Erika Witt | Unang 5 LA Policy Analyst

Marso 7, 2024

Ang kapakanan ng mga bata ay isang multi-dimensional na isyu. Upang umunlad, kailangan ng mga bata pangangalaga sa kalusugan, nutrisyon, pabahay at pangangalaga sa bata. Ang mga pangunahing pangangailangang ito ay hindi nakahiwalay na mga alalahanin ngunit sa halip ay magkakaugnay na mga aspeto na siyang mga pundasyon ng pinakamainam na pag-unlad, na lubos na nakakaapekto sa pisikal na kalusugan ng mga bata, pag-unlad ng pag-iisip, pagkamit ng edukasyon at, sa turn, pangmatagalang seguridad sa ekonomiya. Dapat kilalanin ng mga gumagawa ng patakaran ang pangangailangang tugunan ang kahirapan sa pagkabata sa pamamagitan ng mga patakarang direktang sumusuporta sa kakayahan ng mga pamilya na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. 

Ang mga kamakailang panukala sa antas ng estado at pederal ay nag-aalok ng mga magagandang pagkakataon upang matugunan ang kahirapan sa pagkabata at ilarawan kung paano may potensyal ang mga patakaran na magdala ng katatagan ng ekonomiya sa mas maraming pamilya. Ang US House of Representatives kamakailan ay umabot sa isang bipartisan na kasunduan upang ibalik ang pinalawak na child tax credit. Ang kasunduang ito ay unti-unting nagtataas ng refund cap bawat taon ng buwis mula 2023 hanggang 2025, na naglalagay ng mas maraming pera sa mga kamay ng mga pamilya. Ayon sa Budget Budget at Patakaran ng California, pagkatapos ng tatlong magkakasunod na taon ng pagbabawas sa antas ng kahirapan ng bata, tumaas ng 166% ang kahirapan sa mga batang may edad na 0 hanggang 5 mula 2021 hanggang 2022. Sa pamamagitan ng direktang paglalaan ng mga pondo sa mga pamilyang may maliliit na bata, ang pagpapatibay ng pinalawak na kredito sa pangangalaga ng bata ay magpapahusay sa kanilang ekonomiya seguridad at awtonomiya sa pananalapi.  

Ang pagpapalakas ng mga programa sa social safety net ay isa pang makapangyarihang diskarte para maiahon ang mga bata sa kahirapan. Sa kawalan ng umiiral na mga programa sa safety net, tinatayang 3.2 milyong higit pang mga taga-California (8.4%) ang nabuhay sa kahirapan noong 2023; dahil karamihan sa mga programa sa safety net ay inuuna ang mga bata, napigilan nito ang humigit-kumulang 1.3 milyon (14.9%) Mga bata sa California mula sa pagkalugmok sa kahirapan. Sa muling pagtaas ng kahirapan ng bata, dapat tayong tumingin sa mga patakarang nagpapatibay sa lambat na pangkaligtasan at ginagawang posible na maiahon ang mga bata at pamilya mula sa mga siklo ng intergenerational na kahirapan.  

Bagama't ang huling apat na taon ay nagdulot ng mga hindi inaasahang hamon sa lahat ng sistema ng paglilingkod sa pamilya, nakita rin nila ang pagbuo ng mga makabagong patakaran at kasanayan na nagpapahintulot sa mga pamilya na manatiling nakalutang at, sa ilang mga kaso, mas maganda ang pamasahe. Bukod dito, palabas sa datas na ang mga indibidwal na nakikilahok sa mga programang naglilingkod sa pamilya, kabilang ang Temporary Assistance for Needy Families (TANF) at Child Care and Development Fund (CCDF), ay ang pinaka-malamang na makatanggap ng mga benepisyo o lumahok sa dalawa o higit pang mga karagdagang programa sa safety net. Dahil sa pakikipag-ugnayan na ito sa pagitan ng mga programa, ang mga banta sa isang safety net na programa ay maaaring, sa wakas, ay magkaroon ng pinagsama-samang epekto sa pag-access sa iba pang mga programa ng mga pamilya at mga batang may mababang kita. Habang nagpapatuloy ang mga negosasyon para sa pagpopondo sa mga mahahalagang programa sa paglilingkod sa pamilya sa parehong antas ng estado at pederal, dapat nating kilalanin ang paraan ng pag-intersect ng mga programa at palakasin ang kahalagahan ng social safety net sa pagtulong sa mga pamilya na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan.  

Isa sa mga pivotal na patuloy na negosasyon ay ang Espesyal na Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC), na sumusuporta sa mga buntis, nagpapasuso at hindi nagpapasuso sa mga babaeng postpartum, mga sanggol at mga bata hanggang sa edad na 5 na may mababang kita na determinadong nasa panganib sa nutrisyon. Sa kasaysayan, ang ganap na pagpopondo sa WIC ay isang bipartisan priority. Ngunit kung mabigo ang Kongreso na maabot ang isang kasunduan, ang WIC ay haharap sa isang $1 bilyon na kakulangan sa pagpopondo sa unang pagkakataon sa loob ng dalawampu't limang taon. Pipilitin nito ang mga estado na gumawa ng mga waitlist para sa tulong sa nutrisyon at talikuran ang maraming bago at umaasang mga magulang, na hindi katumbas ng epekto sa mga pamilyang Black at Latino na pinaglilingkuran ng WIC.  

Sa mga nakalipas na taon, tumaas ang demand para sa mga serbisyo ng WIC dahil sa mas mataas na bilang ng mga bagong magulang na umaasa sa programa dahil ang mga benepisyo sa nutrisyon na nauugnay sa COVID-19 ay nag-expire at ang mga gastos sa pagkain ay sabay-sabay na tumaas. Sa California lamang, aabot sa 288,000 katao ang tatalikuran mula sa programang ito kung ang tinatayang $7.2 hanggang 7.3 bilyong pondo ay kailangan para sa susunod na taon ng pananalapi ay hindi natutugunan. 

Samantala, binibigyang-diin din ng panukalang badyet na 2024-25 ng California na inilabas noong Enero ang pangangailangang patibayin ang mga programa sa antas ng estado. Ang mga gawad ng California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) ay nagbibigay ng direktang suportang pinansyal sa mga pamilya, kabilang ang marami na may maliliit na bata. Noong 2023, ang pinagtibay na badyet ng estado ay nagtaas ng pinakamataas na antas ng tulong sa mas maaapektuhang antas. Ngayon, ang mga iminungkahing pagbawas sa mga serbisyong sumusuporta sa CalWORKs, tulad ng mga programa sa pagpapatatag ng pamilya, ay nagbabanta na pabagalin ang momentum na ito sa pagpapahusay ng social safety net. Sa partikular, tinitiyak ng CalWORKs Family Stabilization Program (at iba pang mga programa sa mga serbisyo sa pagtatrabaho) na ang mga pamilya ay makakakuha ng komprehensibong suporta kapag sila ay nasa krisis, pagpapabuti ng pinansiyal na seguridad at kalusugan ng indibidwal, pamilya, at mga bata sa loob ng pamilya. Ang pagbabalik, pagbabawas, o paglilipat ng pondo para suportahan ang mga pamilya sa oras ng kanilang pangangailangan ay magiging isang matinding pangangasiwa. 

Sa kabila ng mga potensyal na pagbawas sa pagpopondo sa mga kritikal na programang ito, ang pangangailangang suportahan ang mga batang prenatal hanggang limang taong gulang ay hindi lubusang nakalimutan. Kanina ngayong buwan, ang California Department of Health Care Services (DHCS) ay gumawa ng isang magandang hakbang sa pagpapatibay ng isang mahalagang safety net na programa — naglalabas ng panawagan para sa pampublikong komento bilang suporta sa isang iminungkahing pagbabago sa demonstrasyon ng CalAIM Section 1115, na nakatakdang pahintulutan ang California na makatanggap ng pederal na pagtutugma mga pondo at nagbibigay ng tuluy-tuloy na saklaw ng pangangalagang pangkalusugan sa mga karapat-dapat na batang wala pang limang taong gulang na tumatanggap ng Medicaid (Medi-Cal) at ng Children's Health Insurance Program (CHIP).  

Sa California, mahigit kalahati ng ating mga anak ang pinaglilingkuran ng Medi-Cal, at mahigit 70% sa kanila ay mga batang may kulay. Sa pagpasok natin sa 2024 sa gitna ng mga hadlang sa pananalapi at sa nalalapit na pag-asa ng mga depisit sa kita sa antas ng estado, ang aktibong paghabol ng pederal na awtorisasyon para sa walang patid na saklaw ng Medi-Cal ay nangangahulugan ng pangako sa pagbibigay-priyoridad sa kapakanan ng mga bunsong anak ng California, na kinikilala na ang mga pagkaantala sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan ipagkait sa kanila ang mahahalagang pagbisita sa well-child, regular na pagbabakuna at mahalagang pangangalagang pang-iwas. 

Ang pagtugon sa kahirapan sa pagkabata sa pamamagitan ng magkakaibang hanay ng mga solusyon sa patakaran ay kritikal para sa paglikha ng isang mas patas na California kung saan matutugunan ng bawat pamilya ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Bagama't ang kapakanan ng pagkabata ay isang kumplikadong isyu, ang patuloy na pagpopondo sa mga programang ito habang binabawasan ang mga hadlang sa pag-access ay isang tuwirang paraan na masisiguro ng mga gumagawa ng patakaran na ang bawat bata bago manganak hanggang 5 taong gulang sa County ng Los Angeles ay may kakayahang matugunan ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad. 
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin