2021 Advocacy Agenda

2021 Advocacy Agenda

Maagang Pangangalaga at Edukasyon AB 92 Reyes (AD-47) - Mga Serbisyo sa Grand Terrace Preschool at Pangangalaga sa Bata at Pagpapaunlad: Mga Bayad sa Pamilya: Kasalukuyang batas na hinihiling ang Superbisor ng Public Instruction na magtaguyod ng isang iskedyul ng bayad para sa mga pamilyang gumagamit ng preschool at pangangalaga sa bata at ...

Una 5: Holistic, Equity-Focused Approach sa Pagsuporta sa Mga Bata at Pamilya na Katibayan sa Proposal ng Budget ng 2021-22 ni Gobernador

Una 5: Holistic, Equity-Focused Approach sa Pagsuporta sa Mga Bata at Pamilya na Katibayan sa Proposal ng Budget ng 2021-22 ni Gobernador

  ALAMEDA, CA (Enero 8, 2021) - Ang plano sa badyet ni Gobernador Newsom ay nagpapakita ng isang malinaw na pangako sa pagtugon sa holistic at pagpindot sa mga pangangailangan ng mga maliliit na bata at pamilya, sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila sa maraming larangan sa panahon ng pandemya, pati na rin ang pagbuo patungo sa isang ...

Naghahanap sa Kinabukasan ng Maagang Pagkabata sa California: Isang Pagsusuri sa Iminungkahing Budget sa 2020-2021 ni Gob

Naghahanap sa Kinabukasan ng Maagang Pagkabata sa California: Isang Pagsusuri sa Iminungkahing Budget sa 2020-2021 ni Gob

Matapos ang groundbreaking at makasaysayang pamumuhunan na ginawa noong maagang pagkabata noong nakaraang taon, sabik na hinintay ng mga tagapagtaguyod ng maagang pagkabata at mga pamilya sa buong Golden State ang paglabas ng panukalang badyet sa pananalapi ng Gobernador Gavin Newsom ng 2020-2021 sa simula ng ...

Pagsusuri sa 2019, Paghahanda para sa 2020

Pagsusuri sa 2019, Paghahanda para sa 2020

Bawat taon ang mga pinuno ng patakaran ng estado ng California ay gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa mga bata at kanilang pamilya sa County ng Los Angeles, mula sa paglalaan ng mga pondo sa badyet ng estado hanggang sa pagbabago ng mga batas hanggang sa pagtaguyod ng mga patakaran at regulasyon na gumagabay sa pagpapatupad ng lokal na programa ....
isalin