Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Nobyembre 8, 2018

Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Nobyembre 8, 2018

Ang mga highlight mula sa pagpupulong ng Komisyon noong Nobyembre 8 ay kinabibilangan ng: pag-apruba sa proseso ng pagpipino ng Strategic Plan; pag-apruba ng Mga Resulta para sa Mga Bata at Pamilya at Mga Panukala sa Pagsubaybay para sa Framework ng Epekto ng Unang 5 LA; at pagpapalawak ng Little by Little ng paglulunsad ng maaga ...

Pag-abot sa aming North Star

Pag-abot sa aming North Star

Ang isang bagong sanggol ay nagdudulot ng kagalakan sa isang pamilya. At sa bawat kaarawan, ipinagdiriwang namin ang paglaki ng mga bata habang tinitingnan natin ang kanilang hinaharap. Paano natin sila pinakamahusay na maihahanda para sa pagtataka, sa lakas ng trabaho at sa mundo sa hinaharap? Ngayon, ipinagdiwang ng Unang 5 LA ang ika-20 taon mula nang pumili ang mga botante na ...

Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Oktubre 11 2018

Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Oktubre 11 2018

Ang mga highlight mula sa pagpupulong ng Komisyon noong Oktubre 11 ay kinabibilangan ng: isang maligayang pagpapaalam kay Commissioner Jane Boeckmann; isang maligayang pagdating para sa isang bagong kahaliling komisyonado; iminungkahing Mga Resulta para sa Mga Bata at Pamilya at Mga Panukala sa Pagsubaybay para sa Framework ng Epekto ng Unang 5 LA; at isang pagsusuri ng ...

Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Setyembre 13, 2018

Buod ng Pagpupulong ng Komisyon para sa Setyembre 13, 2018

Ang mga highlight mula sa pagpupulong ng Komisyon noong Setyembre 13 ay nagsasama ng isang pag-update sa pagpopondo at pagsasaliksik ng mga pagkakaiba-iba ng pagkamatay ng kapanganakan sa Africa sa Los Angeles County, isang pag-follow up sa interactive na "gallery walk" ng Hulyo para sa mga miyembro ng Lupon sa Epekto ng Epekto ng Unang 5 LA ...

Buod ng Komisyon para sa Hulyo 12, 2018

Buod ng Komisyon para sa Hulyo 12, 2018

Ang mga highlight mula sa pagpupulong ng Komisyon noong Hulyo12 ay nagsasama ng isang natatanging, interactive na "gallery walk" upang mag-update at makatanggap ng input mula sa mga miyembro ng Lupon sa pag-unlad at proseso ng First 5 LA's Impact Framework, pati na rin ang pag-apruba ng dalawang pangunahing susog, isang bagong strategic na pakikipagsosyo ...

Buod ng Komisyon Abril 2018

Buod ng Komisyon Abril 2018

Ang Mga Buod ng Komisyon na ito ay inilaan upang magbigay ng mga highlight ng mga aksyon ng Unang 5 LA ng Lupon ng mga Komisyoner upang isulong ang mga kinalabasan na lugar ng 5-2015 Strategic Plan ng First 2020 LA. Ang mga highlight mula sa pulong ng Komisyon noong Marso 8 ay nagsasama ng pag-apruba ng isang madiskarteng ...
isalin