Kabilang sa mga pinakadakilang assets ng First 5 LA ay ang aming workforce. Ipinagmamalaki namin ang kadalubhasaan at simbuyo ng damdamin ng bawat empleyado sa aming layunin na makamit ang positibo at napapanatiling mga kalalabasan para sa mga anak ng Los Angeles County bago mag-edad 5.

Sa pamamagitan ng talento at pangako nang paisa-isa at sama-sama na pinalawak ng mga tauhan ng ahensya, isinusulong namin ang aming misyon at estratehikong plano na makipagtulungan sa iba upang palakasin ang mga pamilya, pamayanan at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta sa gayon ang lahat ng mga bata sa LA County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay. paaralan at buhay.

Ang Human Resources sa loob ng First 5 LA ay mahalaga sa collaborative na pundasyong ito, na tumutulong sa paghimok ng mga pangmatagalang layunin, pag-unawa sa negosyo ng ahensya at paghikayat sa pagkakaiba-iba ng mga kaisipan, karanasan at background.

Ang aming patuloy na tungkulin ay upang makilala, bumuo at mapanatili ang isang mahusay na gumaganap at magkakaibang manggagawa at tinatanggap namin ang iyong interes sa pagsulong ng aming misyon, madiskarteng mga layunin at halaga

Nakaugat kami sa isang kulturang nagtutulungan na nagtaguyod ng isang malusog, ligtas at produktibong kapaligiran sa pagtatrabaho para sa mga empleyado, kanilang pamilya, at ahensya at iginagalang ang aming mga pangako sa pamamagitan ng pagsasagawa ng negosyo sa paraang nagtataguyod ng pagiging patas, respeto, katapatan at tiwala.
Mga Kasalukuyang Oportunidad:

Nag-aalok ang First 5 LA sa mga empleyado nito ng isang mapaghamong, malikhain at mabilis na kapaligiran pati na rin ang pagkakataong gumawa ng pagbabago sa kalidad ng buhay para sa mga batang prenatal hanggang edad 5 sa Los Angeles County. Sumali sa pangkat ng mga may karanasan at nakatuong propesyonal at tulungan ang First 5 LA na makamit ang mga layunin nito 2024-2029 Strategic Plan.

Senior Data Strategist
Epekto at Pananagutan
Full-time / Regular / Exempt
Saklaw ng suweldo: $3,250.00 – $4,873.08 bi-weekly

Pangalawang Pangulo ng Diskarte at Kultura
Sentro ng Diskarte at Kultura
Full-time / Regular / Exempt
Saklaw ng suweldo: $187,000-$280,400. Ang target na panimulang suweldo ay $225,000. Ang mga huling alok ay naaayon sa karanasan.

 

Nag-aalok ang First 5 LA ng mga full-time na empleyado ng komprehensibo at mapagkumpitensyang benepisyo.

 

Bayad na Oras
 • Bayad na Oras ng Bakasyon
 • Bayad na Oras ng Sakit
 • Labintatlong (13) Bayad na Piyesta Opisyal bawat taon
Kalusugan at Wellness
 • Komprehensibong Medikal, Dental at Paningin na Saklaw
 • Life Insurance at AD&D
 • Pang-matagalang Kapansanan (LTD)
 • Programa ng Pagtulong sa Empleyado (EAP)
 • Flexible na Iskedyul ng Trabaho
 • Hybrid na Iskedyul ng Trabaho
Mga Benepisyo sa Pananalapi
 • 403b Retirement Plan na may Mapagbigay na Employer Match at Non-Elective Contribution
 • Mga Account sa Paggastos sa Medikal at Umaasa
 • Paunang bayad na Programa sa Tulong sa Ligal
 • 529 Plano sa Pag-save ng College
 • Paradahan o Pampublikong Transportasyon Reimbursement
 • Mag-apply para sa Public Service Loan Forgiveness Program
Mga Karagdagang Perk
 • Calm Premium app
 • Wellness Program: Aetna Health Your Way
 • Mga Supplemental Insurance Plan sa pamamagitan ng Aflac at The Hartford
 • Legal na Shield & ID
 • Mga May Diskwentong Ticket at Plano ng Telepono
 • LA Financial Credit Union

Upang Ilapat:

Kung ikaw ay interesado na ituloy ang isang propesyonal na pagkakataon sa First 5 LA, mag-click sa mga heading ng posisyon sa itaas. Ire-redirect ka sa isa pang website na magbibigay ng buong paglalarawan ng trabaho para sa posisyon pati na rin ang isang electronic application form upang makumpleto. Hihilingin sa iyo na lumikha ng isang profile sa aming Applicant Tracking System upang makumpleto ang aplikasyon. Mangyaring gamitin ang Internet Explorer o Chrome bilang iyong web browser upang kumpletuhin ang application upang maiwasan ang mga error sa compatibility. Kung hindi mo makumpleto ang isang elektronikong aplikasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa 213.482.5902 at hilingin na kumonekta sa isang miyembro ng Human Resources Department para sa tulong sa pagsusumite ng iyong aplikasyon.

Mangyaring tandaan na ang pag-format ng iyong na-upload na resume ay maaaring maging sanhi ng paglabas ng dokumento sa iyong monitor. Mangyaring tiyaking hindi ito makakaapekto sa pagtingin ng dokumento sa aming dulo.

Tatanggap lang kami ng mga application para sa mga posisyon na nakalista sa itaas. Maraming beses na muling nai-post ang aming mga abiso sa pag-post sa iba pang mga site at ang impormasyon sa mga site na iyon ay maaaring hindi napapanahon.

Dahil sa mataas na dami ng mga tugon na natatanggap namin para sa aming mga pag-post ay nagsisi kaming hindi makapagbigay ng mga pag-update ng katayuan at pag-verify bilang karagdagan sa elektronikong pagpapatunay na natanggap ang iyong aplikasyon.

Ang lahat ng mga posisyon ay mananatiling bukas hanggang napunan maliban kung nakasaad sa ibang paraan. 

 

Pantay na Oportunidad sa Pagkakaroon ng Trabaho:

Ang First 5 LA ay isang pantay na pagkakataon na tagapag-empleyo at gumagawa ng mga desisyon sa pagtatrabaho batay sa merito. Nais naming magkaroon ng pinakamahusay na magagamit na mga tao sa bawat trabaho. Ang First 5 LA ay nakatuon sa pagbibigay ng kapaligiran sa trabaho na walang panliligalig, diskriminasyon, paghihiganti, at kawalang-galang o iba pang hindi propesyonal na pag-uugali batay sa edad, ninuno, pakikisama sa isang miyembro ng isang protektadong klase, pangungulila sa pangungulila, kulay, kapansanan (pisikal, intelektwal/ developmental, o mental health/psychiatric), na gumagamit ng karapatan sa pangangalaga ng pamilya at medikal na bakasyon na may kaugnayan sa malubhang kondisyon ng kalusugan ng empleyado o miyembro ng pamilya, child bonding, o mga pangangailangang militar, nakikibahagi sa protektadong aktibidad, pagkakakilanlan o pagpapahayag ng kasarian, genetic na impormasyon o katangian , marital status, registered domestic partner status, medikal na kondisyon (kanser o genetic na katangian), militar at beterano na status, bansang pinagmulan (kabilang ang mga paghihigpit sa paggamit ng wika at pagkakaroon ng lisensya sa pagmamaneho na ibinigay sa ilalim ng Vehicle Code section 12801.9), pagbubuntis, panganganak, pagpapasuso, o mga kaugnay na kondisyong medikal, Pregnancy Disability Leave (PDL), lahi (kabilang ang hairstyle at texture ng buhok), relihiyosong paniniwala (kasama ang mga gawi sa pananamit at pag-aayos), paggawa ng desisyon sa kalusugan ng reproduktibo, kasarian/kasarian, at oryentasyong sekswal o anumang iba pang batayan na protektado ng pederal. , batas o ordinansa o regulasyon ng estado o lokal. Ipinagbabawal din nito ang diskriminasyon, panliligalig, walang galang o hindi propesyonal na pag-uugali batay sa pang-unawa na ang sinuman ay may alinman sa mga katangiang iyon, o nauugnay sa isang taong mayroon o itinuturing na may alinman sa mga katangiang iyon.

Ang First 5 LA ay sumusunod sa ADA at sa mga probisyon ng mga karapatan sa kapansanan ng California Fair Employment and Housing Act. Ibibigay ang pagsasaalang-alang sa makatwirang akomodasyon na maaaring kailanganin para sa mga karapat-dapat na aplikante/empleyado upang maisagawa ang mahahalagang tungkulin sa trabaho, kabilang ang paglahok sa anumang proseso bago ang pagtatrabaho. Ang mga aplikante na nangangailangan ng makatwirang akomodasyon ay dapat makipag-ugnayan sa Human Resources Department.

Fair Chance Ordinance:

Isasaalang-alang ng unang 5 LA ang mga kwalipikadong aplikante na may mga kriminal na kasaysayan sa isang pare-parehong paraan sa Los Angeles Fair Chance Initiative for Hiring.

Hindi Paghingi mula sa Mga Third Party:

Huwag makipag-ugnayan sa First 5 LA tungkol sa posisyong ito maliban kung ikaw ay naghahanap ng trabaho at potensyal na aplikante para sa posisyong ito. Huwag makipag-ugnayan sa First 5 LA tungkol sa iba pang mga serbisyo, produkto o komersyal na interes.

Paunawa sa Mga Kinatawan ng Ahensya at Search Firm:

Ang First 5 LA ay hindi tumatanggap ng mga hindi hinihinging resume mula sa mga ahensya at/o mga search firm para dito o sa iba pang mga pag-post ng trabaho. Ang mga resume na isinumite sa sinumang empleyado ng First 5 LA ng isang third party na ahensya at/o search firm na walang wastong nakasulat at nilagdaang kasunduan sa paghahanap, ay magiging tanging pag-aari ng First 5 LA. Walang bayad na babayaran kung ang isang kandidato ay kinuha para sa posisyon na ito bilang resulta ng isang hindi hinihinging ahensya para sa referral ng search firm.

isalin