Ruel Nolledo | Freelance na Manunulat

Marso 27, 2024

Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Ang agenda kasama ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap ng mga pondo para sa California Early Care and Education Workforce Study Los Angeles County, at isang presentasyon sa Help Me Grow LA na inisyatiba.

Sinimulan ni LA County Supervisor at Board Chair na si Holly J. Mitchell ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagbati sa mga dadalo ng isang maligayang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan. “Happy Women's History month sa lahat. Ang board na ito mismo ay pinamunuan ng isang serye ng mga powerhouse na lider ng kababaihan kabilang ang aming kasalukuyang pinuno, "sabi ni Mitchell. "Kaya, sa lahat ng kababaihan na tumulong na panatilihing tumatakbo ang First 5 LA, binibigyang-pugay namin kayo at salamat."

Pinuri rin ni Mitchell si Commissioner Brandon Nichols at ang kanyang koponan sa Department of Children and Family Services (DCFS) para sa kanilang trabaho sa Blind Removal Pilot Program, na nakatutok sa pagtugon sa hindi pagkakapantay-pantay ng mga batang Black sa foster care system ng LA County. Idinagdag ng Supervisor na nagsalita siya kamakailan nagpupulong sa Pritzker Center, na nakatutok sa pagpapalabas ng bagong ulat sa piloto.

"Ito ay isang mahusay na pagtitipon," ulat ni Mitchell. “Pinasasalamatan ko ito — talagang may puwang na iyon para marinig ang mga resulta, para tingnan ang mga mag-aaral mula sa Pritzker Center doon sa susunod na henerasyon ng mga tagapagtaguyod at magkaroon ng pag-uusap tulad ng mayroon kami tungkol sa di-proporsyonalidad ang papel na ginagampanan ng implicit bias sa patuloy na ikot ng pananakit. sa mga tuntunin ng mga mahihinang pamilya.”

Sinamantala rin ni Mitchell ang pagkakataong mag-welcome Dr. Priya Batra bilang pinakabagong miyembro ng Lupon. Si Batra ay nagsisilbing Deputy Director ng Health Promotion Bureau para sa LA County Department of Public Health. Bago siya sumali sa Departamento, nagtrabaho siya ng ilang taon sa pamunuan ng pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal para sa Inland Empire Health Plan. Si Commissioner Batra ay may background sa pananaliksik sa mga serbisyong pangkalusugan at isang adjunct physician policy researcher sa Rand Corporation.

Sa kanyang mga pahayag, ipinahayag ng Executive Director na si Karla Pleitéz Howell ang kanyang pasasalamat kay Mitchell, kawani ng DCFS, sa Pritzker Center at sa lahat ng mga lumahok sa talakayan tungkol sa pilot ng Blind Removal. Nabanggit niya na ang pag-uusap ay nagdala sa bahay ng kahalagahan ng paglipat ng nakaraang data at ang pagkilala na ang istrukturang rasismo ay umiiral at patungo sa kongkretong aksyon.

"Pinaalalahanan ng aming Tagapangulo ang lahat ng mga dadalo na sa tuwing hinahawakan ng gobyerno ang mga sistema, kailangan nitong iwan ang mga pamilya nang mas mahusay kaysa noong una itong nagsimula," sabi ni Pleitéz Howell. "Isa sa mga lugar kung saan marami kaming nakikitang pagkakahanay dito sa First 5 LA ay ang posibilidad ng kung ano talaga ang ibig sabihin at magagawa ng aming mga system para sa aming mga pamilya."

Patungo sa bagong estratehikong plano ng First 5 LA, binanggit ni Pleitéz Howell na ang Lupon ay magkakaroon ng dalawang magkatulad na track ng mga aktibidad sa susunod na ilang buwan. Ang unang track, na nagaganap noong Mayo at Hunyo ng taong ito, ay nakatuon sa pag-apruba ng isang programmatic budget na nakahanay sa nakaraang strategic plan. Ang pagkilos na ito, paliwanag niya, ay mahalaga sa pagtiyak na ang First 5 LA partners ay may fiscal glide path para hindi makaranas ng biglaang pagbabago sa pagpopondo habang lumipat ang ahensya sa bago nitong strategic plan. Ang pangalawang track ay nakasentro sa pagbuo ng mga bagong taktika na nakahanay sa bagong estratehikong plano.

Para sa karagdagang mga komento mula kay Pleitéz Howell, i-click dito para makita ang March Executive Director Report.

Sumunod na ibinaling ng Lupon ang kanilang atensyon sa isang presentasyon sa nakaplanong pag-update ng patakaran ng First 5 LA tungkol sa Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at Pagpapanatili at Pagkasira ng mga Tala. Sinimulan ng Enterprise Content Management Specialist na si Danna Schacter ang pagtatanghal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng iskedyul ng pagpapanatili ng mga rekord ng ahensya at kaugnay na patakaran, na binanggit na ang rebisyon ay pinlano nang ilang taon ngunit ipinagpaliban dahil sa paglilipat ng mga priyoridad sa panahon ng pandemya.

"Ang iskedyul ng pagpapanatili ay dapat na suriin bawat dalawa hanggang tatlong taon upang matiyak na ito ay sumusunod sa pagbabago ng mga batas, regulasyon at pamantayan," sabi ni Schacter. "Ang aming kasalukuyang iskedyul ay binuo at naaprubahan noong 2018 at hindi pa nasusuri mula noon."

Nagtapos si Schacter sa pamamagitan ng pagpuna na ang bagong iskedyul ng pagpapanatili at patakaran ay ipapakita sa Lupon sa Mayo para sa kanilang pag-apruba. Kapag naaprubahan, ang taunang pagsasanay ay gagawing magagamit para sa mga kawani bago ang katapusan ng 2024. Ang bagong iskedyul at patakaran sa pagpapanatili ay magpapabatid sa pagpapatupad ng ilang proyekto, kabilang ang pag-renew ng proseso ng pagsusuri sa disposisyon ng mga rekord.

Para sa higit pang impormasyon sa na-update na Iskedyul ng Pagpapanatili ng Mga Tala at Patakaran sa Pagpapanatili at Pagkasira ng mga Tala, i-click dito.

Sunod na narinig ng Lupon ang isang pagtatanghal sa Help Me Grow LA (HMG LA), isang pinagsamang inisyatiba na isinagawa ng First 5 LA at ng LA County Department of Public Health (LACDPH) upang tugunan ang maagang pagkakakilanlan at interbensyon sa County ng Los Angeles. Ang Direktor ng Health Systems na si Tara Ficek ay sinamahan ng Direktor ng MCAH ng Department of Public Health na si Melissa Franklin at Direktor ng Programa na si Steve Baldwin upang magbigay ng mga update sa inisyatiba at talakayin ang mga umuusbong na pag-aaral na maaaring magbigay-alam sa pagbuo ng mga taktika na partikular sa pagtutok ng First 5 LA sa maagang pagkilala at interbensyon.

Nagsimula ang Ficek sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon sa California kasama ang isang maikling kasaysayan ng pagsisikap na Help Me Grow sa Los Angeles County. Tinawag din niya ang pansin sa mga bagong available na data na nagpapakita na ang California ay bumaba sa ika-49 na puwesto sa mga tuntunin ng developmental screening, mula sa ika-31 na puwesto gaya ng ipinahiwatig ng orihinal na data.

"Nangangahulugan iyon na 25.2% lamang ng ating mga anak ang nakakatanggap ng napapanahong pagsusuri sa pag-unlad," diin ni Ficek. "Ito ay mula 2020 hanggang 2022, isang pagkakaiba sa loob lamang ng dalawang taon, at higit na naiimpluwensyahan ng pandemya. Ngunit ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang sitwasyon na lumala mula sa masama."

Sumunod na nagbigay sina Baldwin at Ficek ng mga update sa apat na pangunahing bahagi ng Help Me Grow LA system: Centralized Access, Family and Community Engagement, Child Health Provider Outreach at Data Collection. Bilang karagdagan sa pag-aalok ng mga insight na nakuha mula sa trabaho sa larangan, itinampok din ng dalawa ang iba't ibang mga diskarte sa pagpapanatili na isinasaalang-alang para sa bawat pangunahing bahagi, tulad ng pagpapalaki ng mga pakikipagtulungan sa mga plano sa pangangalagang pangkalusugan at mga pilantropo, pagbuo ng mga pakikipagtulungan sa African American Infant Maternal Mortality proyekto at ang Early Needs Response para sa Kalusugan ng Sanggol at Bata (ENRICH), at pagtuklas sa pagbabayad ng manggagawa sa kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng Medicaid.

Kasunod ng nakaiskedyul na pahinga sa pagpupulong, sumunod na nagsalita sina Ficek at Melissa Frank tungkol sa kritikal na pangangailangang ilipat ang HMG LA patungo sa pagsentro. boses ng magulang at pamilya at katarungan. Sinabi ni Frank na ang Help Me Grow LA ay nagagawa ito sa pamamagitan ng pagsasama ng mga kampeon ng magulang at komunidad na may malalim na maagang pagkakakilanlan at karanasan sa interbensyon sa Help Me Grow LA Advisory Council.

"Sa Konsehong ito," sabi ni Frank, "ang mga kampeon ng magulang ay nagsisilbing mga kasosyo sa estratehikong pagpaplano at tagapagtaguyod na kumakatawan sa pananaw ng pamilya at patuloy na pinananagot ang First 5 LA at DPH sa pagtiyak na itinutuon natin ang mga tinig ng mga pamilya ng mga bata na may mga pangangailangan sa pag-unlad sa bawat pagkakataon. .”

Nagpatuloy si Frank. "Naniniwala kami na ang pananaw ng magulang at komunidad ay kritikal para sa pagtiyak ng kaugnayan, accessibility at pananagutan." Binanggit niya ang mga kamakailang halimbawa kung paano gumaganap ng mahalagang papel ang mga kampeon ng magulang at komunidad sa paghubog ng outreach at komunikasyon, pagbibigay-alam sa pagpaplano ng proyekto, at higit pa.

Para sa karagdagang impormasyon sa Help Me Grow LA presentation, mangyaring mag-click dito.

Ang huling aytem sa agenda ay isang update sa Unang 5 LA's Strategic Plan. Pinangunahan nina Chrissie M. Castro at Rigoberto Rodriguez ng Chrissie M. Castro & Associates ang Lupon sa pamamagitan ng isang strategic plan refresher sa bisyon, misyon, halaga, layunin, layunin at estratehiya ng First 5 LA. Lumakad din sila sa 12-buwan na three-phased milestones na kalendaryo para sa panloob at panlabas na gawain patungo sa pagbuo at pagpapatupad ng mga taktika. Kasama sa mga yugto ang pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng organisasyon at mga empleyado upang bumuo ng isang nakabahaging diskarte sa pagbuo ng mga taktika; pakikipag-ugnayan sa komunidad, mga sistema, at mga pinuno ng patakaran upang mangalap ng input at puna ayon sa mga layunin at layunin; at pagwawakas ng mga taktika at paglipat sa pagkilos.

Kasunod ng kanilang presentasyon, sinabi ni Commissioner Jacqueline McCroskey kung gaano kahalaga ang pagbuo ng mga pagkakataon para sa mga Commissioner na maging kasosyo sa proseso. Sumang-ayon si Rodriguez, na binanggit na ang isang mahalagang papel para sa mga miyembro ng Lupon ay nasa pagtukoy sa mga pangunahing kasosyo sa komunidad na aanyayahan sa mga pulong ng stakeholder; titiyakin nito na ang mga tamang tao ay naroroon upang magbigay ng input sa kung ano ang gumagana at hindi gumagana, pati na rin kung ano ang kailangang mangyari sa mga tuntunin ng pagbabago ng system.

Sa panahon ng pagpupulong, inaprubahan din ng Lupon ang dalawang aytem sa agenda ng pahintulot:

  • Ang isang bagong Kasunduan sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon para sa panlabas na marketing para sa Quality Start Los Angeles (QSLA) Dual Language Learner (DLL) Communications Campaign. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-click dito.
  • Awtorisasyon para sa Unang 5 LA na makatanggap ng mga pondo mula sa Los Angeles County Office of Education (LACOE). Ibabalik ng mga pondo ang ahensya para sa isang ulat ng ECE na isinagawa ng Center for the Study of Child Care Employment sa University of California Berkeley. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-click dito.

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Mayo 9, 2024. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita www.first5la.org/our-board/meeting-material 72 oras bago ang petsa ng pagpupulong.
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin