Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Nobyembre 8, 2018

Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Nobyembre 8, 2018

Ang mga highlight mula sa pagpupulong ng Komisyon noong Nobyembre 8 ay kinabibilangan ng: pag-apruba sa proseso ng pagpipino ng Strategic Plan; pag-apruba ng Mga Resulta para sa Mga Bata at Pamilya at Mga Panukala sa Pagsubaybay para sa Framework ng Epekto ng Unang 5 LA; at pagpapalawak ng Little by Little ng paglulunsad ng maaga ...

Pag-abot sa aming North Star

Pag-abot sa aming North Star

Ang isang bagong sanggol ay nagdudulot ng kagalakan sa isang pamilya. At sa bawat kaarawan, ipinagdiriwang namin ang paglaki ng mga bata habang tinitingnan natin ang kanilang hinaharap. Paano natin sila pinakamahusay na maihahanda para sa pagtataka, sa lakas ng trabaho at sa mundo sa hinaharap? Ngayon, ipinagdiwang ng Unang 5 LA ang ika-20 taon mula nang pumili ang mga botante na ...

Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Oktubre 11 2018

Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Oktubre 11 2018

Ang mga highlight mula sa pagpupulong ng Komisyon noong Oktubre 11 ay kinabibilangan ng: isang maligayang pagpapaalam kay Commissioner Jane Boeckmann; isang maligayang pagdating para sa isang bagong kahaliling komisyonado; iminungkahing Mga Resulta para sa Mga Bata at Pamilya at Mga Panukala sa Pagsubaybay para sa Framework ng Epekto ng Unang 5 LA; at isang pagsusuri ng ...
isalin