Nobyembre 15, 2022

Ang First 5 LA ay isang independiyenteng pampublikong ahensiya ng county na nagtatrabaho upang mapabuti ang mga pampublikong sistema upang masuportahan nila ang pag-unlad ng mga bata, prenatal hanggang edad 5 sa Los Angeles County. Nais naming maabot ng bawat bata sa county ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa panahon ng pinakamaaga at pinakamahalagang taon ng mabilis na pag-unlad ng utak.

Upang makamit ang aming pinakamataas na adhikain para sa bawat bata sa County ng Los Angeles, iginiit ng First 5 LA ang isang tahasang pagtutok sa pagtugon sa sistematikong pagkiling at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng mga pampublikong sistema na humahadlang sa mga kinalabasan ng mga bata, nakakagambala sa pinakamainam na pag-unlad, at naapektuhan ng hindi proporsyonal na mga batang may kulay. Bilang isang pampublikong ahensiya mismo, nauunawaan namin na kami ay nasa mga pampublikong sistema, samakatuwid, kung ano ang aming ginagawa at kung paano kami nag-iisip at kumikilos ay nakakaimpluwensya sa mga resulta na pinakamahalaga para sa mga bata at pamilya. Ang ating pagbibigay-diin sa pagbabago ng mga sistema ay nangangahulugan na dapat din tayong magbago. Dapat nating harapin at tugunan ang sistematikong pagkiling at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng sarili nating organisasyon upang matiyak ang pantay na resulta para sa lahat sa loob ng mga pampublikong sistema.

Mula noong Enero 2021, ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa Seed Collaborative, LLC (Seed) upang tasahin ang aming mga kakayahan sa Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) at tukuyin ang mga priyoridad para sa pagpapabuti ng mga patakaran, pamamaraan, kasanayan, mindset, at pamantayan na humuhubog sa aming kultura at epekto sa pagbabago ng ating mga sistema. Ang aming paglalakbay sa DEI sa nakaraang taon, kung ano ang aming natutunan at ginagawa ay naka-highlight sa sumusunod na ulat, "Unang 5 LA's Paglalakbay Tungo sa Pagpapalalim ng Pangako sa Diversity, Equity, at Inclusion. " 

I-click ang dito upang i-download. 
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

isalin