"Hindi pa nagkaroon ng isang mas kapanapanabik na oras sa First 5 LA kaysa ngayon."

Ang Unang 5 LA ay nasasabik na ipahayag na noong Nobyembre 14, 2019 ang aming Lupon ng mga Komisyoner ay nagkakaisa na inaprubahan ang aming 2020-2028 Strategic Plan.

Ang plano ay matapang na binibigkas ang layunin ng aming "Hilagang Bituin" - na sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa County ng Los Angeles ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Ang Unang 5 LA ay nagpapasalamat sa aming Lupon, mga stakeholder, kasosyo, grantees, miyembro ng komunidad at kawani para sa kanilang pinahahalagahang pananaw, puna at pangako sa mga bata at pamilya ng aming lalawigan.

Makakatulong ang bagong plano na gabayan at mapabilis ang lahat ng aming ginagawa upang makagawa ng isang nasasalat na pagkakaiba sa buhay ng mga bata ngayon at bukas at isasaad ang ating pangako na gawing mas nakasentro sa pamilya at nakatuon sa bata ang mga system. Sa madaling salita, makakatulong ang Strategic Plan na gawing mas mahusay ang mga system para sa lahat ng pamilyang LA County.

Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan sa mga kasosyo na nagbabahagi ng aming mga hangarin para sa mga bata, palalakasin namin ang mga pamilya at mga bata sa pamamagitan ng pagbabago ng patakaran at kasanayan at pagbuo ng publiko at magdadala ng isang mas intensyonal na pokus ng pagkakapantay-pantay sa mga bata at pamilya na nahaharap sa pagkakaiba-iba sa mga kinalabasan at pagkakataon.

I-click ang dito para sa isang mas malalim na pag-unawa tungkol sa aming mga system na nagbabago ng mga layunin at madiskarteng mga priyoridad.

isalin