Erika Witt | Unang 5 LA Policy Analyst

Septiyembre 27, 2023

Tinatantya ng California Association of Food Banks na 31% ng mga tao sa County ng Los Angeles ay walang sapat na makakain. Maaaring mas mataas pa ang aktwal na bilang ayon sa survey ng USC Dornsife Center para sa Economic and Social Research, na nalaman na aabot sa 37% ng mga Angelenos na may mababang kita ang nakaranas ng kawalan ng seguridad sa pagkain noong 2022. 

Ang mga numerong ito ay nagpinta ng isang malungkot na larawan ng tumataas na kawalan ng seguridad sa pagkain sa Los Angeles at higit pa, lalo na para sa mga taong may kulay at kanilang mga anak. Gayunpaman, magagawa ng Kongreso na baligtarin ang kurso ngayong taglagas at bawasan ang kagutuman para sa mga indibidwal na mababa ang kita, gayundin ang mga pamilya at kanilang mga anak, sa pamamagitan ng "Farm Bill," na nakatakdang mag-expire sa katapusan ng Setyembre.  

Muling pinahintulutan bawat limang taon, tinutukoy ng bahaging ito ng pederal na batas ang mga subsidyo sa agrikultura, mga programa sa konserbasyon at mga bagong patakaran sa sakahan, at mga pangunahing probisyon para sa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) na nagbibigay sa 40 milyong Amerikano ng tulong sa nutrisyon sa pagbili ng pagkain. Ang SNAP ay nagkakahalaga ng 81% ng kabuuang paggasta ng Farm Bill.  

Gayunpaman, ang taong ito ay nagtakda ng isang kilalang precedent para sa anti-hunger policymaking. Noong Marso, tinapos ng pederal na pamahalaan ang pinalawak na mga benepisyo ng SNAP na ipinatupad sa simula ng pandemya ng COVID-19. Kamakailan lamang, pinataas ng Kongreso ang mga kinakailangan sa trabaho at mga limitasyon sa oras para sa pag-access sa mga benepisyo ng SNAP.  

Ang resultang talampas ng gutom ay humantong sa isang dramatiko at biglaang pagbaba sa halaga ng mga benepisyo sa pagkain sa buong bansa. Sa California, ang karaniwang naka-enroll sa CalFresh, ang SNAP program ng estado, ay nakatanggap ng $214 bawat buwan sa tulong sa nutrisyon sa panahon ng pandemya. Ngayon, ang mga parehong benepisyong iyon ay nabawasan sa $179 sa isang buwan — isang kakaunting $6 bawat tao bawat araw. Ang tumataas na mga rate ng inflation ay nagpalala lamang sa mga epekto ng mga pagbabawas na ito — mula noong Agosto 2022, ang mga presyo ng pagkain sa LA County ay tumaas ng 4.1%, pinapataas ang demand mga lokal na bangko ng pagkain at CalFresh. 

Ang mga programa sa tulong sa nutrisyon ay isang mahalagang elemento ng social safety net. Bilang karagdagan sa pag-aalok ng agarang mga benepisyo sa kalusugan at kagalingan sa pamamagitan ng pagbabawas sa kawalan ng pagkain sa mga benepisyaryo, ang mga programang ito ay nagtataguyod din ng pangmatagalang seguridad sa ekonomiya. Kapansin-pansin, 35% ng mga sanggol sa County ng LA ay naka-enroll sa CalFresh bago ang kanilang unang kaarawan — itinatampok ang kahalagahan ng programang ito para sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya.  

Ayon sa Badyet ng California at Sentro ng Patakaran, halos 12% ng mga taga-California ang nabuhay sa kahirapan noong 2021; kung walang CalFresh, ang bilang na iyon ay magiging 2.6 puntos na mas mataas. Ang Kongreso ay may obligasyon na tiyakin na ang mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya ay hindi maiiwan sa mga partisan na debate sa Farm Bill sa pamamagitan ng pagpapatibay sa pag-unawa sa hindi mahahawakan, pangmatagalan, halaga sa pagpapagaan ng kawalan ng seguridad sa pagkain at malalim na kahirapan simula sa maagang pagkabata.

A working paper na inilathala ng Washington Center for Equitable Growth natagpuan na ang pagtanggap Ang tulong sa nutrisyon sa panahon ng pagkabata ay lubos na nabawasan ang kahirapan sa mga nasa hustong gulang ng hanggang limang porsyentong puntos. Ang pinakamalaking pagbawas sa kahirapan — pitong porsyentong puntos — ay natagpuan sa mga Black adult, na nagpapakita ng kritikal na papel na ginagampanan ng tulong sa nutrisyon sa pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga pangkat ng lahi at etniko, pati na rin ang pagsira sa mga intergenerational cycle ng kahirapan.  

Ang First 5 LA ay patuloy na nagsusulong para sa mga programa sa tulong sa nutrisyon na mahalaga sa pagsuporta sa mga pamilya, na marami sa kanila ay nahihirapan sa tumataas na kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ng lahi na nagreresulta mula sa pandemya ng COVID-19. Ang pagpapahintulot sa mga benepisyo ng pinahusay na nutrisyon sa panahon ng pandemya na mag-expire, habang hindi sapat ang pagpopondo sa mga programang mahalaga sa pagpapaunlad ng bata at kagalingan sa ekonomiya ng pamilya, ay isang nakakalungkot na pagbabalik ng patakaran na magtutulak sa mga pamilya na gumawa ng mapangwasak na mga tradeoff sa harap ng tumataas na gastos sa pamumuhay.  

Ang paparating na muling awtorisasyon ng Farm Bill ay nag-aalok sa Kongreso ng pagkakataon na palawakin ang access sa pagkain para sa mga bata at pamilya. Sa pamamagitan ng pag-maximize ng mga benepisyo ng SNAP at pagbabawas ng mga hadlang sa pagiging karapat-dapat para sa mga programa sa tulong sa nutrisyon, matitiyak ng mga mambabatas na patuloy na makukuha ng mga bata at pamilya ng California ang mahalagang suporta na kailangan nila. 
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin