Ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa iba, ay nagpapalakas sa mga pamilya, pamayanan, at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta sa gayon ang lahat ng mga bata sa Los Angeles County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Upang makamit ang misyong ito, isinusulong ng First 5 LA ang mga patakaran na may kaalaman sa pamayanan na nagsasama-sama at nagpapalakas sa mga sistemang sumusuporta sa mga pamilyang may ipinanganak na limang anak, at nagtataguyod ng lakas at katatagan ng First 5 LA bilang isang kritikal na boses para sa pinakabatang residente ng Los Angeles County.

Ang mga sumusunod na layunin ay gabay sa patakaran ng First 5 LA at mga system na nagbago ng mga pagsisikap:

Palakasin ang mga system at serbisyo na nagtataguyod ng kagalingan ng mga pamilya.

• Palawakin ang pag-access sa de-kalidad na mga serbisyo sa pagpapalakas ng pamilya, unahin ang kusang-loob na pagbisita sa bahay, na nag-o-optimize ng pagpapaunlad ng bata at kumonekta sa mga pamilya na may naaangkop na suporta.

• Itaguyod at protektahan ang mga serbisyo ng pamilya at suportang inilaan upang matiyak na ang mga pamilyang may maliliit na bata ay may kakayahan sa sarili at maaaring matugunan ang kanilang mga pangangailangan.

• Pagbutihin ang mga system na nagbibigay-daan sa paghahatid ng serbisyo na mai-coordinate at tumutugon ang pamilya.

Itaguyod ang mga magulang at pamayanan bilang mga kritikal na tinig sa patakaran at mga pagbabago sa system.

• Palakasin ang pamumuno ng pamayanan upang mabisang humimok at mag-ambag sa mga pagpapabuti sa mga patakaran, kasanayan, ugnayan at pamantayan na direktang nakakaapekto sa mga pamilya at kapitbahayan.

• Palakihin ang mga pagkakataon para sa mga magulang at residente na maging makahulugang kasangkot sa paggawa ng desisyon sa mga isyung nauugnay sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya.

• Tiyaking mananagot ang mga system at patakaran ng pamayanan para sa pagsasama ng boses ng pamilya sa paggawa ng patakaran.

Palawakin ang pag-access sa abot-kayang, kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon para sa lahat ng mga bata sa LA County.

• Taasan ang pamumuhunan sa publiko sa kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon para sa mga batang ipinanganak sa lima.

• I-embed ang mga pamantayan ng kalidad at suportahan ang patuloy na pagpapabuti ng kalidad sa lahat ng mga setting na pangalagaan ng publiko sa maaga at pangangalaga ng edukasyon.

• Palakasin ang mga manggagawa ng maagang pangangalaga at edukasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng kompensasyon, kakayahan, at pag-unlad na propesyonal.

Pagbutihin ang mga system upang suportahan ang pinakamainam na pag-unlad ng lahat ng mga bata sa pamamagitan ng mga pinakamaagang pag-screen, interbensyon, at koneksyon sa mga serbisyong nakasentro sa pamilya.

• Tiyaking makakatanggap ang lahat ng bata ng maaga at pana-panahong napatunayan na pag-screen at pag-uugali ng pag-screen at naaangkop na interbensyon.

• Pagandahin ang kakayahan at koordinasyon sa mga system na nagbibigay ng maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo sa interbensyon.

• Palakasin ang mga system ng paglilingkod sa bata at pamilya upang maiwasan, asahan, at maayos na tumugon sa masamang karanasan, trauma, at nakakalason na stress.

isalin