Panatilihin ka ng aming Funding Center na mai-post sa mga bagong pagkakataon sa pagpopondo at kontrata, kasama ang aming mga alituntunin sa pagpopondo, mga kinakailangan at pamamaraan.

Ang Unang 5 LA ay isa sa 58 komisyon ng lalawigan sa California na nilikha ng Proposisyon 10 noong Nobyembre 1998 upang mamuhunan sa mga proyekto sa pag-unlad ng maagang pagkabata, mga pagkukusa at pagsusumikap para sa mga bata na bago magsilang hanggang edad na 5.

Noong Nobyembre 2019, ang Unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpatibay ng a bagong istratehikong plano upang gabayan ang aming mga pamumuhunan mula 2020 hanggang 2028. Ang plano ay naglalagay ng isang malinaw na landas para sa Unang 5 LA upang mapakinabangan ang epekto nito upang palakasin ang mga pamilya at pagbutihin ang mga kinalabasan para sa pinakamaraming anak ng pinakabatang anak ng Los Angeles County. Ang plano ay nagsisilbing aming roadmap sa pagpapalakas ng mga pamilya, mga pamayanan na kanilang tinitirhan, at mga system na sumusuporta sa kanila.

Panatilihin ka ng aming Funding Center na mai-post sa bagong mga pagkakataon sa pagpopondo at kontrata, kabilang ang aming mga alituntunin sa pagpopondo, mga kinakailangan at pamamaraan.

Hindi pinapayagan ng patakaran ng Unang 5 LA na tumugon kami sa mga hindi hinihiling na panukala.

Sinusuportahan ng First 5 LA ang mga programa at serbisyo para sa mga bata bago mag-edad 5 hanggang sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang mapagkumpitensya at bukas na proseso ng paghingi. Sa ibaba makikita mo ang aming kasalukuyang mga pagkakataon sa pagpopondo.

Kasalukuyang Mga Pagkakataon sa Pagpopondo - (Kung ang "Walang Nahanap na Mga Resulta" ay nagaganap sa ibaba, ipinapahiwatig nito na walang kasalukuyang mga pagkakataon).

Sarado na Mga Pagkakataon - Ang mga sumusunod na pagkakataon sa pagpopondo ay nagsara habang ang mga aplikasyon ay sinusuri.

Pinakamahusay na Simulang Pag-aaral ng Agenda ng Pananaliksik sa Kahilingan sa Kahilingan para sa Mga Panukala (RFP)

PETSA NG POSTING: Abril 20, 2021 Mga Tanong at Sagot na nai-post noong Mayo 19, 2021 PETSA NG PAGSARAD: 5:00 pm PT noong Mayo 25, 2021 Mga KATANGIAN NA PROPOSER Ang Regional Network Grantees ay hindi karapat-dapat na mag-aplay para sa pagkakataong ito sa pagpopondo. Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na pamantayan: ...
isalin