Ang Ospital na Palakaibigan sa Sanggol Ang programa ay idinisenyo upang madagdagan ang kasanayan at tagal ng pagpapasuso sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga patakaran at kasanayan sa tauhan sa mga ospital na manganak. Hangad din ng programa na itaguyod ang malusog na mga kasanayan sa pagpapasuso sa pamamagitan ng isang landas na itinatag ng Baby Friendly USA, ang pambansang kinatawan para sa pang-internasyonal na hakbangin sa pagpapasuso na sinusuportahan ng UNICEF at ng World Health Organization.

likuran

Noong Marso 2009, inaprubahan ng Unang 5 Lupon ng Komisyoner ng $ 10.5 Milyon upang suportahan ang Baby-Friendly Hospital Project (BFH) sa 16 mga kalahok na ospital. Saklaw ng mga serbisyo ang pagsasanay ng tauhan at koordinasyon ng mga patakaran sa ospital na nagtataguyod ng pagpapasuso sa mga kababaihan na papalapit na sa kanilang petsa ng paghahatid at hinahain ng isang kasali na ospital o isang miyembro ng manggagamot ng network ng isang kalahok na ospital.

Mga Pangunahing Milestone

Pinopondohan ng Unang 5 LA ang 27 mga ospital sa ilalim ng BFH Project. Sa ngayon, 23 na mga ospital ang nakakamit ng Baby Friendly na pagtatalaga, na may isang ospital na natitira sa ilalim ng kontrata at nagtatrabaho patungo sa pagtatalaga. Ang First 5 LA ay nakatakdang wakasan ang pagpopondo ng Baby Friendly sa Hunyo 2019 kapag natapos ang huling kontrata sa ospital.

Sino ang pinopondohan sa ilalim ng programang ito?

Sentro ng Medikal ng Ospital ng California (Pilot)

Ikot 1:

Ikot 2:

Ikot 3:

Ikot 4:

isalin