Christina Hoag | Freelance na Manunulat

Abril 25, 2024

Noong Abril, apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang opisyal na kinilala Araw ng Pagbisita sa Bahay sa kauna-unahang pagkakataon, isang tanda ng pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programang ipinakita upang palakasin ang pagiging magulang at pamilya.

Ang mga kinatawan mula sa isang home visiting program sa Antelope Valley Partners para sa Health Welcome Baby na programa ay nag-pose kasama ang proklamasyon na ipinakita ng Lungsod ng Palmdale.

Ang mga konseho ng lungsod sa Los Angeles, Long Beach, Lancaster at Palmdale ay lahat ay naglabas ng mga proklamasyon at pagkilala na nagpaparangal sa Home Visiting Day noong Abril 19. Sa paggawa nito, sumali sila sa Lupon ng mga Superbisor ng LA County, na, sa ikatlong magkakasunod na taon, ay nagpahayag ng Home Visiting Day bilang ikatlong Biyernes ng Abril. Bukod pa rito, isang kinatawan mula sa opisina ni Congresswoman Nanette Diaz Barragán (CA-44). nagharap ng proklamasyon sa isang pulong ng Best Start Wilmington.

“Ang County ng Los Angeles ay may pinakamalaking samahan ng pagbisita sa tahanan ng maagang pagkabata sa bansa at ipinagmamalaki ng Lungsod ng Los Angeles na maging bahagi iyon,” ang sabi ng proklamasyon ng Konseho ng Lungsod ng Los Angeles na itinataguyod ng Miyembro ng Konseho na si Kevin DeLeon.

Mahigit sa 1,500 bisita sa bahay ang naglilingkod sa humigit-kumulang 36,000 pamilya bawat taon sa buong County ng Los Angeles.

"Sa araw na ito, kinikilala namin ang mahirap at hindi kapani-paniwalang pagbabagong gawain sa bahay na iyon ginagawa ng mga bisita sa pagtulong sa mga pamilya na ma-access ang mga serbisyo,” sabi ni Superbisor Hilda Solis, na kasama ng Superbisor Janice Hahn, ang nag-sponsor ng proklamasyon ng county.

Ang pagbisita sa bahay ay isang libre at boluntaryong programa na nagbibigay sa mga pamilya ng isang pinagkakatiwalaan at sinanay na propesyonal na nag-aalok ng mga umaasang pamilya at pagiging magulang ng mga mapagkukunang kailangan nila upang umunlad. Ang mga bisita sa bahay ay mga pinagkakatiwalaan at sinanay na mga propesyonal na nagbibigay ng personal o virtual na mga pagbisita upang mag-alok ng impormasyon at suporta tungkol sa pagpapalaki ng bata, pati na rin ang mga referral sa iba pang mga programa at serbisyo, tulad ng tulong sa pagkain, mga serbisyo sa kawanggawa, mga grupo ng suporta sa magulang, mental at kalusugan. mga serbisyo sa pangangalaga, suporta sa paggagatas at higit pa. Ang First 5 LA ay isang pangunahing tagapondo ng pagbisita sa tahanan, na ipinakitang bawasan ang pang-aabuso sa bata, pagpapabuti ng kahandaan sa paaralan at pagpapalakas ng mga pamilya. Sinusuportahan din ng mga stream ng pagpopondo ng estado at pederal ang mga programa sa pagbisita sa bahay.

Nakatutuwa at nakakatuwang makatanggap ng bagong pagkilala at suporta ngayong taon, sabi ni Sharlene Gozalians, ang executive director ng LA Pinakamahusay na Mga Babies Network, na sumusuporta sa pagbisita sa bahay sa pamamagitan ng teknikal na tulong at pagsasanay. Nabanggit niya na ang mga proklamasyon ay makakatulong na mapalakas ang profile ng pagbisita sa bahay at bigyang-diin kung paano kumakalat ang salita tungkol sa napakaraming benepisyo ng programa.

"Labing-isang taon na ang nakalilipas, noong una naming sinimulan ang gawaing ito, isang maliit na grupo ng mga ahensya ang gumagawa nito," sabi niya. "Ngayon mayroon na tayong 40 ahensya, 14 na ospital at 26 na community-based na organisasyon."

Karamihan sa mga organisasyong iyon ngayon ang bumubuo sa LA County Perinatal at Early Childhood Home Visitation Consortium, isang inisyatiba sa buong county na pinamamahalaan ng LA Best Babies Network.

Ang Home Visiting Day ngayong taon, na may temang, “Strengthening Families, One Visit at a Time,” ay minarkahan ng mga aktibidad sa social media, pagdiriwang ng mga kawani sa iba't ibang ahensyang bumibisita sa bahay, isang na-update na website at isang bagong-upgrade na online na resource directory kung saan madali ang mga pamilya. maghanap ng mga programa sa pagbisita sa bahay na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan sa kanilang sariling mga kapitbahayan.

Doktor sa Obstetrics, Dr. Julius Kpaduwa sa Emanate Health – Queen of the Valley Hospital

Dumating din ang Home Visiting Day kasabay ng Black Maternal Health Week, na ginanap noong Abril 11 hanggang 17, na nakatutok sa pag-highlight ng mga pagkakaiba sa pangangalaga sa prenatal at mga resulta ng panganganak sa mga pamilyang Black.

Ang lumalagong kamalayan ng pagbisita sa bahay ay nangangahulugan na mas maraming tao ang interesado sa parehong pagiging mga bisita sa bahay at pag-access sa mga serbisyo, sabi ni Gozalians. "Nagiging mas madali ang pagpapatala ng mga pamilya dahil mas maraming tao ang nakakaalam tungkol dito," sabi niya. "Napakalaki ng epekto ng pagbisita sa bahay sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay."

Idinagdag ni Gozalians na ang tagumpay ng LA County sa pagbisita sa bahay ay nakakakuha din ng higit na atensyon mula sa mga organisasyon sa ibang mga county at estado na interesado sa parehong pagsisimula at pagpapalawak ng mga programa sa pagbisita sa bahay. "Gusto nilang malaman kung paano namin ito ginagawa," sabi niya.

Ang pagbisita sa tahanan ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng iba't ibang programa na idinisenyo upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga pamilya. Maaaring magsimula ang mga programa sa mga pagbisita bago manganak o sa pagsilang at karaniwang tumutulong sa mga magulang sa mga unang yugto ng pagpapalaki ng bata.

Sinabi ni Supervisor Hahn na isa sa mga kahanga-hangang aspeto ng pagbisita sa bahay ay ang pagtulong nito sa mga pamilya sa maraming paraan, mula sa pabahay hanggang sa kalusugan ng isip, bilang karagdagan sa gabay sa pagpapalaki ng bata. "Nagbibigay ito ng lifeline sa mga serbisyo," sabi niya.

Sinabi ni Irene Perez Ramirez na nag-sign up siya para sa Welcome Baby home visiting program sa kanyang lokal na ospital habang buntis. Natulungan siya ng kanyang bisita sa bahay na matukoy at malutas ang ilang problemang nararanasan niya sa pagpapasuso na naging sanhi ng pagbaba ng timbang ng kanyang bagong panganak na anak dalawang linggo pagkatapos ng kapanganakan, na nag-udyok sa kanyang doktor na magrekomenda ng karagdagang pagpapakain sa bote.

Ngunit salamat sa tulong ng bisita sa bahay, naipagpatuloy ni Ramirez ang eksklusibong pagpapasuso sa kanyang sanggol, na kanyang layunin. Ngayon ay isang data manager para sa programang Welcome Baby sa St. Mary Medical Center sa Long Beach, ipinagmamalaki niyang nagtatrabaho siya para sa isang programa na may positibong epekto sa mga pamilya.

"Gusto kong magkaroon ng positibong karanasan ang ibang mga magulang, ang suporta at mga mapagkukunan sa pag-aalaga sa kanilang sanggol na mayroon ako noong inaalagaan ko ang aking sanggol," sabi niya.
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

isalin