Paninindigan hanggang sa Pederal na Mga Regulasyon na Pinapinsala ang Mga Bata at Pamilya

Paninindigan hanggang sa Pederal na Mga Regulasyon na Pinapinsala ang Mga Bata at Pamilya

Nitong nakaraang taon, isang kilos ng mga panukalang regulasyon ng pederal mula sa Pamamahala ng Trump ang lumabas laban sa mga pamayanang imigrante at mababa ang kita - at ang pagtaas ng alon na iyon ay hindi pa bumababa. Sa ibabaw, ang mga patakarang ito ay lilitaw na pangunahing nakakaapekto sa mga imigrante at hindi ministro ...

Pagsusuri sa 2019, Paghahanda para sa 2020

Pagsusuri sa 2019, Paghahanda para sa 2020

Bawat taon ang mga pinuno ng patakaran ng estado ng California ay gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa mga bata at kanilang pamilya sa County ng Los Angeles, mula sa paglalaan ng mga pondo sa badyet ng estado hanggang sa pagbabago ng mga batas hanggang sa pagtaguyod ng mga patakaran at regulasyon na gumagabay sa pagpapatupad ng lokal na programa ....

Ginagawang Katotohanan ang "Pabula" ng Balanse sa Buhay ng Buhay

Ginagawang Katotohanan ang "Pabula" ng Balanse sa Buhay ng Buhay

Naisip ko na magkakaroon ako ng lahat: isang ambisyosong karera at isang lumalagong pamilya. Ngunit bilang isang bagong ina na nagpupumilit na pamahalaan ang isang trabaho na nangangailangan ng paglalakbay, mga oras ng gabi at 60+ na oras ng trabaho, mabilis akong nagpasya na ang balanse sa buhay ng trabaho ay isang alamat. Sa loob ng higit sa isang taon nagpumilit akong manatili ...
isalin