para tanong sa press, i-email ang Unang 5 LA Director ng Komunikasyon Gabriel Sanchez sa [protektado ng email].

Para sa isang kahilingan ng mga pampublikong rekord, mangyaring magpadala ng email sa [protektado ng email]. Mangyaring isama ang mas maraming detalye hangga't maaari kapag humihiling ng mga tala. Mapoproseso ang mga ito alinsunod sa California Public Records Act.

Magkaroon ng isang puna sa isa sa aming mga artikulo o isang kwentong ibabahagi? Makipag-ugnay sa amin sa [protektado ng email].*

* Ang Unang 5 LA ay hindi tumatanggap o naglathala hindi hinihiling pagsusumite ng artikulo. Ang patakarang ito ay para sa lahat ng nilalaman sa print at digital na mga publication at platform ng First 5 LA. Malugod na tinatanggap ang puna sa nilalaman. Ang mga kahilingan na magsama ng mga link sa mga pahina ng mapagkukunan ay isasaalang-alang sa bawat kaso. Hindi namin isasama ang mga link na pangunahing nilalayon upang itaguyod ang pagbebenta ng mga kalakal at / o mga serbisyo.

Pampublikong Mga Komento, Form ng Mga Reklamo at Mungkahi - Ang Unang 5 LA ay interesado sa iyong mga komento at puna. Ang form na ito ay isa pang paraan upang makipag-usap sa amin.

para pangkalahatang mga katanungan, mangyaring gamitin ang form sa pakikipag-ugnay sa ibaba:

9 + 3 =

Paradahan at Lokasyon ng Gusali:

Impormasyon sa Paradahan (PDF)

Impormasyon ng Contact
750 Hilagang Alameda Street, Suite 300
Los Angeles, CA 90012
Telepono: 213-482-5902
Fax: 213-482-5903

isalin