Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman

Nobyembre 16, 2023

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay personal na nagpulong noong Nob. 9. ang edadnda kasama ang isang boto upang gamitin ang First 5 LA's 2024-29 Strategic Plan at isang presentasyon sa 2024 Policy Agenda.

Ang pulong noong Nobyembre 9 ay minarkahan ang huling pagtitipon ng Lupon noong 2023 pati na rin ang isang makabuluhang milestone sa mga pagsisikap sa estratehikong pagpaplano ng First 5 LA. Sa nakalipas na taon, ang Lupon at mga kawani ng ahensya ay nakikipagtulungan sa mga consultant sa estratehikong pagpaplano upang pinuhin ang Mga Layunin, Layunin, Istratehiya at Taktika ng ahensya at bumuo ng bagong Strategic Plan bilang tugon sa pagbabago ng mga kondisyong kinakaharap ng mga bata at pamilya bilang resulta ng pandemya, gayundin ang lumiliit na balanse ng pondo ng First 5 LA dahil sa Proposisyon 31.

Sa pagtatapos ng buong taon na proseso ng pagpaplano na ito, itinampok sa pulong ng Nobyembre ang pagtatanghal ng huling 2024-29 Strategic Plan sa mga Komisyoner at sa publiko. Bago ang boto, ibinahagi ni Los Angeles County Supervisor at Board Chair Holly J. Mitchell ang mga salitang ito:

"Hayaan akong magsimula sa pamamagitan ng pasasalamat sa lahat, board at staff at sa mga nasa publiko, na talagang tumayo sa tabi namin habang kami ay hindi lamang nag-navigate sa pagpaplano ng isang bagong estratehikong plano ngunit nagtiwala din sa proseso sa daan," sabi ni Mitchell. “Lahat kayo ay nagpasigla at nagbigay-inspirasyon sa aming executive director at sa aking sarili dahil kami ay talagang sumandal nang husto sa bagong kabanata na ito para sa First 5 LA."

"Una, kami ay talagang malinaw sa plano tungkol sa kung sino kami at kung bakit namin ginagawa ang trabaho na ginagawa namin," sinabi ng Executive Director na si Karla Pleitéz Howell, na tinatawagan ang pansin sa mga pangunahing tema ng bagong plano. “Pangalawa, malinaw sa Board na gusto mong makita ang ilang bagay sa planong ito: pananagutan, pagkakapantay-pantay at boses ng komunidad. And I'm really proud to say na-deliver na namin.”

Sumama sa pagpupulong para ipresenta ang huling draft ay ang mga consultant sa strategic planning ng First 5 LA — sina Chrissie M. Castro at Rigo Rodriguez ng Castro and Associates, at Jenny Kern, na namamahala sa senior vice president ng Spitfire Strategies.

Nagbigay si Rodriguez ng pangkalahatang-ideya ng paglalakbay sa estratehikong pagpaplano, na nagpapaliwanag kung paano ginabayan ng balangkas ng Goals, Objectives, Strategies and Tactics (GOST) ang pagbuo ng plano bilang tugon sa feedback at insight ng Commissioner. Binanggit din niya ang mga rekomendasyon ng mga Komisyoner na buuin ang mga nakaraang natutunan ng First 5 LA, palakasin ang mga priyoridad at boses ng komunidad, at tugunan ang pagkakapantay-pantay ng lahi at hustisya, na lahat ay matagumpay na naisama sa huling draft.

"Sa tingin ko kung ano ang mayroon ka sa harap mo ay isang bagong estratehikong plano na talagang nakasentro sa isang bagong vision, mission at values ​​statement na naka-angkla sa katarungan at katarungan ng lahi at pinagsama-samang nilikha ng lahat ng kawani," sabi niya.

Sumunod na nagsalita si Kern tungkol sa gawain ng Spitfire Strategies sa pagbuo ng salaysay ng plano. Ibinahagi niya ang isang pangkalahatang-ideya kung paano lumaganap ang prosesong ito, na itinatampok ang paggamit ng plano ng simple at naa-access na wika, ang intensyonal na pangako nito sa equity, at isang pagsasalaysay na balangkas na nagha-highlight sa mga lakas ng mga komunidad.

"Tulad ng makikita mo sa buong plano: pakikipagsosyo, muli at muli," sabi ni Kern. “Paano ka mag-iimbita ng partnership? Nakipag-ugnayan ka sa mga tao, nagbabahagi ka nang may transparency, at nagsasalita ka sa paraang hinahayaan ang lahat na lumapit sa mesa."

Bumalik si Rigo upang sagutin ang mga tanong mula sa mga Komisyoner at humingi ng kanilang puna tungkol sa mga kondisyong kinakailangan para sa Unang 5 LA upang maipatupad ang plano, pati na rin ang mga pagkakataong nakita ng mga Komisyoner bilang resulta ng kanilang karanasan at kadalubhasaan.

Ang kahalagahan ng paggawa ng puwang upang magbahagi ng mga natutunan at data, lalo na sa loob ng pagtutulungang pagsisikap sa LA County, ay na-highlight bilang isang mahalagang kondisyon. Ang pag-align ng mga pagsisikap sa mga organisasyong nagtatrabaho na para sa mga katulad na layunin, pati na rin ang pagdadala ng mga bagong kasosyo sa early childhood ecosystem sa pamamagitan ng pagbibigay-diin ng plano sa racial equity, ay tinawag din.

"Inaasahan ko na lahat tayo ay tumingin sa planong ito bilang isang dinamikong dokumento kumpara sa isang matibay na mangongolekta ng alikabok at maninirahan sa isang bookshelf sa isang lugar," sabi ni Mitchell. "Pagtitiyak na ito ay patuloy na magiging isang buhay na dokumento na magbabago at lalago at mag-a-adjust, habang natututo tayo, habang isinasagawa natin, habang nagbabago ang kapaligiran."

Unang 5 LA's 2024-29 Strategic Plan ay nagkakaisang inendorso ng Lupon. Para sa karagdagang impormasyon sa plano, i-click dito.

Sumunod sa agenda ay isang presentasyon sa 5 Policy Agenda ng First 2024 LA na ibinigay ng Senior Policy Strategist na si Ofelia Medina.

Ipinaliwanag ni Medina na dahil ang bagong ineendorsong Strategic Plan ay hindi magkakabisa hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon, ang 2024 Policy Agenda ay kasalukuyang nakakonteksto sa ilalim ng naunang strategic plan. Nagbibigay-daan ito ng oras para sa Office of Government Affairs at Pampublikong Patakaran na magsimulang mag-strategize sa darating na taon na patakaran at mga pagsusumikap sa adbokasiya na nakatakdang magsimula sa Enero.

Pinapahintulutan ng Policy Agenda ang patakaran at gawaing adbokasiya ng First 5 LA, na kinabibilangan ng hanay ng mga pagkakataon sa pagbabago ng patakaran — gaya ng mga paglalaan ng badyet at mga paraan ng pambatasan at pagpapatupad — na sumusuporta sa mga gustong resulta para sa mga bata at pamilya sa maikli at pangmatagalan. Ang Agenda ng Patakaran ay nagsisilbi ring gabay para sa pagsusuri ng patakaran at pagbuo ng panukala ng ahensya.

Ang 2024 Policy Agenda ay minarkahan ang ika-apat na taon Unang 5 LA ay nakatuon sa equity bilang pundasyon ng patakaran at gawaing pagtataguyod nito. Nabanggit ni Medina na ang structural racism ay naroroon sa buong sistema at institusyon, na nakakagambala sa pinakamainam na pag-unlad ng mga bata at lumilikha ng mga hadlang para sa kanila at sa kanilang mga pamilya.

“Priyoridad namin ang pagkakapantay-pantay sa Agenda ng Patakaran sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangang isara ang mga pagkakaiba-iba batay sa lahi sa kabuuan ng kalusugan, kagalingan at pagkakataon, gamit ang pinakamahusay na magagamit na data upang isulong ang buo, kumpleto at pinaghiwa-hiwalay na data, at nagpo-promote ng isang sistema ng mga suporta na ay tumutugon sa wika at kultura,” dagdag niya.

Ang 2024 agenda ay nakatuon sa apat na mga lugar: pagtataguyod ng mga komprehensibong sistema ng mga suporta sa pamilya na nagsusulong ng mga positibong resulta para sa buong pamilya; pagpapabuti ng mga sistema upang itaguyod ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng pagkilala at interbensyon; pagpapalawak ng access sa abot-kaya at de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon; at pagtiyak na ang mga komunidad ay may mga mapagkukunan at kapaligiran na sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng mga bata prenatal hanggang 5.

Nagtapos si Medina sa isang pangkalahatang-ideya ng mga pangunahing adbokasiya sa susunod na taon at mga petsa ng pakikipag-ugnayan ng Board, na magsisilbing roadmap para sa 2024 na patakaran at gawaing adbokasiya ng ahensya.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Ang pagpupulong ay nagsara sa isang pagdiriwang ng mga Komisyoner na sina Judy Abdo, Deborah Allen at Yvette Martinez, na lahat ay lilipat sa First 5 LA's Board sa pagtatapos ng taon.

“Tapat kong masasabi na ang iyong patnubay ay humubog sa kung ano ang First 5 LA — kapwa ang pundasyon at ang ebolusyon ng kung ano ang hinahanap naming gawin,” sabi ni Pleitéz Howell sa mga papaalis na Komisyoner.

Binigyang-diin ni Pleitéz Howell ang mahahalagang kontribusyon na ginawa ng bawat papalabas na Komisyoner sa paghubog ng bagong Strategic Plan. Ang pagbibigay-diin ni Abdo sa plain-speak, kasama ng kanyang malalim na kadalubhasaan sa pagpapaunlad ng bata, ay gumabay sa paglikha ng huling draft. Kritikal din sa proseso ang kakayahan ni Allen na kilalanin ang katotohanan ng mga hindi pagkakapantay-pantay na umiiral ngayon habang tinatawagan kung paano sila hindi katanggap-tanggap sa hinaharap; Itinaas ni Pleitéz Howell kung paano inihanda ang mga progresibong insight ni Allen sa plano. Panghuli, ipinagdiwang si Martinez para sa palaging pagsentro sa mga bata at pamilya — lalo na sa mga pinakamalayo sa pagkakataon — at pagpapanatiling nangunguna sa mga pangmatagalang layunin sa panahon ng pagbuo ng plano.

Binigyan sina Abdo, Allen at Martinez ng mga scroll na nagpapasalamat sa kanila para sa kanilang mga kontribusyon bilang mga miyembro ng Lupon, pati na rin ang mga makatas na seedlings na kumakatawan sa pag-aalaga at paglago na hatid ng kanilang serbisyo sa mga bata ng LA County.

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Pebrero 8, 2024. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita www.first5la.org/our-board/meeting-materials/ 72 oras bago ang petsa.

 
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

isalin