LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FIRST 5 LA LAUNCH HELP ME GROW LA TO SUPPORT CHILD DEVELOPMENT

LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FIRST 5 LA LAUNCH HELP ME GROW LA TO SUPPORT CHILD DEVELOPMENT

MEDIA CONTACTS: Unang 5 LA Marlene Fitzsimmons (213) 482-7807 [protektado ng email] Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng LA County (213) 240-8144 [protektado ng email] Mayo 17, 2022 Help Me Grow Ang LA ay isang Pagsisikap na Batay sa Komunidad upang Matiyak na Ang Bawat Bata ay Makakatanggap ng Maagang Suporta...

LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FIRST 5 LA LAUNCH HELP ME GROW LA TO SUPPORT CHILD DEVELOPMENT

Ang Unang 5 LA ay Naggawad ng Mga Gantimpala sa Limang Ahensya upang Manguna sa Mga Pagsisikap na Batay sa Pamayanan bilang Bahagi ng Tulong sa Akin na Palakihin ang LA

Ang Pagpopondo ay Magtutuon sa Pagkonekta sa Mga Pamilya, Na May Mga Alalahanin sa Pag-unlad, sa Mga Umiiral na Serbisyo LOS ANGELES, Oktubre 1, 2020 - Inihayag ngayon ng Unang 5 LA ang isang pamumuhunan na $ 2,250,000 sa limang mga kasosyo sa pamayanan upang palakasin at palawakin ang mga path ng referral upang mas ...

Paggawa ng Balita: Developmental Screening

Paggawa ng Balita: Developmental Screening

Ang mga bata, simula sa pagsilang, inaasahang makakamit ang ilang mga pangyayaring pang-unlad habang lumalaki sila, kabilang ang kung paano nila ginagamit ang wika, kung paano sila gumalaw (iniisip ang pag-crawl, pagtakbo at paglukso), kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba, at kung paano nila pinamamahalaan at ipahayag ang mga emosyon. Hindi lahat ng mga bata ...

Isang Araw ng Capitol para sa Advocacy ng Maagang Bata

Isang Araw ng Capitol para sa Advocacy ng Maagang Bata

Sa isang kamakailang paglipad mula sa Los Angeles patungong Sacramento, ang Komisyonado ng Unang 5 na si Yvette Martinez ay nakipag-usap sa isang guro sa ikaapat na baitang tungkol sa kakulangan ng maagang pag-unlad na pag-unlad para sa mga maliliit na bata, na kinabibilangan ng pag-diagnose ng autism. Na may mas mababa sa 30 porsyento ng mga bata ...

Mga Puntong Nag-uugnay: Pagkamit ng Pangmatagalang Pagbabago para sa Mga Pinakabatang Anak ng LA

Mga Puntong Nag-uugnay: Pagkamit ng Pangmatagalang Pagbabago para sa Mga Pinakabatang Anak ng LA

Ni Kim Belshé, Executive Director, Unang 5 LA Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 ng hapon, maliban kung ipinahiwatig, sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko, at ang mga agenda ay nai-post sa aming website kahit papaano ...

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Ang maagang yugto ng disenyo at pagpaplano para sa Help Me Grow LA (HMG-LA) ay gumawa ng pangunahing hakbang patungo sa pagbuo, sa pakikipagsosyo, isang komprehensibo at pinag-ugnay na sistema upang suportahan ang pagsusulong ng pinakamainam na pag-unlad at kagalingan ng mga bata. Mahigit sa 60 mga ahensya ng lalawigan, ...

Tulungan Mo Akong Lumago –Lunsad ng LA upang Pagbutihin ang Mga Kasalukuyang Pang-unlad

Tulungan Mo Akong Lumago –Lunsad ng LA upang Pagbutihin ang Mga Kasalukuyang Pang-unlad

Taon na ang nakakalipas, sinabi ng Unang Komisyonado ng LA na si Cynthia Harding na ang pag-abot ng tulong tungkol sa pag-unlad ng kanyang anak ay nag-iisa sa kanyang pakiramdam at walang magawa. "Sinabi ng pedyatrisyan na hindi ko siya dapat i-screen, sapagkat siya ay tatawagin lamang," nabanggit ni Harding, na siya ring ...
isalin