Agosto 2023

Ang isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Upang makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pag-aalaga ng bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at ekonomiya na umunlad habang binibigyan ang mga bata ng suportang kailangan para sa kanilang paglaki at pag-aaral.

Ang pangunahing bahagi ng landscape ng pangangalaga ng bata sa California ay ang Home-Based Child Care (HBCC), na pangangalaga sa bata na inaalok sa bahay ng isang provider o tahanan ng bata. Bilang karagdagan sa pagiging pinakakaraniwang paraan ng pangangalaga sa bata na hindi magulang para sa mga sanggol at maliliit na bata, ang HBCC ay ginagamit din ng karamihan sa mga makasaysayang marginalized na pamilya. Kabilang dito ang mga pamilyang may mga sanggol at maliliit na bata, mga pamilyang mababa ang kita na may mga magulang na nagtatrabaho ng hindi tradisyonal na oras, mga pamilyang imigrante, mga nakatira sa mga komunidad sa kanayunan, mga pamilya
ng kulay o mga pamilyang may mga anak na may mga kapansanan o mga espesyal na pangangailangan. Ang HBCC ay madalas na inuri sa dalawang malawak na kategorya. Ang Family Child Care, o FCC, ay tumutukoy sa mga provider na binabayaran upang alagaan ang mga bata sa labas ng kanilang sariling mga tahanan. Ang mga tagapagbigay ng FCC ay madalas na kinokontrol at lisensyado ng estado. Sa estado ng California, ang mga FCC ay lisensyado sa pamamagitan ng Department of Social Services (CDSS). Sa kabaligtaran, ang pangangalaga sa Pamilya, Kaibigan, at Kapitbahay (FFN) ay karaniwang tumutukoy sa mga provider na nag-aalok ng pangangalaga sa isang impormal na setting ng tahanan at hindi kinokontrol o walang lisensya; ang mga provider na ito ay maaaring bayaran o hindi mabayaran.

Ang kahalagahan ng parehong uri ng home-based na pangangalaga sa bata ay hindi maaaring maliitin. Gaya ng nabanggit sa itaas, ang HBCC ay pangunahing ginagamit ng mga marginalized na pamilya na malamang na makatagpo ng hindi pantay na pag-access sa mga serbisyo at diskriminasyon sa loob ng mga system. Bukod pa rito, sa California humigit-kumulang 80% ng mga batang nasa edad na kapanganakan hanggang 2 at 40% ng mga batang may edad na kapanganakan hanggang 5 ay inaalagaan ng mga impormal na tagapag-alaga. At dahil napakaraming pamilya ang umaasa sa home-based na pangangalaga sa bata, anumang inisyatiba na naglalayong tiyakin ang katarungan sa pangangalaga ng bata ay dapat tumugon sa mga pangangailangan ng mga tagapagbigay ng HBCC. Gayunpaman, kakaunti ang nalalaman tungkol sa populasyon ng mga provider na ito.

Ang ulat na ito, Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County: Isang Framework para sa Pagpaplano sa Hinaharap, ay nilayon upang punan ang makabuluhang puwang na ito sa kaalaman. Nagtatampok ng data at mga insight na nakolekta mula sa parehong HBCC provider at mga pamilyang umaasa sa kanila, ang ulat na ito ay nagsisilbing isang mahalagang mapagkukunan para sa mga policymakers, funders at iba pang stakeholder na naglalayong bumuo ng mga makabagong estratehiya na sumusuporta sa HBCC workforce at mapabuti ang mga resulta ng pangangalaga sa bata.

I-DOWNLOAD ANG ULAT [PDF]
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

isalin