Naka-embed sa 5-2020 Strategic Plan ng First 28 LA ay isang proseso ng pagrepaso at pagpipino – isang pagkakataon para sa First 5 LA at sa Lupon ng mga Komisyoner nito na magmuni-muni at magtanong: Paano natin mapapatalas ang ating pagtuon upang makamit ang epekto na karapat-dapat sa mga bunsong anak ng LA County at ang kanilang mga pamilya? 

Nagaganap tuwing tatlong taon gaya ng nakabalangkas sa 2020-28 Strategic Plan, ang unang cycle ng proseso ng pagsusuri at pagpipino ay isinasagawa na simula Hulyo 2022 at magpapatuloy hanggang 2023.  

Noong Nobyembre 10, 2022, inaprubahan ng First 5 LA's Board of Commissioners ang isang pinong North Star na nagbabasa ng: Maaabot ng bawat bata sa County ng Los Angeles ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. Ang pinong North Star ay batay sa pagtuon ng First 5LA sa kahalagahan ng prenatal hanggang edad 5 window para sa pagpapalakas ng mga koneksyon, pagbuo ng katatagan, at pagsasara ng mga pagkakaiba.  

Sa pagpupulong noong Nobyembre 10, 2022, inaprubahan din ng Lupon ng mga Komisyoner ang isang pangkalahatang layunin sa pagbabago ng mga sistema: Mga sistemang pampubliko na pinaka-kritikal sa pag-unlad ng mga bata prenatal to 5 advance belonging at katarungan para sa mga komunidad na nakakaranas ng makabuluhang hindi pagkakapantay-pantay. Inaprubahan din ng mga komisyoner ang apat na inter-dependent na pangmatagalang resulta ng system na naglalarawan sa mga pagbabago sa system na hinahanap namin.   

Sa buong 2023, ang First 5 LA ay patuloy na susuriin at pinuhin ang aming 2020-28 Strategic Plan. Nasa ibaba ang isang listahan ng mga pagpipino na inendorso ng Board na ginawa sa ngayon. Habang patuloy naming pinatataas ang aming pagtuon para sa mas malaking epekto, gagawa kami ng mga update sa page na ito upang i-highlight ang aming mga pagpipino sa estratehikong plano. 

Mga Pagpipino sa Strategic Plan na Inaprubahan ng Board simula Nobyembre 10, 2022

Elemento ng Strategic Plan  2020-28 Strategic Plan  Pinong Wika 
Northstar  Pagsapit ng 2028, lahat ng bata sa County ng Los Angeles ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.  Maaabot ng bawat bata sa County ng Los Angeles ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. 
Apat na Resulta para sa Mga Bata at Pamilyas 
  • Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak. 
  • Ang mga bata ay tumatanggap ng mga suporta at serbisyo sa pag-unlad.
  • Ang mga bata ay ligtas mula sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma. 
  • Ang mga bata ay may mataas na kalidad na mga karanasan sa maagang pag-aaral.
Pangkalahatang Layunin sa Pagbabago ng System: Ang mga pampublikong sistema na pinaka-kritikal sa pag-unlad ng mga bata, prenatal hanggang 5, isulong ang pag-aari at katarungan para sa mga komunidad na nakakaranas ng makabuluhang hindi pagkakapantay-pantay. 
Mga Resulta ng Pangmatagalang System 

Magagamit: Ang mga sistema ng publiko at komunidad ay nagbibigay ng pantay na pag-access sa mga de-kalidad na suporta para sa lahat ng maliliit na bata  

kalidad: Ang mga sistemang pampubliko at komunidad ay sumasalamin sa mga priyoridad ng magulang, magkakaibang pangangailangan ng komunidad, at mga pamantayan na nagtutulak ng mga resulta para sa mga bata  

Nakahanay: Ang mga pampubliko at mga sistema ng komunidad ay nagkokonekta at nag-uugnay ng mga kalidad na suporta para sa mga bata at pamilya  

Mapanatili: Ang pagpopondo, mga patakaran, at suporta ng publiko ay sumusulong sa napapanatiling at patas na pamumuhunan sa mga bata 

Magagamit: Ang mga pampublikong sistema ay konektado, nakahanay, at walang putol 

Pantay: Ang mga pampublikong sistema ay nag-aalis ng mga sistematikong pagkiling sa mga pag-iisip, patakaran, pamamaraan, at kasanayan 

Power Sharing: Ang mga komunidad at pampublikong sistema ay nagbabahagi ng kapangyarihan sa pagbuo, pagpapatupad, at pagpapabuti ng mga patakaran, pamamaraan, at kasanayan na nakakaapekto sa mga bata at pamilya 

Pananalapi: Ang mga mekanismo ng pagpopondo ng mga pampublikong sistema ay sapat at nagbibigay-insentibo sa isang buong bata, buong pamilya, diskarte na nakatuon sa pag-iwas. 

Nobyembre 14, 2019

"Hindi pa nagkaroon ng isang mas kapanapanabik na oras sa First 5 LA kaysa ngayon."

Ang Unang 5 LA ay nasasabik na ipahayag na noong Nobyembre 14, 2019 ang aming Lupon ng mga Komisyoner ay nagkakaisa na inaprubahan ang aming 2020-2028 Strategic Plan.

Ang plano ay matapang na binibigkas ang layunin ng aming "Hilagang Bituin" - na sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa County ng Los Angeles ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Ang Unang 5 LA ay nagpapasalamat sa aming Lupon, mga stakeholder, kasosyo, grantees, miyembro ng komunidad at kawani para sa kanilang pinahahalagahang pananaw, puna at pangako sa mga bata at pamilya ng aming lalawigan.

Makakatulong ang bagong plano na gabayan at mapabilis ang lahat ng aming ginagawa upang makagawa ng isang nasasalat na pagkakaiba sa buhay ng mga bata ngayon at bukas at isasaad ang ating pangako na gawing mas nakasentro sa pamilya at nakatuon sa bata ang mga system. Sa madaling salita, makakatulong ang Strategic Plan na gawing mas mahusay ang mga system para sa lahat ng pamilyang LA County.

Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan sa mga kasosyo na nagbabahagi ng aming mga hangarin para sa mga bata, palalakasin namin ang mga pamilya at mga bata sa pamamagitan ng pagbabago ng patakaran at kasanayan at pagbuo ng publiko at magdadala ng isang mas intensyonal na pokus ng pagkakapantay-pantay sa mga bata at pamilya na nahaharap sa pagkakaiba-iba sa mga kinalabasan at pagkakataon.

I-click ang dito para sa isang mas malalim na pag-unawa tungkol sa aming mga system na nagbabago ng mga layunin at madiskarteng mga priyoridad.

isalin