Plano ng Strategic na Unang 5 LA 2024-29
Pagbuo ng isang kinabukasan kung saan ang bawat bata ay ipinanganak na malusog at umunlad sa pangangalaga, ligtas, at mapagmahal na mga komunidad. 

Ang bawat bata ay may potensyal na umunlad. Ang pandemya ay nagpalala ng mga pagkakaiba at inihayag ang matagal na nating alam: na ang malusog na pagkain, ligtas na tirahan, at mga karanasan ng mga pamilya sa kaligtasan at pag-aari ay kritikal sa kapakanan ng mga bata. Ipinakita rin nito na dapat tayong magpatuloy.

Ipinapakilala ng aming Strategic Plan ang aming pinong pagtuon. Ang aming mga layunin at layunin ay nakasentro sa aming trabaho sa mga bata at pamilya, na kinikilala ang pagpapatuloy ng mga pangangailangan ng mga maliliit na bata, pagbuo mula sa kaligtasan sa pisyolohikal hanggang sa pagpapahalaga, pagmamahal at pagmamay-ari, at patungo sa katuparan sa sarili. Nilinaw namin na isusulong namin ang aming trabaho sa pamamagitan ng tatlong pangunahing estratehiya: pasiglahin ang mga pampublikong patakaran, palakasin ang mga pampublikong sistema, at patuloy na bumuo ng isang prenatal to 5 na kilusang panlipunan sa pakikipagtulungan sa mga miyembro ng komunidad.

Nasasabik kaming ipahayag na, noong Nobyembre 9, 2023, ang aming Lupon ng mga Komisyoner ay nagkakaisang inaprubahan ang First 5 LA's 2024-2029 Strategic Plan. Ang bagong Strategic Plan na ito ay muling nagpapatibay sa aming pangako sa paglikha ng isang pangmatagalang at masusukat na epekto, pagsentro sa katarungan ng lahi at katarungan sa aming trabaho, at pakikipagsosyo sa panibagong pagkaapurahan upang lumikha ng isang kinabukasan kung saan ang mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya ay binibigyang-priyoridad sa LA County at sa buong estado.

Nagtatampok ang 2024-2029 Strategic Plan ng mga bagong layunin na nagtataguyod ng buong potensyal sa pag-unlad ng mga maliliit na anak ng LA County. Ang sentro sa pagkamit ng mga layuning ito ay isang tatlong-tiklop na diskarte na nagbibigay-priyoridad sa paglikha ng pangmatagalang epekto, pagbuo ng mga pakikipagsosyo at paggamit ng Pananagutan na Batay sa Mga Resulta. Sa pamamagitan nito, nilalayon naming lampasan ang pagpapagaan sa mga epekto ng lumalaking hindi pagkakapantay-pantay upang matugunan ang ugat ng mga pagkakaiba at bumuo ng mas pantay na kinabukasan para sa aming mga bunsong anak at kanilang mga pamilya.

“Ang Unang 5 LA ay tumugon sa panawagan na bumuo ng isang tunay na makabagong plano, na ginagamit ang kapangyarihan ng pakikipagsosyo at input ng komunidad, na nakasentro sa aming pangako sa katarungan at pagkakapantay-pantay ng lahi, at binabalangkas ang mga matatapang na layunin at layunin upang lumikha ng kritikal, pangmatagalang pagbabago na kailangan upang matiyak bawat bata sa LA County ay may pagkakataon na umunlad sa pamamagitan ng pag-abot sa kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. Kung hindi First 5 LA, sino? Mahalagang makuha natin ito nang tama dahil alam nating lahat na ang mga anak ng LA County at ang kanilang mga pamilya ay umaasa sa atin na gawin ito, at karapat-dapat sila nito.” 

Supervisor ng LA County at First 5 LA Board Chair na si Holly J. Mitchell

.
Unang 5 LA Pananaw, Misyon, at Halaga ng magmaneho kung paano tayo kasosyo upang matiyak na ang lahat ng ating mga bunsong anak ay mayroon ng kailangan nila para maabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad. 

 

Inaasahan namin ang isang hinaharap kung saan ang bawat bata ay ipinanganak na malusog at umunlad sa isang nag-aalaga, ligtas at mapagmahal na komunidad. 

.

Nagsusulong kami para sa mga bata at kanilang mga pamilya, palakasin ang boses ng komunidad at kasosyo para sa sama-samang epekto upang maabot ng bawat bata sa County ng Los Angeles ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. 

.

 

Ang sentro ng aming trabaho ay apat na pangunahing Halaga: EPEKTO, katarungan, Samahan at Integridad.  

.

Upang makamit ang ating Pananaw at Misyon, ang bagong Strategic Plan Layunin nakasentro sa mga bata at pamilya. 

1. Ang mga batang prenatal hanggang edad 5 at ang kanilang mga pamilya ay natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan: Ang malusog na pagkain, ligtas na pabahay at seguridad sa ekonomiya ay ang mga mahahalagang batong panulok na kailangan para maabot ng lahat ng maliliit na bata ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad. 

2. Ang mga batang prenatal hanggang sa edad na 5 ay may nakakatuwang mga relasyon at kapaligiran: Ang mga pakikipag-ugnayan ng maliliit na bata sa parehong panlipunang kapaligiran — kasama ang kanilang mga pamilya, tagapag-alaga at komunidad — at mga pisikal — ang mga puwang kung saan sila nakatira, naglalaro at naggalugad — ay may pangmatagalang epekto sa kanilang kalusugan at kapakanan. 

3. Ang mga batang prenatal hanggang edad 5 ay may matibay na pundasyon para sa kagalingan, panghabambuhay na pag-aaral at tagumpay: Ang pag-access sa mga mapagkukunan tulad ng maagang pangangalaga at edukasyon, maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo ng interbensyon, at mga serbisyo at suportang nagpapatibay sa kultura ay mahalaga sa pagtiyak na maabot ng mga bata ang kanilang buong potensyal.  

Upang basahin ang buong 2024-29 Strategic Plan, I-click ang dito.
.

“Ang bagong estratehikong plano ng Unang 5 ng LA ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone para sa landas ng organisasyon tungo sa paglikha ng pinakamalaking posibleng epekto ng mga bunsong anak ng LA County at kanilang mga pamilya. Ang aming bagong estratehikong plano ay nakatuon sa mga layunin na sama-samang bumuo tungo sa pagtiyak na ang mga pangunahing pangangailangan, sikolohikal na pangangailangan at mga pangangailangan sa sarili na katuparan ng mga bata at pamilya ay inuuna, at umaasa sa kapangyarihan ng pakikipagsosyo, upang sama-sama tayong lumikha ng isang mas maliwanag, mas pantay na kinabukasan para sa aming mga bunsong anak." 

Unang 5 LA Executive Director Karla Pleitéz Howell

Mga Susunod na Hakbang

Magsisimula ang pagpapatupad ng aming 2024-2029 Strategic Plan sa Enero 2024. Paki-bookmark ang page na ito para sa mga update at karagdagang mapagkukunan sa bagong Plano. 

Upang matuto nang higit pa tungkol sa bagong direksyon na ito para sa First 5 LA, basahin ang sulat ni Executive Director Karla Pleitéz Howell dito.  

Upang makakuha ng mga update sa First 5 LA's Strategic Plan, mag-sign up para sa aming mga newsletter dito

isalin