pangangailangan ng kliyente.
 6. Ang programa ay nababaluktot at nagbabago bilang tugon sa mga pagbabago sa pamayanan at sistema ng mga serbisyo.
 7. Ang mga serbisyo ay may kakayahan sa kultura at tumutugon sa pinagmulan ng mga pamilyang pinaglingkuran.
 8. Ang Caseload ay isang napapamahalaang laki upang payagan ang sapat na intensity at tagal upang makamit ang mga layunin sa programa.
 9. Ang programa ay may nagpapatuloy na pamamaraan ng pagtiyak sa kalidad ng mga serbisyo nito.
 10. Sinusukat ng programa ang epekto nito sa mga pamilya sa iba't ibang paraan.
 11. Hinahangad ang input ng pamilya para sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng programa, at ang pagpapabuti ng programa ay tumutugon sa input at feedback ng pamilya.

Mga Pinakamahusay na Kasanayan sa Staffing

 1. Ang mga bisita sa bahay ay tumatanggap ng paunang pagsasanay sa kung paano magtrabaho kasama ang mga pamilya at sa mga prinsipyo ng programa, misyon, layunin, at kinalabasan.
 2. Ang mga bisita sa bahay ay nakapagpanday at nagpapanatili ng suporta ngunit propesyonal na mga relasyon sa mga pamilya.
 3. Nauunawaan at iginagalang ng bisita sa bahay ang personal at propesyonal na mga hangganan.
 4. Ang mga bisita sa bahay ay tumatanggap ng patuloy na pagsasanay sa kanilang lugar ng kadalubhasaan (tulad ng maagang literasi, pag-unlad ng bata, o karahasan sa pamilya) at suporta.
 5. Ang mga bisita sa bahay ay nakakatanggap ng nakabalangkas na patuloy na pangangasiwa.
 6. Maaaring ilarawan ng mga bisita sa bahay ang nais na mga kinalabasan ng programa kabilang ang mga tukoy na positibong kinalabasan na inaasahang magaganap sa loob ng pamilya, tulad ng koneksyon sa mga lokal na mapagkukunan o pinabuting kalusugan sa pag-iisip.
 7. Ang mga bisita sa bahay ay may kakayahang makialam sa mga pamilya upang makamit ang mga layunin at layunin ng programa.
 8. Ang mga bisita sa bahay ay may kakayahan sa kultura at tumutugon sa mga background ng mga pamilya na pinaglingkuran.

 

Mga pagsisikap sa pagpapanatili ng Home Visiting

Ang pagpapanatili ay isa sa pinakamahigpit na hamon na kinakaharap ng network ng mga programang pagbisita sa bahay sa Los Angeles. Bilang karagdagan sa hamon ng hindi natutugunan na pangangailangan ng pamayanan, ang kasalukuyang mga pondo ay hindi maaaring mapanatili, partikular na ang Unang 5 LA na pagpopondo ay patuloy na bumababa sa pagkawala ng kita sa tabako. Ang pagbisita sa bahay ay ang pinaka-makabuluhan at matagal nang pamumuhunan ng Unang 5 LA, na humigit-kumulang na $ 41 milyon taun-taon (piskal na taong 2017-18 na badyet).

Noong huling bahagi ng 2016, ang Lupon ng mga Tagapamahala ng LA County ay nagpasa ng isang kilos na nagdidirekta sa Kagawaran ng Kalusugan Pangkalahatan bilang nangunguna, kasama ang First 5 LA, ang Children's Data Network, LA County Perinatal at Early Childhood Home Visiting Consortium, at bawat bata at pamilya na naglilingkod ahensya ng lalawigan, upang bumuo ng isang plano upang bumuo ng isang unibersal na sistema ng pagbisita sa bahay sa County. Ang gawaing ito ay nagtapos sa isang ulat, Pagpapalakas ng Pagbisita sa Bahay sa Los Angeles: Isang Plano upang Mapagbuti ang Kapakanan ng Bata, Pamilya, at Pamayanan. Ang isang pangunahing layunin ng plano ay upang "kilalanin ang isang balangkas upang ma-maximize ang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng paggamit ng magagamit na pagpopondo, at kung saan posible, kilalanin ang bago at mayroon nang, ngunit hindi na-maximize, mga stream ng kita upang suportahan ang pagpapalawak ng pagbisita sa bahay." Sa layuning ito, patuloy ang paggalaw ng workgroup ng paggalaw ng paggalaw at pag-aralan ang mga pagkakataong magdala ng mga karagdagang mapagkukunan upang suportahan ang mga programa ng LA. Batay sa gawaing ito, inirekomenda ang mga sumusunod na pangunahing tema:

 • Palakasin ang Patakaran at Mga Sistema Para sa Mga Serbisyong Pagbisita sa Bahay upang Tiyaking Mapapanatili ang Positibong Mga Kinalabasan para sa Mga Pamilya
 • Ganap na Pamumuhay at Pag-maximize ng Magagamit na Mga Pinagmulan (Pederal, Estado, Lokal) ng Pagpopondo ng Mga Pakikipagtulungan sa Buong Mga Ahensya ng County
 • Tukuyin ang Bago o Hindi Nakamit na Mga Pinagmulan ng Pagpopondo para sa Pagbisita sa Bahay
 • Mga Istratehiya sa Suporta na Malawakang Aplikasyon para sa Home Visiting Providing Agencies
 • Siguraduhin na Ang Mga Grante ay Ibinibigay Naaangkop na Pagsasanay at Teknikal na Tulong upang Makilahok sa Pagpepuhunan ng Pondo, Pagliit ng Mga Epektibong Operasyon at Programmatic na Epekto

Ito ay isang mahalagang sandali para sa pagbisita sa bahay sa LA County. Ang paggalaw ng Lupon ay nagpalit ng maraming kapanapanabik na mga pagpapaunlad ng patakaran at diskarte sa pag-maximize ng kita:

 • Ang Kagawaran ng Mental Health ng LA County ay nakatuon ng $ 50 milyon sa loob ng dalawang taon sa Pag-iwas sa Batas sa Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Mental at Maagang Pamamagitan mga pondo upang mapalawak ang mga serbisyong pagbisita sa bahay na batay sa ebidensya at tugunan ang mga mayroon nang mga puwang sa system.
 • Kasama sa badyet ng 2018 California ang $ 158 milyon sa pagpopondo para sa pagbisita sa bahay sa kauna-unahang pagkakataon sa pamamagitan ng Mga CalWORKS. Isang piloto na pinondohan ng First 5 LA, sa pakikipagsosyo sa Office Child Protection, DPSS at Shields for Families, na kasalukuyang nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay sa mga kliyente ng DPSS, na direktang tumulong na ipaalam ang pagbabago sa patakaran na ito.
 • Ang Unang 5 LA at DPH ay kasalukuyang nagtatayo ng mga imprastraktura para sa mga bumibisita sa bahay na mga grante upang lumahok Medicaid Targeted Case Management (TCM), upang makamit ang makabuluhang pagbabayad ng federal para sa County. Kamakailan lamang, ang LA County ay gumawa ng kinakailangang mga pagsasaayos ng patakaran upang paganahin ang pakikilahok ng TCM ng mga hindi entidad na County kabilang ang mga organisasyong nakabatay sa pamayanan, tulad ng mga F5LA na pagbibigay ng bahay sa mga nagbibigay ng bayad.
 • Buong Taong Nag-aalaga ng Medicaid Waiver- Sa LA County, kasalukuyang ipinatutupad ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan ang pagpapatawad sa Whole Person Care, na nakatuon sa mga populasyon na nakikipagpunyagi sa pinakamataas na mga kadahilanan sa peligro, ang kanilang pangangalaga na nagreresulta sa ilan sa pinakamataas na gastos sa system. Kasalukuyang piloto ng DHS ang pag-aalok ng pagbisita sa bahay bilang isang serbisyo sa mga buntis at post-natal na kababaihan na nahulog sa mga kategoryang ito.
 • Sa wakas, nagpatuloy na pagtataguyod ng estado at pederal ng Unang 5 LA at iba pang mga kasosyo upang mapalawak ang mga mapagkukunan at suporta para sa pagbisita sa bahay sa Los Angeles County.
isalin