MGA CONTACT NG MEDIA: 

Una 5 LA
Marlene Fitzsimmons
(213) 482 7807-
[protektado ng email]

Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng LA County
(213) 240 8144-
[protektado ng email]


Mayo 17, 2022

Ang Help Me Grow LA ay isang Komunidad na Pagsisikap para matiyak na Bawat Bata ay Makakatanggap ng Maagang Suporta at Serbisyo 

LOS ANGELES— Inanunsyo ngayon ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles at First 5 LA ang paglulunsad ng Help Me Grow LA (HMG LA), isang pagsisikap na hinimok ng komunidad upang matiyak na ang bawat pamilyang may mga alalahanin sa pag-unlad tungkol sa kanilang anak ay makakatanggap ng patnubay at suporta. Tutulungan din ng Help Me Grow ang mga pamilya na mag-navigate kung ano ang maaaring maging isang pira-piraso at mapaghamong network ng mga kasalukuyang serbisyo, nagtatrabaho sa mga lokal na programa upang matiyak na ang mga bata ay konektado sa mga serbisyo sa lalong madaling panahon — kapag ito ay makakatulong nang lubos.

“Talagang nagpapasalamat kami sa aming pamilya at mga kasosyo sa komunidad para sa pagsasama-sama upang dalhin ang Help Me Grow National na modelo sa Los Angeles County at tiyakin na ang mga pamilya ay mayroong kung ano ang kailangan nila upang suportahan ang kalusugan ng pag-unlad ng kanilang anak,” sabi ni Dr. Barbara Ferrer, Direktor ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County. “Ang Help Me Grow LA ay nagbibigay-daan sa pag-access sa mga serbisyo at programang available sa aming komunidad para sa mga pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay sa parehong mga provider na nakikipag-ugnayan sa mga maliliit na bata at mga magulang/tagapag-alaga ng mga tool na kailangan nila upang subaybayan at suportahan ang pag-unlad ng bawat bata. Nasasabik kaming maging bahagi ng sama-samang pagsisikap na ito at nasasabik sa unang positibong tugon na natanggap namin mula sa aming mga kasosyo sa panahon ng HMG LA pilot phase."

Ayon sa Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit, 1 sa 6 na batang edad 3-17 ay may isa o higit pang pagkaantala at kapansanan sa pag-unlad. Ang mga bata na may mga alalahanin sa pag-unlad ay maaaring hindi sapat na maagang konektado, o sa lahat, sa mga naaangkop na serbisyo at suporta. Kasama sa mga serbisyong ito ang napapanahong pagsusuri sa pag-unlad; pagtatasa at pagsusuri ng mga pagkaantala at kapansanan sa pag-unlad; at mga suporta at serbisyo ng maagang interbensyon. Isang survey ng UCLA Center para sa Pananaliksik sa Patakaran sa Kalusugan ay nagpakita na ang mga batang may kulay ay may mas mababang mga rate ng pag-access sa parehong mga serbisyo ng screening at maagang interbensyon kumpara sa mga puting bata. Higit pa rito, ang mga pamilya sa LA County ay naapektuhan ng mga hindi pagkakapantay-pantay na umiiral sa pag-access sa mga maagang pagsusuri, mga koneksyon sa mga serbisyo ng interbensyon at kalidad ng mga serbisyo.

“Nakatuon ang Help Me Grow LA sa karanasan ng pamilya upang mapagaan ang madalas na nakakadismaya at mapaghamong paglalakbay na dala ng mga systemic na hadlang at kumplikadong mga sistema ng referral,” sabi ni Tara Ficek, Direktor ng Health Systems, First 5 LA. “Ang lahat ng pamilya sa LA County ay dapat magkaroon ng access sa maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo ng interbensyon na magkakaugnay, konektado, tumutugon at magagamit sa maraming wika upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng magkakaibang mga komunidad ng LA County. Kasama ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County, nananatili kaming nakatuon sa pagtatrabaho kasama ng mga pamilya, kasosyo at organisasyon ng komunidad upang higit pang isulong ang Help Me Grow LA upang matiyak na ang bawat bata ay makakatanggap ng mga kritikal na suporta at mapagkukunan upang makinabang ang kanilang panghabambuhay na paglaki at pag-unlad.

Ang mga pamilya at provider ay maaaring kumonekta sa HMG LA sa pamamagitan ng isang call center (833-903-3972) na may tauhan ng isang pangkat ng mga sinanay na mapagkukunang tagapag-ugnay na tumutulong sa mga pamilya sa pag-navigate sa kumplikadong sistema ng pangangalaga ng County. Available ang call center Lunes-Biyernes, 8:30 am - 3 pm Ang HMG LA ay mayroon ding online hub (HelpMeGrowLA.org) na nag-aalok ng impormasyon at mga mapagkukunan tungkol sa mga milestone ng pag-unlad ng sanggol at bata, screening, at mga serbisyo sa komunidad. Ang mga magulang, tagapag-alaga, maagang pag-aaral, kalusugan at mga tagapagbigay ng maagang interbensyon ay maaaring makipag-ugnayan sa call center o magsumite ng online na form sa pakikipag-ugnayan sa website upang makakonekta sa isang mapagkukunang tagapag-ugnay. 

Bilang karagdagan, ang HMG LA ay nakikipagtulungan sa mga lokal na kasosyo sa komunidad, at mga planong pangkalusugan upang matiyak na ang lahat ng mga bata ay na-screen para sa mga alalahanin sa pag-unlad sa isang napapanahong paraan, ayon sa isang iskedyul na inirerekomenda ng American Academy of Pediatrics. Ang mga pangunahing pakikipagsosyo sa komunidad, kasama ang:

  • Ang pakikipagtulungan ng LA Care Health Plan ay naglalayon na pataasin ang bilang ng mga developmental screening at referral pathway sa Los Angeles County.
  • Ang HMG LA Pathways ay pitong collaborative ng komunidad na ang layunin ay palakasin at palawakin ang mga referral pathway para mas maiugnay ang mga pamilya sa mga serbisyo at suporta. Ang mga nangungunang ahensya ay: Child Care Resource Center; Kawanihan ng mga Bata ng Southern California; Heluna Health/Eastern Los Angeles Family Resource Center; South Central Los Angeles Regional Center, Westside Regional Center; San Gabriel Pomona Regional Center; at ang City of Long Beach Department of Health and Human Services.

Ang HMG LA ay pinapayuhan ng isang Community & Family Engagement Council na binubuo ng mga magulang, tagapag-alaga, at mga tagapagtaguyod ng komunidad sa LA County na nakatuon sa pagtiyak na ang mga serbisyo at mapagkukunan ng maagang pagkabata ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga pamilyang may mga anak na may mga alalahanin sa pag-unlad; at isang Systems Synergy Council ng mga pinuno sa larangan ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon na nagtatrabaho upang isulong at itaguyod ang pag-aampon ng HMG LA sa loob ng kanilang organisasyon.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang HelpMeGrowLA.org.

Tungkol sa Unang 5 LA 

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org para sa pinakabagong balita at impormasyon, sundan kami kabaFacebook at Instagram.

Tungkol sa Los Angeles Department of Public Health 

Ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ay nakatuon sa pagtataguyod ng pantay na kalusugan at pagtiyak ng pinakamainam na kalusugan at kagalingan para sa lahat ng 10 milyong residente ng County ng Los Angeles. Sa pamamagitan ng iba't ibang programa, pakikipagsosyo at serbisyo ng komunidad, pinangangasiwaan ng Public Health ang kalusugan ng kapaligiran, pagkontrol sa sakit, at kalusugan ng komunidad at pamilya. Pambansang kinikilala ng Public Health Accreditation Board, ang Los Angeles County Department of Public Health ay binubuo ng halos 4,500 empleyado at may taunang badyet na $1.2 bilyon. Upang matuto nang higit pa tungkol sa Los Angeles County Public Health, mangyaring bumisita www.publichealth.lacounty.gov, at sundan ang LA County Public Health sa social media sa twitter.com/lapublichealth, facebook.com/lapublichealth, instagram.com/lapublichealth at youtube.com/lapublichealth.

# # #
isalin