Buod ng Komisyon Abril 2018

Buod ng Komisyon Abril 2018

Ang Mga Buod ng Komisyon na ito ay inilaan upang magbigay ng mga highlight ng mga aksyon ng Unang 5 LA ng Lupon ng mga Komisyoner upang isulong ang mga kinalabasan na lugar ng 5-2015 Strategic Plan ng First 2020 LA. Ang mga highlight mula sa pulong ng Komisyon noong Marso 8 ay nagsasama ng pag-apruba ng isang madiskarteng ...

Buod ng Komisyon para sa Oktubre 12, 2017

Buod ng Komisyon para sa Oktubre 12, 2017

Ang Mga Buod ng Komisyon na ito ay inilaan upang magbigay ng mga highlight ng mga aksyon ng Unang 5 LA ng Lupon ng mga Komisyoner upang isulong ang mga kinalabasan na lugar ng 5-2015 Strategic Plan ng First 2020 LA. Mga highlight mula sa pagpupulong ng Komisyon noong Oktubre 12 kasama ang pag-apruba ng walong madiskarteng ...

Buod ng Komisyon para sa Hulyo 13, 2017

Buod ng Komisyon para sa Hulyo 13, 2017

Sa isang tradisyon na nasubukan nang oras bilang bahagi ng pag-update ng Strategic Plan ng First 5 LA na 2015-2020, nakikipagtulungan ang Lupon sa mga tauhan at eksperto sa dalawang sesyon ng breakout upang malaman ang tungkol at talakayin ang pagbabago ng system at balangkas ng patakaran sa dalawang umuusbong na diskarte: Trauma at .. .
isalin