Ang aming mga Layunin

Ipinapakita ng pananaliksik na natutugunan ng mga maliliit na bata ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad kapag mayroon silang mga pagkakataon at suporta na kailangan para sa pinakamainam na pisikal, nagbibigay-malay, panlipunan at emosyonal na pag-unlad. Ito ang dahilan kung bakit nakatuon ang aming mga layunin sa pagtiyak na ang mga pangangailangan ng mga bata ay natutugunan sa kabuuan ng isang continuum ng pangunahing (pisyolohikal at kaligtasan), pangkaisipan (pagpapahalaga at pagmamahal at pag-aari) at katuparan ng sarili (self-actualization) pangangailangan.

Ang aming collaborative na gawain ay naglalayong ilipat kami patungo sa isang hinaharap kung saan ang bawat bata bago ang panganganak hanggang sa edad na 5 sa Los Angeles County ay napagtanto ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad. 

Layunin 1:

Ang mga batang prenatal hanggang edad 5 at ang kanilang mga pamilya ay natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. 

Mga Layunin:

Pagbabawas ng Mortalidad ng Sanggol, Kahirapan, at Kawalan ng Seguridad sa Pabahay 

Layunin 2:

Ang mga batang prenatal hanggang sa edad na 5 ay may nakakatuwang mga relasyon at kapaligiran. 

Mga Layunin:

Pagpaparami ng Suporta para sa Maternal Depression, Mga Pagpipilian para sa Malusog na Pagkain, at Parks at Open Space 

Layunin 3:

Ang mga batang prenatal hanggang edad 5 ay may matibay na pundasyon para sa kagalingan, panghabambuhay na pag-aaral at tagumpay. 

Mga Layunin: 

Pagtaas ng Access sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon, Mga Serbisyo sa Maagang Pamamagitan, at Mga Serbisyong Nagpapatibay sa Kultura

Ang aming Diskarte

Upang tuparin mga layuning ito, aming trabaho paglago tatlong pangunahing estratehiya 

Pag-catalyze pampublikong patakarany pagsisikap sa lokal, ay at mga antas ng pederal na nagbibigay-priyoridad sa mga pangangailangan ng mga batang prenatal hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya. 

Makipagtulungan sa mga kasosyo sa palakasin ang mga pampublikong sistema, mga serbisyo at suporta para sa mga batang prenatal hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya. 

Kasosyo sa komunidad upang magkatuwang na palaguin ang isang kilusang panlipunan na nagpapataas ng mga pangangailangan ng mga batang prenatal hanggang sa edad na 5 at kanilang mga pamilya. 

Dahil ang epektibong pagbabago ay nangangailangan ng multifaceted na diskarte, ang mga estratehiyang ito ay idinisenyo upang maging magkakaugnay. Bagama't mahalaga ang pambatasan at pagpapabuti ng patakaran, tumutuon din kami sa pagpapahusay ng mga pampublikong sistema at aktibong pagtugon sa mga hadlang na nag-uugat sa hindi pagkakapantay-pantay at pagkiling. Bukod pa rito, ang pakikipagtulungan at pakikipagtulungan sa mga komunidad — sumasaklaw sa mga magulang, tagapag-alaga, at pinuno ng institusyon sa buong county — ay pundasyon sa ating tagumpay.

Ang aming mga Pakikipagsosyo

Upang matugunan ang mga layuning nakabalangkas sa aming 2024-29 Strategic Plan, ang First 5 LA ay kasalukuyang nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa mga sumusunod na inisyatiba. 

African American Infant at Maternal Mortality (AAIMM)

Ang Los Angeles County AAIMM Initiative ay isang koalyong koalisyon na nakatuon sa pagtugon sa hindi katimbang na mataas na rate ng Black baby at pagkamatay ng ina at pagtiyak sa malusog at masayang pagsilang para sa mga pamilyang Itim sa LA County.

Maagang Pag-aalaga at Edukasyong Pamumuhunan sa Kalidad

Bilang isang paraan upang suriin at pagbutihin ang kalidad ng mga maagang pag-aaral ng mga programa, sinimulan ng mga estado sa buong bansa na ipatupad ang Marka ng Kalidad at Pagpapabuti ng Sistema (QRIS). Ang pakikilahok sa QRIS ay tumutulong sa mga pamilya na makilala ang mga de-kalidad na programa at makakatulong sa mga programa na mapabuti ang kanilang kalidad ng pangangalaga para sa mga kalahok.

Early Childhood Policy and Advocacy Fund (EC PAF)

First 5 LA's grantmaking practice na nagbibigay ng pagpopondo para sa mga organisasyong nakabatay sa komunidad na nangunguna sa mga pagsisikap sa pagbabago ng mga sistema upang isulong ang hustisya at kabilang sa mga sistema ng maagang pagkabata.

Tulungan Mo Akong Lumago

Ang Help Me Grow ay isang pambansang pagsisikap na nagtataguyod ng lokal na kolaborasyon ng cross-sektor upang mapalakas ang maagang pagkilala sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali.

Pinakamahusay na Start Network

bawat Pinagsasama ng Best Start Network ang mga magulang at tagapag-alaga, residente, samahan, negosyo at institusyon ng gobyerno na sama-sama na bumuo ng isang paningin at bumuo ng mga diskarte upang lumikha ng pinakamahusay na mga pamayanan para sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya.

Maagang Pag-aalaga at Edukasyong Pamumuhunan sa Pag-access

Upang mabisang masuri ang halagang ibinibigay ng pakikilahok sa mga maagang programa sa pag-aaral sa isang bata, ang Unang 5 LA ay namumuhunan sa isang tool na magbibigay-ilaw sa puwang ng pagkakataon na mayroon bago pa pumasok ang mga bata sa kindergarten.

Maagang Pagkakakilanlan at Pamamagitan (EII)

Mahalagang malaman kung ang pag-unlad ng isang bata ay nasa landas at upang matugunan ang mga alalahanin nang maaga. Itinaguyod namin ang pagbabago ng patakaran at mga system upang ang lahat ng mga bata ay maaaring maiugnay sa mga mapagkukunang kailangan nila upang umunlad.

Mga Programa sa Pagbisita sa Bahay

Ang lahat ng mga bagong ina ay nangangailangan ng tulong at suporta upang mapalaki ang isang malusog na sanggol, ngunit ang ilang mga ina ay nangangailangan ng kaunti lamang kaysa sa iba. Ang Piniling Pagbisita sa Bahay ay inilaan para sa mga ina na nangangailangan ng higit na pokus na suporta sa pangangalaga sa kanilang sarili at kanilang mga bagong silang na sanggol.

Dual Language Learner (DLL) Initiative

Ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa Quality Start Los Angeles at funder na First 5 California upang ipagdiwang at mas mahusay na suportahan ang mga nag-aaral ng dalawahang wika mula kapanganakan hanggang edad 5 sa paglulunsad ng Dual Language Learner (DLL) Initiative.

Mga Pamumuhunan sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa Workforce

Ang ugnayan sa pagitan ng kalidad ng isang maagang pag-aaral na programa at ang mga trabahador ay hindi mapaghihiwalay. Ang matatag, tumutugon at naaangkop na naaangkop na mga ugnayan sa pagitan ng mga bata at tagapag-alaga ay sentro ng malusog na pag-unlad ng utak.

Mga Unang Koneksyon

Inilunsad ng Unang 5 LA ang Unang Programa ng Mga Koneksyon upang tugunan ang mga hadlang sa system at mabawasan ang mga pagkakaiba sa pag-screen para sa mga batang may Autism Spectrum Disorder at mga pagkaantala sa pag-unlad.

Ang Link Advocates, Governments, Families and Parks Intiative (Link)

Sinusuportahan ng modelo ng Link ang mga samahan na pinamumunuan ng pamayanan sa pagbuo ng kakayahan sa sibika at pagpaplano upang ma-access ang pagpopondo para sa mga parke at iba pang mga anyo ng pampublikong imprastraktura sa isang paraan na matutugunan ang mga prayoridad ng mga residente at pamilya sa mga pamayanan kung saan ito pinaka kinakailangan.
isalin