Ano ang Panukala 10?

Ang Proposisyon 10, na ipinasa ng mga botante ng California noong 1998, ay isang walang uliran pamumuhunan sa publiko sa mga programa sa kalusugan at pag-unlad na maagang pagkabata para sa mga buntis na kababaihan at maliliit na bata hanggang sa limang taong gulang.

Ang mga botante ng California ay naipasa ang Prop. 10 na nagtatag ng 50 cent-per-pack na buwis sa mga produktong tabako na lumilikha ng humigit-kumulang na $ 700 milyon sa isang taon upang ma-invest sa malusog na pag-unlad ng mga anak ng California mula sa prenatal hanggang edad 5.

Walong porsyento ng perang ito ang nahahati sa 58 mga county ng California, batay sa mga rate ng kapanganakan ng mga county, na gugugulin kasama ang mga lokal na pangangailangan at prayoridad. Sa pagtanggi ng mga rate ng kapanganakan at paninigarilyo, ang stream ng kita na ito ay nababawasan.

Bakit tinawag na First 5 LA ang samahan?

Nilikha upang maiparating ang pangkalahatang layunin ng samahan na sinisingil sa pamamahagi ng Prop. 10 na pondo sa buwis sa tabako, ang bagong pangalan ay nangangahulugan ng kahalagahan ng unang limang taon ng buhay, ang tagal ng panahon kung saan ang utak ng isang bata ay lalong namumuo. Papalitan ng pangalan ng Unang 5 LA ang dating pangalan (Una sa Mga Bata at Pamilya ng Los Angeles County - Komisyon ng Proposisyon 10) at gagamitin sa lahat ng pagsisikap at magsilbing isang madaling kilalanin na tatak para sa mga programa at serbisyong ipinatupad sa ilalim ng Prop. 10.

Ano ang layunin ng First 5 LA?

Tinutukoy ng Unang 5 LA ang isang kagyat na pangangailangan sa lipunan upang suportahan at palakasin ang mga pamilya na may maliliit na bata. Ang misyon nito ay i-optimize ang pagpapaunlad at kagalingan ng lahat ng mga bata - mula bago ipanganak hanggang sa edad na 5 - sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga mapagkukunan, pagtiyak sa pag-access sa mga serbisyo at pagpapabuti ng mga kakayahan ng mga pamilya, pamayanan at mga nagbibigay ng serbisyo upang mabigyan ang mga bata ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay .

Ano ang ginagawa ng First 5 LA sa LA County?

Ang Unang 5 LA ay…

  • Ang pagtulong sa mga magulang at tagapag-alaga ay nagbibigay ng isang malusog na pagsisimula sa buhay para sa mga bata sa pamamagitan ng isang malawak na hanay ng mga programa, kabilang ang pagbisita sa bahay, edukasyon sa magulang, pagbasa ng pamilya at pagsasanay sa tagapagbigay.
  • Nagtatrabaho upang madagdagan ang pagkakaroon ng kalidad ng preschool at maagang pangangalaga para sa mga maliliit na bata.
  • Inilulunsad ang pagsisikap na mapalawak ang saklaw ng segurong pangkalusugan para sa lahat ng mga bata, 0-5, na hindi karapat-dapat para sa mga mayroon nang mga plano.
  • Nakikipagtulungan sa mga paaralan, samahan ng pamayanan at pamilya upang mas maihanda ang mga bata sa paaralan.
  • Ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga partikular na pamayanan sa pamamagitan ng pagpopondo ng mga programa at proyekto na pinasimulan at dinisenyo ng mga miyembro ng mga pamayanan.
  • Nagsusumikap upang maiwasan ang pang-aabuso sa bata at pagpapabaya sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga system na nagsisilbi sa mga batang may panganib na panganib.
  • Nangungunang mga pagsisikap sa lokal na pagsasaliksik upang makabuo ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kung paano mapabuti ang buhay ng mga batang may edad 0-5 at kanilang mga pamilya.
  • Ang pagbibigay ng mga umaasang magulang at magulang / tagapag-alaga ng mga bata hanggang limang taong may libre, kumpidensyal na linya ng tulong sa telepono at serbisyo sa Web site, na magbibigay ng impormasyon at referral, pati na rin ang suporta at tulong ng magulang.
Bakit nagsisikap ang First 5 LA na makipagsosyo at makipagtulungan sa komunidad?

Ang Unang 5 LA ay gumagana sa pakikipagsosyo sa mga pamayanan na pinaghahatid nito upang matiyak na ang mga programa at serbisyo ay sumasalamin sa mga lokal na pangangailangan at prayoridad. Sama-sama, ang mga program at serbisyong ito ay makakatulong matiyak na handa ang aming mga anak na maabot ang kanilang buong potensyal sa paaralan at sa buhay.

Paano ako makakasama sa First 5 LA?

Ang unang 5 pagpupulong ng LA ng Lupon ng mga Komisyoner nito, ang Pinagsamang Komite ng Pakikipag-ugnay at ang Komite sa Pakikipagsosyo sa Panlipunan ay bukas sa publiko at laging may kasamang oras para sa komentong publiko. Regular na suriin ang aming Web site para sa isang nai-post na iskedyul ng mga paparating na pagpupulong. Maaari mo ring ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin sa pamamagitan ng pagsulat, pag-e-mail o pagtawag sa Komisyon sa address sa ibaba.

Una 5 LA
750 Hilagang Alameda Street, Suite 300
Los Angeles, California 90012

Telepono: 213.482.5902
Fax: 213.482.5903
isalin