2021 Advocacy Agenda

2021 Advocacy Agenda

Maagang Pangangalaga at Edukasyon AB 92 Reyes (AD-47) - Mga Serbisyo sa Grand Terrace Preschool at Pangangalaga sa Bata at Pagpapaunlad: Mga Bayad sa Pamilya: Kasalukuyang batas na hinihiling ang Superbisor ng Public Instruction na magtaguyod ng isang iskedyul ng bayad para sa mga pamilyang gumagamit ng preschool at pangangalaga sa bata at ...
isalin