Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman

Abril 29, 2021

Ang mga pagmuni-muni sa gawain ng Unang 5 LA isang taon sa pandugong COVID-19 ay ang tema ng pagpupulong ng Lupon ng mga Komisyoner noong Abril 8, 2021. Ang tagapangasiwa ng Los Angeles County at Tagapangulo ng Komisyon na si Sheila Kuehl ay gumamit ng kanyang mga pahayag sa pagbubukas upang i-highlight kung paano ang mga ahensya ng lalawigan at ang Unang 5 LA ay umakyat sa mga bagong tungkulin sa gitna ng pandemya. 

"Sa maraming paraan, ang lalawigan - na kinatawan ko - tinawag sa mga paraang hindi kailanman dati upang magbigay ng mga solusyon, upang magbigay ng tulong pang-emergency, upang malaman ang mga pangmatagalang solusyon, upang makagawa ng mga desisyon tungkol sa kung ano ang ligtas at kung ano ang hindi ligtas, "aniya.  

"At sa maraming paraan, ang aming Unang 5 ahensya at ang aming mga kasamahan na gumagawa ng trabahong ito ay naharap sa halos parehong bagay. Nagkaroon ng isang napakahusay na pakikipagsosyo sa pagitan ng Unang 5 at ng mga ahensya sa lalawigan. Ang uri ng patuloy na pakikipagsosyo na sa palagay ko ay mahusay sa amin. " 

Upang wakasan ang kanyang mga sinabi, inihayag ni Kuehl na si John Wagner - dating Executive Vice President ng Center for Operational Excellence ng First 5 LA - ay papasok sa isang bagong tungkulin bilang Executive Vice President ng Center for Child and Family Impact (CCFI). 

Bilang Executive Vice President ng CCFI, magiging responsable si Wagner sa pamumuno sa mga system ng Center na baguhin ang mga pagsisikap sa pagpapalakas ng mga system ng publiko at pamayanan upang maging mas nakasentro sa pamilya, nakatuon sa bata at pantay sa mga kinalabasang ginawa nila.

Upang matuto nang higit pa, mangyaring mag-click dito. 

Patuloy sa mga pagtatanghal, Chief of Staff na si Peter Barth, Center for Operational Excellence pansamantalang Chief Operating Officer / IT Director na si Jasmine Frost, Director ng Human Resources at Talent Management na si Gala Collins, Early Care and Education (ECE) Program Officer Jaime Kalinik at Director ng Mga Suporta ng Pamilya na si Diana Inilahad ni Careaga, "Isang Taon na may COVID-19: Pag-aaral mula sa Aming Tugon hanggang sa Pandemya."

Napansin na ang pagpupulong ng Lupon ng Abril ay minarkahan ang isang taong anibersaryo ng paglipat ng Unang 5 LA ng Lupon ng mga Komisyoner sa mga malalayong pagpupulong, na-buod ni Barth kung paano ang balangkas ng pagtugon sa COVID-5 ng First 19 LA, Isang Landas na Pagpasa, Sama-sama, ay namumuno sa mga desisyon ng ahensya mula nang magsimula ang pandemiya. 

Nagbigay sina Barth, Frost at Collins ng mga kongkretong halimbawa ng kung paano ang Unang 5 LA na pivoted upang matugunan ang unang priyoridad na inilatag sa balangkas ng pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng mga kawani ng First 5 LA, kasama na ang paglilipat ng trabaho sa isang malayong setting na may suporta ng IT at pagbibigay higit na kakayahang umangkop at kaalaman tungkol sa mga benepisyo sa kawani na sinusuportahan ng koponan ng HR. 

Pinag-usapan nina Careaga at Kalenik kung paano nagkaroon ng sagot ang Unang 5 LA na COVID-19 sa loob ng gawaing programmatic nito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga halimbawa kung paano umangkop ang Koponan ng Suporta ng Pamilya at Koponan ng ECE upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya, tagapagbigay at kasosyo sa panahon ng pandemya. 

Kasama sa mga halimbawa sa loob ng pagbisita sa bahay ang paglilipat ng mga pagbisita sa bahay mula sa personal patungo sa virtual. Ipinaliwanag ng Careaga kung paano ito nangangailangan ng bagong pagsasanay at pagsabog ng mga materyales upang suportahan ang mga nagbibigay, pati na rin ang pagbabago sa paraan ng pagsusuri ng mga programa sa serbisyo sa bahay, upang makuha ang pinakamahusay na data na nauugnay sa mga virtual na pagbisita. 

“Alam namin na walang 'one-size-fits-all' na diskarte upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya. At kung mayroon man, nalaman namin na para sa ilang pamilya, ang mga virtual na pagbisita ay naging isang mabisang diskarte sa pangangalap at pamamaraan sa paghahatid ng serbisyo, "sabi ni Careaga. Ibinahagi din niya na ang virtual home visit ay naaprubahan kamakailan upang maging isang patuloy na pambansang modelo ng serbisyo pagkatapos ng pandemya. 

Ipinaliwanag ni Kalenik kung paano ang First 5 LA ay nagsilbi bilang isang kritikal na tagapagsama para sa mga kasosyo sa ECE sa panahon ng pandemya, na humantong sa pagbuo ng LA County ECE COVID-19 Response Team, isang koalisyon ng mga kasosyo na nagpupulong lingguhan mula Abril 2020. 

Sa pamamagitan ng pakikipagsosyo, ang ECE Response Team ay mahusay na naayos ang pamamahagi ng mga supply para sa mga tagapagkaloob ng ECE sa panahon ng pandemya, pati na rin ang set up ng isang pinahusay na referral system na makakatulong sa mahahalagang manggagawa na makahanap ng pangangalaga sa bata. Bilang karagdagan, ipinagbigay-alam ng Koponan ng Response ang pamamahagi ng pondo ng CARES Act upang suportahan ang industriya, lumikha ng isang nakalaang website kung saan maaaring ma-access ng mga tagabigay ang pinakabagong impormasyon at kaligtasan, nag-host ng mga tawag sa pamayanan, at pinadali ang pamamahagi ng mga bakuna sa mga nagbibigay ng ECE. 

"Kahit na may pinakamahusay na intensyon, hindi kami maaaring tumugon sa krisis na ito nang wala ang aming mga kasosyo. Hindi kami ang samahan na mayroong impormasyon sa pakikipag-ugnay ng lahat ng mga nagbibigay sa lalawigan, hindi kami ang mga dalubhasa sa kalusugan at kaligtasan, at hindi kami nakakatanggap ng pagpopondo na dumadaloy mula sa mga gobyerno ng estado at federal. Ngunit mayroon kaming mga relasyon sa lahat ng mga organisasyong ito at maaaring matiyak na nasa parehong talahanayan sila at nagtutulungan upang mapanatili ang pag-access at ligtas para sa mga nagbibigay, bata at pamilya, "nakasaad ni Kalenik. 

Upang matuto nang higit pa tungkol sa tugon sa COVID-5 ng Unang 19 LA, mag-click dito. 

Ang pangalawang pagtatanghal, "Pag-optimize sa Aming Pagkabisa: Pag-angkop sa Ating Istraktura," ay ibinigay sa Lupon ni Barth at ng Opisina ng Equity, Strategy at Chief ng Learning Officer na si Antoinette Andrews-Bush. 

Ang pag-optimize sa pagiging epektibo ng ahensya ay isa sa mga istratehikong priyoridad ng Unang 5 LA na inilatag sa 2020-2028 Strategic Plan. Ipinaliwanag ni Barth kung paano ang isang kritikal na aspeto nito ay inangkop ang istrakturang pang-organisasyon upang itaguyod ang mga kahusayan, pagyamanin ang pagsasama at kilalanin ang umuusbong na piskal na katotohanan ng lumiliit na pondo ng Proposisyon 10. 

Inanunsyo ng First 5 LA ang bagong istraktura nito noong Nobyembre 2020, na nagsama ng isang paglilipat sa wika sa kung paano tinukoy ang mga koponan at isang nabawasang bilang ng mga layer sa pagitan ng executive director at ng organisasyon bilang isang buo, bukod sa iba pang mga pagbabago. 

Upang matingnan ang bagong istraktura ng organisasyon, mag-click dito. 

Higit pa sa istraktura, ipinaliwanag ni Andrews-Bush kung paano pinapayagan ng diskarte, kasanayan sa negosyo at kulturang pang-organisasyon ang mga pangunahing driver ng pagpapatupad ng istratehikong plano at pag-optimize ng bisa ng organisasyon upang mapalakas ang epekto nito. 

Tinawag ni Andrews-Bush kung ano ang tinutukoy ng First 5 LA bilang "pangunahing mga driver" ng pagpapatupad ng istratehikong plano, na nagpapaliwanag kung paano ang pokus at prioritization, pagkakahanay at pagsasama, at pagkakaiba-iba, equity at pagsasama ay lahat ng mga tema na nilalayon ng samahan na magpatuloy sa ebolusyon patungo sa paglikha ng pinakamalaking pagbabago para sa mga bata at pamilya sa LA County. 

Ang susunod na pagpupulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay gaganapin sa Mayo 13, 2021. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.first5la.org/our-board/meeting-material malapit sa date. 
isalin