Sino po kami

Ang Lupon ng mga Komisyoner, pamunuan at mahuhusay na empleyado ng aming ahensya ay nagtatrabaho bilang isa upang itaguyod ang mga bata at kanilang mga pamilya, palakasin ang boses at kasosyo ng komunidad para sa sama-samang epekto upang bawat bata sa Los Angeles County ay naabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5

Karla Pleitéz Howell

Karla Pleitéz Howell

Executive Director

John Wagner

John Wagner

Executive Vice President, Center para sa Epekto ng Bata at Pamilya

JR Nino

JR Nino

Chief Operating Officer, Center for Operational Excellence

Kim hall

Kim hall

Punong Opisyal ng Data, Opisina ng Data para sa Pagkilos

Diana Careaga

Diana Careaga

Direktor, Sinusuportahan ng Pamilya

Lee Werbel

Lee Werbel

Direktor, Mga Komunidad

Tara Ficek

Tara Ficek

Direktor, Mga Sistema ng Kalusugan

Galina Collins

Galina Collins

Direktor, Pamamahala ng Tao at Pamamahala ng Talento

Jasmine Frost

Jasmine Frost

Direktor, Information Technology (IT)

Jennifer Eckhart

Jennifer Eckhart

Direktor, Pamamahala ng Kontrata at Pagbili

Raoul Ortega

Raoul Ortega

Direktor, Pananalapi

isalin