¡Unang 5 LA quiere escuchar de los padres at madres con menores de entre 0 y 5 mga taon na edad sa el condado de Los Ángeles!

 

Querido (a) padre / madre de familia:

Gracias por participar y respondder ha nuestro pequeño cuestionario. Nuestra meta es amplificar las voces de los padres y las madres de familia dentro de nuestras comunidades de Los ángeles.

Para sa pabor, hic clic en el botón “Buksan ang Video Recorder”(Abrir grabador de video) y luego el botón“Simulan ang recording”(Comenzar a grabar) para sa tingin ng isang respeto sa video na isang siguiente na pasiya:

 

Como la persona que ve por el bienestar de su hijo o hija, ¿cómo se mantiene al día e involucrado (a) en asuntos relacionados con la infancia (por ejemplo, salud, desarrollo infantil, educación, cuidados infantiles, salud mental, apoyo familiar , atbp.)?

Si se siente más cómodo (a) enviando su respuesta por escrito, por favor responda a la pregunta abajo. 

 

Pagsuporta sa Kasarian / Kakayahang Sekswal ng Iyong Anak

Pagsuporta sa Kasarian / Kakayahang Sekswal ng Iyong Anak

Pagsuporta sa Kasarian / Kakayahang Sekswal ng Iyong Anak Habang tinutukoy ng mga pisikal na katangian ang kasarian ng isang bata, kasarian at pagkakakilanlang sekswal na tumutukoy sa isang malalim, panloob na pakiramdam ng sarili. Para sa karamihan sa mga bata, ang pagkakakilanlan ng kasarian ay tumutugma sa kanilang kasarian. Ang iba, gayunpaman, ay maaaring makilala bilang lalaki, ...

Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Rasismo

Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Rasismo

Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Rasismo Sinasabi sa amin ng mga magulang na nais nilang ipagdiwang ng mga bata ang kanilang kultura at pagkakakilanlan habang walang kulay at walang bias. Ito ay isang edad na hamon na ina, tatay at tagapag-alaga na mukha na kumuha ng isang bagong pangangailangan ng madaliang pagkilos sa mga protesta ...

Manood at Alamin ang tungkol sa Stereotyping

Manood at Alamin ang tungkol sa Stereotyping

Manood at Alamin ang tungkol sa Stereotyping Telebisyon, mga pelikula at video game lahat ay may malaking impression sa mga bata. Ang pagpapaalam sa parehong paraan kung paano nila nakikita ang mundo at ang kanilang mga sarili, ang mga bata sa media na nakakain ay maaaring makaapekto sa kanilang mga pananaw sa lahi, kasarian, at relihiyon. Bilang isang magulang, ito ay ...

5 Mga Paraan Para Suportahan ng Iyong Pamilya ang Equity ng Lahi

5 Mga Paraan Para Suportahan ng Iyong Pamilya ang Equity ng Lahi

5 Mga Paraan Upang Suportahan ng Iyong Pamilya ang Equity ng Lahi Paano mag-aambag ang iyong pamilya sa paggawa ng isang positibong pagbabago upang suportahan ang pagkakapantay-pantay ng lahi? Narito ang limang paraan upang magturo, mag-modelo at aktibong lumahok sa paglikha ng isang mas pantay na mundo: Basahin ang mga libro na may iba't ibang mga character at ...

Immigration Resources

Immigration Resources

Mga Mapagkukunan ng Imigrasyon Ang takot ng mga magulang sa pagpigil at pagpapatapon ay pinataas ng mga kamakailang pagkilos ng pamahalaang federal at naging isang pangunahing isyu na nakakaapekto sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya sa buong Los Angeles County. Lahat ng mga pamilya, kabilang ang ...

isalin