Panatilihin ka ng aming Funding Center na mai-post sa mga bagong pagkakataon sa pagpopondo at kontrata, kasama ang aming mga alituntunin sa pagpopondo, mga kinakailangan at pamamaraan.

Ang Unang 5 LA ay isa sa 58 komisyon ng lalawigan sa California na nilikha ng Proposisyon 10 noong Nobyembre 1998 upang mamuhunan sa mga proyekto sa pag-unlad ng maagang pagkabata, mga pagkukusa at pagsusumikap para sa mga bata na bago magsilang hanggang edad na 5.

Noong Nobyembre 2019, ang Unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpatibay ng a bagong istratehikong plano upang gabayan ang aming mga pamumuhunan mula 2020 hanggang 2028. Ang plano ay naglalagay ng isang malinaw na landas para sa Unang 5 LA upang mapakinabangan ang epekto nito upang palakasin ang mga pamilya at pagbutihin ang mga kinalabasan para sa pinakamaraming anak ng pinakabatang anak ng Los Angeles County. Ang plano ay nagsisilbing aming roadmap sa pagpapalakas ng mga pamilya, mga pamayanan na kanilang tinitirhan, at mga system na sumusuporta sa kanila.

Panatilihin ka ng aming Funding Center na mai-post sa bagong mga pagkakataon sa pagpopondo at kontrata, kabilang ang aming mga alituntunin sa pagpopondo, mga kinakailangan at pamamaraan.

Hindi pinapayagan ng patakaran ng Unang 5 LA na tumugon kami sa mga hindi hinihiling na panukala.

Sinusuportahan ng First 5 LA ang mga programa at serbisyo para sa mga bata bago mag-edad 5 hanggang sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang mapagkumpitensya at bukas na proseso ng paghingi. Sa ibaba makikita mo ang aming kasalukuyang mga pagkakataon sa pagpopondo.

Kasalukuyang Mga Pagkakataon sa Pagpopondo
(Kung ang "Walang Nahanap na Mga Resulta" ay lilitaw sa ibaba, ito ay nagpapahiwatig na walang kasalukuyang mga pagkakataon).

Walang mga resultang natagpuan

Ang pahina na iyong hiniling ay hindi mahanap. Subukang pinuhin ang iyong paghahanap, o gamitin ang mga navigation sa itaas upang mahanap ang post.

Sarado na Mga Pagkakataon
(Ang mga sumusunod na pagkakataon sa pagpopondo ay nagsara habang ang mga aplikasyon ay sinusuri.)
isalin