Kami ay hinihimok ng pagnanais na gumawa ng mga patakaran at system na mas mahusay na maglingkod sa mga bata at kanilang pamilya. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga system na baguhin ang mga diskarte at sa pamamagitan ng pamumuhunan kung saan at paano ito pinakamahalaga.

Ang aming layunin ay upang ibahagi ang mga ulat at data sa mga sistema ng Unang 5 LA ay gumagana upang baguhin; kung paano kami nag-aambag sa pagpapabuti ng mga system; kung paano natin malalaman na tayo ay umuunlad; at kung ano ang hitsura ng tagumpay para sa mga bata at pamilya sa LA County.

 

Unang 5 Mga Ulat ng LA:

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Agosto 2023 Isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Para makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pangangalaga sa bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at...

Pagpopondo sa Los Angeles County Home Visiting System: Mga Rekomendasyon para sa Aksyon

Pagpopondo sa Los Angeles County Home Visiting System: Mga Rekomendasyon para sa Aksyon

Hunyo 2022 Ang pamumuhunan sa pagbisita sa tahanan sa Los Angeles (LA) County ay nagsimula noong 1997 at mula noon ay lumago nang malaki, gamit ang iba't ibang pederal, estado, at lokal na pampublikong pondo, gayundin ang ilang pribadong dolyar, upang suportahan at palaguin ang isang home visiting system . Ginamit ng LA County ang...

Landas sa Pag-unlad: Mga tagapagpahiwatig ng Kaayusan ng Bata na Bata sa County ng Los Angeles

Landas sa Pag-unlad: Mga tagapagpahiwatig ng Kaayusan ng Bata na Bata sa County ng Los Angeles

Nalulugod ang Unang 5 LA na ibahagi ang ulat sa Pathway to Progress na gumaganap bilang batayan para sa pagtatasa ng pag-unlad sa pagpapatupad ng aming Strategic Strategic na 2020-2028. Tulad ng naturan, ang mga tagapagpahiwatig na ipinakita sa ulat na ito ay inaabangan ang panahon, na nagbibigay ng kritikal na impormasyon ...

Umausbong na Pokus ng Pamilya sa Medicaid: Isang Dalwang Henerasyon na Diskarte sa Sheet ng Pangangalaga ng Kalusugan

Umausbong na Pokus ng Pamilya sa Medicaid: Isang Dalwang Henerasyon na Diskarte sa Sheet ng Pangangalaga ng Kalusugan

Ang Medicaid ay ang pinakamalaking programa sa segurong pangkalusugan sa Estados Unidos, na sumasaklaw sa higit sa 70 milyong mga tao, kabilang ang 28 milyong mga bata. Ang programa ay isang indibidwal, sa halip na isang pamilya, nakikinabang; na nagreresulta sa mga magulang / tagapag-alaga at mga anak na madalas na ...

Isang Komprehensibong Pagsusuri sa Pananalapi ng Sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon ng County ng Los Angeles

Isang Komprehensibong Pagsusuri sa Pananalapi ng Sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon ng County ng Los Angeles

Sa pagpopondo mula sa Los Angeles County Quality and Productivity Commission, First 5 LA, at ang Office of Child Protection (OCP), ang OCP ay nakipagtulungan sa isang pangkat ng mga pambansang dalubhasa sa maagang pagkabata system at financing upang magsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri sa pananalapi (CFA) ng ...
isalin