Ofelia Medina | Office of Government Affairs at Public Policy Senior Policy Strategist

Enero 25, 2024

Sa ikalawang taon na minarkahan ng pagbabago sa ekonomiya, ang "pagtupad sa mga pangako" at "pananagutan" sa panahon ng normalisasyon ng kita ay binigyang-diin ni California Gov. Gavin Newsom habang inilalantad niya ang kanyang panukala sa badyet ng estado sa piskal na taon 2024-25 sa isang press conference mas maaga sa buwang ito . Inilabas noong Enero 10, ang $291.5 bilyon na plano sa paggasta ay nagtatampok ng $208.7 bilyon sa paggasta sa Pangkalahatang Pondo at isang $37.9 bilyong depisit. Bagama't mas mababa kaysa sa paunang tinantyang depisit na $68 bilyon, ang kakulangan ay nagdudulot pa rin ng mga hamon na inaasahan ng Newsom na balansehin ang pinaghalong mga pagbawas at pagkaantala sa pagpopondo, pati na rin ang paglubog sa mga pondo ng Rainy Day ng estado, upang protektahan ang mga pamumuhunan sa mga pangunahing priyoridad, kabilang ang marami. nauugnay sa mga sistema ng paglilingkod sa pamilya at bata.

Ang pagkakaibang ito sa mga pagtatantya ng depisit ay nagmumula sa kung paano tinukoy ng administrasyon at ng Legislative Analyst's Office (LAO) ang "mga pagbabago sa baseline." Ang pagkukulang ay higit sa lahat dahil sa pagbaba ng kita sa 2022-23 na dulot ng mas mataas na mga gastos sa paghiram, pinababang pamumuhunan, at mas mababang koleksyon ng buwis, lahat ay nakakaapekto sa ekonomiya ng estado. Nangangahulugan din ang federal tax filing extension na ang Lehislatura ay walang kumpletong larawan ng koleksyon ng buwis sa 2022-23 hanggang matapos ang taon ng pananalapi.

Itinampok ng Newsom ang mga pangunahing isyu tulad ng kawalan ng tirahan, kalusugan ng isip, kaligtasan ng publiko, transitional kindergarten, pagbabago ng klima at ekonomiya sa panahon ng pagpapalabas. Bagama't karamihan sa mga isyu na ito ay tumatanggap ng patuloy na pamumuhunan, ang ilan, tulad ng klima at kawalan ng tirahan, ay nahaharap sa mga pagkaantala o pagbawas. Napakahalagang isaalang-alang na ang termino ng Newsom ay magtatapos sa 2027, na maaaring makaimpluwensya sa kanyang mga desisyon at kung paano niya ipinakita ang kalusugan ng ekonomiya ng California.

Bago ang mga deliberasyon sa badyet sa pagitan ng California Assembly at Senado, ibinahagi ng mga opisyal ng estado ang kanilang mga priyoridad. Sa isang joint press statement, ipinahayag ni Assembly Speaker Robert Rivas (D-Salinas) at bagong Assembly Budget Chair Jesse Gabriel (D-Encino) ang kanilang pangako sa pagpigil sa pananalapi, pangangasiwa sa paggasta at pananagutan. Binigyang-diin nila ang mga pangunahing pamumuhunan sa pabahay, klima, at edukasyon habang pinoprotektahan ang mahinang populasyon ng California. Sa panig ng Senado, hinimok ni President pro Tempore Toni G. Atkins ang pag-iingat at pag-iisip sa panahon ng mga deliberasyon sa badyet, na binanggit ang pagpapakita ng Newsom ng mga prinsipyong ito sa kanyang panukala sa badyet. Pinuri ni Senate Budget Committee Chair Nancy Skinner ang pagtuon sa pagprotekta sa mga serbisyong panlipunan at pagbibigay-priyoridad sa mga bata.

Gayunpaman, nagkaroon ng kritisismo mula sa pinuno ng GOP ng Senado na si Brian Jones (R-Santee), na inakusahan ang mga Demokratiko ng walang ingat na paggasta, at ang nangungunang Republican na si Vince Fong (R-Bakersfield) ng Assembly Budget Committee, na itinuring na napaaga ang paglubog sa Rainy Day Fund ng estado. . Ang mga reaksyon ng media ay higit na sumasalamin sa wika ng Gobernador sa pabagu-bago ng kita, na kinikilala ang mga hamon sa pananalapi sa pagpapanatili ng magastos na mga pangako sa patakaran pagkatapos humarap sa mga depisit sa loob ng dalawang magkasunod na taon.

Dahil sa hindi mahuhulaan ng ekonomiya, ang panukala sa badyet ay malamang na magmukhang ibang-iba sa pagitan ng ngayon at ng May Revise, na lumilikha ng isang window ng pagkakataon para sa mga organisasyon ng adbokasiya at mga kasosyo sa First 5 LA na isulong ang kanilang mga priyoridad. Ang mga tugon ng mga tagapagtaguyod ng maagang pagkabata sa badyet ay mula sa komplimentaryo hanggang sa kritikal. Pinuri ng Early Edge at End Child Poverty California ang Newsom para sa paggalang sa mga naunang pangako, habang ang ibang mga grupo, tulad ng The Children's Partnership, Catalyst California, at Black Californians United para sa ECE, ay kinikilala ang proteksyon ng mga nakaraang pamumuhunan bilang mahalaga habang tinatawag ang pangangailangan na bumuo sa momentum para sa makasaysayang marginalized at disinvested na mga komunidad. Ang iba, tulad ng California Pan-Ethnic Network at ang California Budget and Policy Center, ay nagbigay-diin sa hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya bilang pinagbabatayan na hamon at pinuna ang paglaban ng Newsom sa reporma sa sistema ng buwis upang makabuo ng kita na maaaring makatulong na maiwasan ang mga hakbang sa pagtitipid sa hinaharap. Katulad nito, naging kritikal ang League of California Cities sa kung ano ang itinuturing nilang malaking pagbawas sa badyet at pagbabago sa pagpopondo para sa mga programa sa klima na makakaapekto sa mga lungsod, lalo na sa 11% na pagbawas ng $54 bilyon na orihinal na inilaan sa loob ng limang taon. 

Sa buong proseso ng badyet, ang Unang 5 LA na mga priyoridad ng adbokasiya ay tututuon sa pagtataas ng Badyet ng mga Bata bilang suporta sa mga pangunahing programa sa pamamagitan ng paghiling sa mga pinuno ng estado na panatilihin ang mga pamumuhunan na ginawa sa mga nakaraang taon sa mga sistema ng paglilingkod sa maagang pagkabata. Para sa First 5 LA, First 5 Association, at First 5 California joint statement sa badyet, i-click dito.

Ang mga pangunahing highlight ng 2024-25 January Budget Proposal ng Gobernador na may kaugnayan sa mga priyoridad ng First 5 LA ay kinabibilangan ng: 

Mga Suporta ng Pamilya: Isulong ang isang komprehensibong sistema ng mga suporta sa pamilya upang isulong ang mga positibong resulta para sa buong bata at buong pamilya.
.

 • $26.7 milyon upang madagdagan Mga antas ng Maximum Aid Payment ng CalWORKs ng 0.8% simula Oktubre 1, 2024. Ito ay dagdag sa 2.6% ayon sa batas na pagtaas noong 2023-24.
  .
 • $12 milyon na pagtaas para sa Reporma sa Rate ng Foster Care na gumawa ng mga pagbabago sa automation para sa istruktura ng pagbabayad ng foster care, na inaasahang ganap na maipatupad noong 2026-27.
  .
 • Nagpapanatili ng $200 milyon ($100 milyon na Pangkalahatang Pondo) para sa Pagwawaksi sa Pagpapakita ng Pagpapawalang-bisa sa Pag-access sa California Reproductive Health upang suportahan ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan sa reproductive simula sa Hulyo 1, 2024.
  .
 • Isang General Fund reversion na $55 milyon mula 2023-24 at isang pagbawas ng $71 milyon simula 2024-25 at patuloy para sa pagpapatatag ng pamilya sa ilalim ng CalWORKs.
  .
 • Pagbawas ng $8.3 milyon sa Programa sa Pag-aalaga ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County Welfare Services sa 2024-25 at nagpapatuloy, na inaalis ang lahat ng pondo para sa programang ito. Ang programang ito ay nagbibigay ng kadalubhasaan sa nars sa kalusugan ng publiko upang i-coordinate ang access sa mga serbisyong medikal, dental, mental at development para sa mga bata at kabataan sa foster care.
  .
 • Pagbawas ng $30 milyon sa Family Urgent Response System, isang hotline para sa foster youth at kanilang mga tagapag-alaga, sa 2024-25 at nagpapatuloy.

Mga Sistemang Pangkalusugan – Pagbutihin ang mga sistema upang maisulong ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng maagang pagkilala at mga suporta.
.

 • Nagpapanatili ng $2.4 bilyon ($811.1 milyon na Pangkalahatang Pondo) upang magpatuloy California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM).
  .
 • Nagpapanatili ng $8 bilyon sa iba't ibang departamento ng Health and Human Services para palawakin ang continuum ng paggamot sa kalusugan ng pag-uugali at kapasidad ng imprastraktura at baguhin ang sistema para sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali sa mga bata at kabataan.
  .
 • Nagpapanatili ng $7.6 bilyon ($350.4 milyon General Fund, $87.5 milyon Mental Health Services Fund, $2.6 bilyon Medi-Cal County Behavioral Health Fund, at $4.6 bilyong pederal na pondo) para sa Mga Organisadong Network ng Patas na Pangangalaga at Paggamot na Nakabatay sa Komunidad sa Kalusugan ng Pag-uugali (BH-CONNECT) Ang pagpapatupad ng demonstrasyon ay epektibo noong Enero 1, 2025.
  .
 • Nag-antala ng $1 bilyon ($612.5 milyon na Pangkalahatang Pondo) upang suportahan reporma sa rate ng tagapagbigay ng serbisyo para sa mga serbisyo sa pag-unlad, pagbabalik sa unang timeline para sa reporma sa rate (Hulyo 1, 2025).
  .
 • Mga pagkaantala ng $140.1 milyon hanggang 2025-26 para sa mga inisyatiba sa pag-aalaga at panlipunang trabaho pinangangasiwaan ng Department of Health Care Access and Information (HCAI), na nakakaapekto sa mga pagsisikap sa pagpapalawak ng mga manggagawa na naaprubahan sa FY 22-23 na Badyet ng Estado.
  .
 • Humihingi ng maagang aksyon ng Lehislatura upang magdagdag ng trigger sa SB 525, na nakatakdang unti-unting taasan ang minimum na sahod sa $25 kada oras para sa mga partikular na manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, simula Hunyo 1, 2024. 

Maagang Pag-aaral – Palawakin ang access sa abot-kaya, de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon.
.

 • Namumuhunan ng $65 milyon na kasalukuyang Proposisyon 98 Pangkalahatang Pondo upang ipakita ang a pagsasaayos ng gastos sa pamumuhay pagtaas ng 0.76% para sa mga tinukoy na kategoryang programa at ang Local Control Funding Formula Multiplier. Nakakaapekto ito sa iba't ibang setting ng pampublikong edukasyon, kabilang ang State Preschool Program, ang American Indian Early Childhood Education Program, at higit pa.
  .
 • Nagpapanatili ng $6.6 bilyon para sa mga programa sa pangangalaga at pagpapaunlad ng bata (tulad ng CalWORKs, Alternative Payment Programs at General Child Care) at mga lokal na suporta para sa mga programang ito, gaya ng Resource and Referral at Local Child Care Planning Councils, bilang karagdagan sa mga proyekto sa pagpapahusay ng kalidad.
  .
 • Nagpapanatili ng $2.1 bilyon para sa humigit-kumulang 146,000 mga lugar para sa pangangalaga ng bata na may subsidiya ng estado na may layuning lumikha ng higit sa 200,000 mga puwang sa 2026-27. Ang mga upuang ito ay orihinal na bahagi ng 2021 Budget Act ngunit naantala noong nakaraang taon. Gayunpaman, sa karagdagang inspeksyon, ang panukalang badyet ay kasama ang pagwawalis ng anumang hindi nagamit na mga upuan.
  .
 • Nagpapanatili ng $723.8 milyon sa Pangkalahatang Pagpopondo upang ipatupad ang kasalukuyang memorandum of understanding sa pagitan ng estado at Child Care Providers United, kabilang ang trabaho upang ilipat ang estado patungo sa iisang istraktura ng maagang pagkatuto gamit ang alternatibong pamamaraan para sa pagtatantya ng halaga ng pangangalaga. Humigit-kumulang $54 milyon (Pangkalahatang Pondo) nito ay upang suportahan ang mga pagtaas ng rate na dating pinondohan ng pederal na relief dollars.
  .
 • Mga pagkaantala ng $550 milyon para sa California Preschool, Transitional Kindergarten at Full-Day Kindergarten Facilities Grant Program sa loob ng tatlong taon (hanggang 2027-28). Gayunpaman, sa tagsibol, plano ng administrasyon na talakayin sa Lehislatura ang pagsasama ng isang bond ng pasilidad sa balota ng Nobyembre 2024.
  .
 • Mga pagkaantala ng $10 milyon Pangkalahatang Pondo ng Preschool Inclusion Grant programa hanggang 2026-27. Ang pagpopondo ng gawad na ito ay nilayon upang madagdagan ang bilang ng mga mag-aaral ng mga batang may kapansanan sa loob ng Programa ng Preschool ng Estado ng California. 

Mga Komunidad – Tiyakin na ang mga komunidad ay may mga mapagkukunan at kapaligiran na sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng mga batang prenatal hanggang sa edad na 5. 
.

 • Nagpapanatili ng $1 bilyon para sa mga pamumuhunan sa Climate Smart Agriculture na tumutulong sa pagpapaunlad ng a malusog, nababanat, at pantay na sistema ng pagkain; nagpapanatili ng $1.5 bilyon para sa patuloy na pagkain sa paaralan.
  .
 • Nagpapanatili ng $3.4 bilyon para sa mga pagsisikap ng estado na tugunan homelessness. Kabilang dito ang $400 milyon para sa ikatlong round ng mga gawad sa paglutas ng kampo at $1.1 bilyon para sa ikalimang round ng Homeless Housing, Assistance and Prevention (HHAP) grant sa buong 2023-24 at 2024-25. Ang $260 milyon ng HHAP grant funding ay maaantala mula 2023-24 hanggang 2025-26 para mas maiayon kung kailan magiging available ang mga pondong iyon sa mga kwalipikadong aplikante.
  .
 • Nagpapanatili ng $844.5 milyon ($635.3 milyon na Pangkalahatang Pondo) noong 2023-24, $2.1 bilyon ($1.6 bilyong Pangkalahatang Pondo) noong 2024-25, at humigit-kumulang $2.5 bilyon ($2 bilyong Pangkalahatang Pondo) na nagpapatuloy, kasama ang mga gastos sa Mga Serbisyong Pansuporta sa Tahanan, upang mapalawak buong saklaw Pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal sa lahat ng mga nasa hustong gulang na karapat-dapat sa kita na may edad 26 hanggang 49 anuman ang imigrasyon katayuan sa Enero 1, 2024.
  .
 • Naantala ang $175 milyon na Pangkalahatang Pondo para sa Departamento ng Pagkontrol ng Mga Nakakalason na Sangkap Maglinis Programa ng Inisyatiba ng Mga Mahinang Komunidad, na nagbibigay ng pondo para sa paglilinis at pagpapaunlad ng mga manggagawa sa mga komunidad na dumaranas ng kontaminasyon sa kapaligiran. Inaasahan ng badyet ang $85 milyon sa 2025 26 at $90 milyon sa 2026-27.
  .
 • Naantala ang $80 milyon Pangkalahatang Pondo para sa Programa sa Pag-uwi ng Mga Pamilya hanggang 2025-26. Ang programang ito ay nagbibigay ng tulong pinansyal at mga serbisyong pansuportang nauugnay sa pabahay upang bawasan ang bilang ng mga pamilya sa child welfare system na nararanasan o nasa panganib ng kawalan ng tirahan.
  .
 • Pagbawas ng $20.6 milyon Pangkalahatang Pondo sa 2021-22 at $8.9 milyon sa 2022-23 sa buong Urban Agriculture Program, Healthy Refrigeration Grant Program, at Farm sa Community Food Hubs Program. Ang pagbabawas na ito ay nagpapanatili ng humigit-kumulang $98 milyon (77%) para sa malusog, nababanat, at pantay na mga programa sa sistema ng pagkain.
  .
 • Pagbawas ng $835,000 Pangkalahatang Pondo sa Proud Magulang Grant Program, isang programang gawad ng estado na nagbibigay ng mga serbisyo upang suportahan ang mga batang magulang (edad 25 at mas bata) na kasangkot o kasangkot sa mga sistema ng hustisya ng juvenile at/o na itinuturing na crossover na kabataan sa loob ng child welfare system. 

Mga Susunod na Hakbang:  

Ang panukalang badyet sa Enero ay ang unang hakbang ng proseso ng pag-unlad ng badyet ng California. Mula ngayon hanggang kalagitnaan ng Mayo, ang mga negosasyon ay magaganap sa pagitan ng administrasyon at Lehislatura. Ang mga komite sa badyet ng Asembleya at Senado ay magsasagawa rin ng mga pagdinig upang mabuo ang kanilang mga priyoridad at bumuo ng sarili nilang mga panukala. Ipapaalam ng mga aktibidad na ito ang May Revise, kung saan makikita natin ang binagong badyet. Isasapinal ng Lehislatura ang bersyon nito ng badyet at ipagpapatuloy ang mga negosasyon sa administrasyon hanggang Hunyo. Dapat lagdaan ng Newsom ang 2023-24 na badyet ng estado bago ang Hunyo 30. 

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Hinaharap ng First 5 Network ang mga hamon ng pagbawas sa badyet ng estado sa mga serbisyo ng bata at mga tagapagtaguyod para sa patuloy na suporta para sa mga programang pambata SACRAMENTO, CA (Mayo 14, 2024) - Ang First 5 Network ngayon ay nagpahayag ng pagkabigo kasunod ng May Revision ni Gobernador Newsom sa...

isalin