Ang Mga Pakikipag-ugnay na Ama Ang pamumuhunan ay isang inisyatiba na naghahanap ng mga solusyon sa mga stigma at hadlang na kinakaharap ng mga ama na nasa peligro sa buong Los Angeles County araw-araw, na nakakaapekto sa kanilang kakayahang suportahan at kumonekta sa kanilang mga anak bago matanda hanggang sa edad na 5. Kasama sa mga pagsisikap ang pag-abot sa mga system na regular na nakikipag-ugnayan sa mga ama na ay nasa peligro ng, kasangkot sa, o paglipat ng pag-aalaga o probasyon na may hangarin na tulungan silang mapabuti ang kanilang edukasyon, makakuha ng matatag na trabaho, o maging mas positibong nakikibahagi bilang isang magulang at tagapag-alaga.

 

likuran

Noong Nobyembre 14, 2013 inaprubahan ng Unang 5 Lupon ng Komisyoner ng $ 600,000 para sa isang dalawang taong tatlong-bahaging pagkukusa ng Pakikipag-ugnay na 1) naglalayong ibahin ang isang buong lungsod upang maging magiliw sa ama, 2) sanayin ang mga manggagawa sa panlipunan sa bata upang mas mahusay makisali sa mga ama, at 3) nagbabago ang mga advance na system upang mapagbuti ang mga kasanayan na nagpapahusay sa mga kasanayan sa pagiging magulang ng dating nakakulong na ama na muling pumasok sa lipunan.

 

Mga Layunin sa Pakikipagtulungan

Ang pagsisikap na umakma sa direktang pagpopondo ng serbisyo mula sa Mga Bagong Landas para sa Mga Ama at Pamilya ng The Office of Family Assistance (OFA) at hinahangad na mapabuti ang koordinasyon ng serbisyo sa mga tagapagbigay, baguhin ang mga patakaran sa suporta ng bata na maging magiliw sa ama, magpatupad ng mga mandato ng co-parenting upang suportahan ang pakikipag-ugnayan ng pagiging ama, tugunan ang mga stigma na nauugnay sa mga may panganib na ama, at magbigay sa mga ama ng programang pangangalaga na may kaalaman sa trauma.

 

Mga Pangunahing Milestone

Bilang resulta, nagsumite ang Unang 5 LA ng ulat ng ehekutibo sa OFA, na nagbibigay ng konteksto sa aming pinagsamang pagsisikap upang matugunan ang mga isyu sa direktang serbisyo, mga patakaran at pagbabago ng system, at sa huli ay hahantong sa pagsisimula ng Nakikipag-ugnay na Mga Ama ng Consortium para sa lahat ng LA County.

Ang Consortium ay isang sama-sama na pangkat ng mga nakatuon at may kaalaman sa mga eksperto sa larangan, at mga propesyonal na may natatanging kaalaman, pananaw, at karanasan sa mga larangan ng pagiging ama. Sama-sama nilang hinahangad na maapektuhan ang mga system, patakaran at kasanayan sa pamamagitan ng pagtataguyod para sa mga pagpapabuti sa buong lalawigan na kasama ang mga ama, at kumpirmahing pagkakakilanlan, papel ng pamilya, halaga at kontribusyon sa isang ama sa kanilang mga anak, pamilya, at pamayanan.

isalin