Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman

Pebrero 29, 2024

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay personal na nagpulong noong Peb. 8, 2024. Ang adyenda kasama ang halalan ng mga posisyon ng chair at vice chair; mga presentasyon sa First 5 LA's building and capital improvement project (CIP); napapanatiling at mga diskarte sa pagbabawas sa loob ng pamumuhunan sa pagbisita sa bahay ng First 5 LA; at isang pangkalahatang-ideya ng 2024-25 na iminungkahing badyet ng estado.

Gaya ng nakaugalian sa unang pagpupulong nito ng taon, ang pulong ng Lupon ng mga Komisyoner noong Pebrero 8 ay nagsimula sa isang halalan ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo ng Lupon. Kasunod ng proseso ng nominasyon, inihalal ng Lupon ang Superbisor ng LA County na si Holly J. Mitchell at Commissioner Summer McBride upang magsilbi bilang chair at vice chair, ayon sa pagkakabanggit.

Inanunsyo ni Mitchell ang mga takdang-aralin sa Committee ngayong taon, kung saan napili si McBride na pamunuan ang Executive Committee kasama si Commissioner Robert Byrd bilang vice chair. Bukod pa rito, ibinahagi niya na ang Programa at Planning Committee ay pangungunahan ni Byrd bilang chair at Commissioner Astrid Haggard bilang vice chair. Kasama sa mga assignment sa Budget and Finance Committee si Commissioner Maricela Ramirez bilang chair at Commissioner Barbara Ferrer bilang vice chair.

Para sa buong listahan ng mga posisyon sa komite, i-click dito.

“Nais kong pasalamatan ang Lupon sa iyong nominasyon na magsilbi bilang tagapangulo. Ako ay patuloy na magsisikap, maglilingkod sa iyo at mananagot sa iyo,” Mitchell remarked. “Pareho kaming dalawa ni Karla [Pleitéz Howell] sa aming mga tungkulin noong nakaraang taon, ngunit sa palagay ko ay nakuha namin ang aming hakbang. Dumaan kami sa isang produktibo, nakatuong proseso ng pagpaplano ng estratehiko, at nagpapasalamat ako sa iyong pasensya sa aming dalawa ... Sa tingin ko mayroon kaming isang mahusay na produkto bilang isang resulta."

Kasunod ng mga pahayag ni Mitchell, tinanggap ni Executive Director Karla Pleitéz Howell ang pinakabagong komisyoner ng First 5 LA, Abigail Marquez, sa Lupon. Bilang pangkalahatang tagapamahala ng Community Investment for Families Department ng Lungsod ng Los Angeles, si Marquez ay dumarating sa Lupon na may higit sa 20 taong karanasan sa pagsusulong ng mga patakaran at programa laban sa kahirapan.

Sumunod na nagsalita si Pleitéz Howell tungkol sa Black History Month, na ibinahagi kung paano ikinuwento ng kanyang anak na babae ang mga kuwentong natutunan niya sa paaralan tungkol sa makasaysayang tao sa karapatang sibil na si Ruby Bridges at ang landmark na desisyon ng Brown vs. Board of Education.

"Gustung-gusto kong marinig ang mga kuwentong ito mula sa aking anak na babae sa hapag-kainan dahil ipinapaalala nito sa akin ang Madiskarteng Plano na naipasa nating lahat," sabi niya. “At ito ay nagpapaalala sa akin ng anumang sandali kung kailan tayo ay talagang malinaw tungkol sa ating equity-driven na direksyon, ang ating direksyon ng pagluluto sa equity at pagtatanong sa structural racism sa ating bansa ... Talagang natutuwa ako na nagkakaisang naipasa natin ang isang strategic plan na mayroon tayo tinitingnan ang ilan sa mga isyung ito."

Ang pulong ay bumaling sa agenda ng pagpayag, na pinagkaisang inaprubahan ng Lupon. Kasama sa mga kilalang bagay ang pagpapahintulot sa First 5 LA na talikdan ang isang alituntunin sa pamamahala na nangangailangan ng isang partikular na pagkakasunud-sunod ng mga aksyon upang amyendahan ang mga strategic partnership. Ang aksyon ay inirekomenda ng mga kawani dahil sa mga hadlang sa oras tungkol sa isang strategic partnership sa Child Care Alliance of Los Angeles (CCALA). Sa pagwawaksi ng alituntunin, ang First 5 LA ay kasunod na pinahintulutan na amyendahan ang strategic partnership, sa halagang $131,500, para sa Dual Language Learner (DLL) na inisyatiba nito.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Ang unang presentasyon sa Peb. 8 agenda, na ibinigay ng Chief Operating Officer na si JR Nino, ay nakatuon sa Phase II ng First 5 LA's Capital Improvement Project at mga aksyon na ginawa upang mapakinabangan ang gusali ng ahensya na naaayon sa Sustainability Framework nito.

Ibinahagi ni Nino na ang ikalawang yugto ng pagpapabuti ng mga pasilidad ng gusali ay kinabibilangan ng mga pagsasaayos ng dating child care center at palaruan na matatagpuan sa campus, gayundin ang mga muwebles at pag-upgrade sa kusina upang suportahan ang produktibo ng mga kawani. Ang buong saklaw ng Phase II ay nasa ilalim pa rin ng pag-unlad, gayunpaman, at sinabi ni Nino na ang mga pana-panahong pag-update ay ibabahagi sa Lupon sa mga pagpupulong sa hinaharap. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Noong Nobyembre 2023, inaprubahan ng Board of Commissioners ang isang bagong 2024-29 Strategic Plan. Ang sumusunod na pagtatanghal ay nakatuon sa paggalugad kung paano maiayon ng First 5 LA ang matagal nang pamumuhunan sa pagbisita sa bahay sa mga bagong layunin nito, pati na rin ang Long-Term Financial Plan (LTFP) ng ahensya na nagsasaalang-alang para sa lumiliit na mga pondo ng Proposisyon 10. Upang pamunuan ang talakayan, sumali si Family Supports Director Diana Careaga sa Lupon upang itanghal ang "Pagbisita sa Bahay: Sustainability at Strategic Reduction Approaches."

Sinimulan ni Careaga ang paksa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pangkalahatang-ideya ng pamumuhunan sa pagbisita sa bahay ng First 5 LA, na nagsasaad na ang mga serbisyo sa pagbisita sa bahay sa buong county ay kumakatawan sa isang $96 milyon na pamumuhunan sa siyam na iba't ibang daloy ng pagpopondo sa taon ng pananalapi 22-23. Ang unang 5 pagpopondo ng LA ay umabot ng 33% ng kabuuang iyon, na naglalarawan kung paano matagumpay at napapanatiling pinalawak ng ahensya, na dating pinakamalaking tagapondo ng pagbisita sa tahanan sa LA County, ang programang nagbibigay ng boluntaryo, tumutugon sa kultura, at nakabatay sa bahay na pagpapalakas ng pamilya mga serbisyo sa mga batang wala pang 5 taong gulang.

"Ang pagbisita sa bahay ay patuloy na nagsisilbing mahalagang pamumuhunan sa First 5 LA at patuloy na sumusuporta sa mga layunin sa 2024-29 Strategic Plan," paliwanag ni Careaga. “Makikita mo kung paano gumaganap ng papel ang pagbisita sa bahay sa bawat [strategic plan] na mga layunin nito, mula sa pag-uugnay sa mga pamilya sa mga kinakailangang serbisyo at pangunahing pangangailangan, upang suportahan ang pag-aalaga ng mga relasyon at isang matatag na pundasyon sa kagalingan at pagkatuto.”

Gayunpaman, kahit na sa tagumpay ng pag-scale ng mga programa sa pagbisita sa bahay sa pamamagitan ng iba't ibang mga stream ng pagpopondo, ang pamumuhunan ay patuloy na pinakamalaki sa portfolio ng First 5 LA, na kumakatawan sa 56% ng programmatic budget ng ahensya. Ang LTFP ay nananawagan ng mga pagbawas upang umayon sa piskal na katotohanan ng organisasyon, na binibigyang-diin ang pangangailangang isaalang-alang ang madiskarteng karagdagang sustainability at mga diskarte sa pagbabawas.

Nagbigay ang Careaga ng pangkalahatang-ideya ng nakaraan at kasalukuyang mga estratehiya, tulad ng paggamit ng mga panlabas na pinagmumulan ng pagpopondo, pagbabawas ng mga gastos sa pangangasiwa kasabay ng pagbaba ng mga rate ng kapanganakan, at mga alternatibong daloy ng kita sa pamamagitan ng mga pakikipagsosyo sa pinamamahalaang pangangalaga at mga pondo ng manggagawang pangkalusugan ng komunidad na magagamit sa estado. Ang mga paparating na pagkakataon — kabilang ang Mental Health Services Act ng California, ang pakikilahok sa pederal na Family First Prevention Services Act (FFPSA) at patuloy na pakikipagtulungan sa mga plano sa pinamamahalaang pangangalaga at Medi-Cal — ay na-highlight din.

Ibinahagi din ni Careaga na ang kawani ng First 5 LA ay nagsasagawa ng pagtatasa ng mga potensyal na panandalian at pangmatagalang pagkakataon sa pagpapanatili at timing upang suportahan ang pagkakahanay sa LTFP; kabilang dito ang pagpapatupad ng bagong diskarte sa kontrata na nalimitahan para sa mga grantee, pagbuo sa mga umiiral nang pagkakataon sa pagpapanatili na magagamit sa loob ng iba't ibang modelo ng pagbisita sa bahay, at pagsusuri sa pagkakaroon at saklaw ng data ng pagbisita sa bahay upang ipaalam ang mga pagsisikap sa buong county, pati na rin ang heograpikong epekto sa kasalukuyang mga serbisyo sa pagbisita sa bahay.

Sa panahon ng talakayan pagkatapos ng pagtatanghal, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Komisyoner na magtanong kaugnay ng LTFP at ang koneksyon nito sa mga diskarte sa pagpapanatili at pagbabawas ng pagbisita sa bahay. Ilang rekomendasyon ang ginawa, tulad ng mas malapitang pagtingin sa resulta ng data upang gabayan ang mga desisyon na may pinakamahalagang epekto; pagtukoy ng mga pagkakataon sa loob ng pag-unlad ng mga manggagawa at pangangalap sa mga kolehiyo ng komunidad; iangkop ang programa upang maging mas nababaluktot at tumutugon sa kultura upang i-target ang pinakamataas na pangangailangan ng pamilya; pagtiyak ng karagdagang pagpopondo sa pamamagitan ng mga programang doula ng California at ang Batas na “Momnibus” ng California; at patuloy na magsilbi bilang isang makabagong diskarte sa pagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng mga modelong piloto na maaaring isulong sa antas ng estado.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Ang huling pagtatanghal ay sa iminungkahing 2024-25 na badyet ng estado. Ang Senior Policy Strategist na si Ofelia Medina ay sumali sa pulong upang magbigay ng pangkalahatang-ideya ng panukala, na itinatampok ang pagkakahanay at mga potensyal na pagkakataon na nauugnay sa Agenda ng Patakaran ng First 5 LA.

"Pagdating sa badyet ng estado, tinitingnan natin ito sa pamamagitan ng lens ng apat na lugar na naka-highlight," sabi ni Medina, na tumutukoy sa mga prayoridad ng Policy Agenda. "Ito ay mahalagang gawain ng aming suporta sa pamilya, maagang interbensyon o mga sistema ng kalusugan, maagang pag-aaral at mga komunidad."

Ibinahagi din ni Medina ang mga mahahalagang petsa at mga touchpoint sa pakikipag-ugnayan ng Board sa buong panahon ng pambatasan ng estado. Nabanggit niya na ang First 5 LA ay nagpaplano ng araw ng adbokasiya sa Abril na magpapakita ng pagkakataon para sa mga miyembro at kawani ng Lupon na makipagkita sa mga gumagawa ng patakaran at magtataguyod para sa mga priyoridad ng maagang pagkabata ng First 5 LA.

Para sa karagdagang impormasyon sa panukalang badyet ng estado para sa 2024-25, i-click dito para basahin ang pagsusuri mula sa Medina.

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Marso 14, 2024. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita www.first5la.org/our-board/meeting-material 72 oras bago ang petsa.
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

isalin