Una 5: Holistic, Equity-Focused Approach sa Pagsuporta sa Mga Bata at Pamilya na Katibayan sa Proposal ng Budget ng 2021-22 ni Gobernador

Una 5: Holistic, Equity-Focused Approach sa Pagsuporta sa Mga Bata at Pamilya na Katibayan sa Proposal ng Budget ng 2021-22 ni Gobernador

  ALAMEDA, CA (Enero 8, 2021) - Ang plano sa badyet ni Gobernador Newsom ay nagpapakita ng isang malinaw na pangako sa pagtugon sa holistic at pagpindot sa mga pangangailangan ng mga maliliit na bata at pamilya, sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila sa maraming larangan sa panahon ng pandemya, pati na rin ang pagbuo patungo sa isang ...

Naghahanap sa Kinabukasan ng Maagang Pagkabata sa California: Isang Pagsusuri sa Iminungkahing Budget sa 2020-2021 ni Gob

Naghahanap sa Kinabukasan ng Maagang Pagkabata sa California: Isang Pagsusuri sa Iminungkahing Budget sa 2020-2021 ni Gob

Matapos ang groundbreaking at makasaysayang pamumuhunan na ginawa noong maagang pagkabata noong nakaraang taon, sabik na hinintay ng mga tagapagtaguyod ng maagang pagkabata at mga pamilya sa buong Golden State ang paglabas ng panukalang badyet sa pananalapi ng Gobernador Gavin Newsom ng 2020-2021 sa simula ng ...

Pagsusuri sa 2019, Paghahanda para sa 2020

Pagsusuri sa 2019, Paghahanda para sa 2020

Bawat taon ang mga pinuno ng patakaran ng estado ng California ay gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa mga bata at kanilang pamilya sa County ng Los Angeles, mula sa paglalaan ng mga pondo sa badyet ng estado hanggang sa pagbabago ng mga batas hanggang sa pagtaguyod ng mga patakaran at regulasyon na gumagabay sa pagpapatupad ng lokal na programa ....

Pagtatasa: Paano Makakaapekto sa Panukala sa Badyet ni Gobernador Newsom ng Mga Bata at Pamilya ng California?

Pagtatasa: Paano Makakaapekto sa Panukala sa Badyet ni Gobernador Newsom ng Mga Bata at Pamilya ng California?

Ang unang panukala sa badyet ng estado ni Gobernador Gavin Newsom ay groundbreaking sa lalim at lawak ng pamumuhunan nito sa ating pinakabatang taga-California. Ang paglalagay ng isang malakas na priyoridad sa mga maliliit na bata at nagtatrabaho pamilya, Newsom's "California for All" $ 209 bilyong plano sa paggastos ...

Pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé Pinupuri ang Gobernador Newsom para sa Pag-prioritize ng mga Early Childhood Program sa Budget

LOS ANGELES - Ang unang 5 Executive Executive ng LA na si Kim Belshé ngayon ay gumawa ng sumusunod na pahayag hinggil sa iminungkahing badyet ng estado ni Gobernador Gavin Newsom para sa FY 2019-20 na inuuna ang mga bata sa kanilang pinakamaagang taon: "Tulad ng sinabi ng Gobernador sa kanyang inaugural address, mga bata ...
isalin