Si Dr. Astrid Heppenstall Heger ay ang Executive Director ng Violence Intervention Program (VIP), na matatagpuan sa Los Angeles County (LAC) + University of Southern California (USC) Medical Center, kung saan siya ay isang Propesor din ng Clinical Pediatrics. Noong 1984, itinatag niya ang Center for the Vulnerable Child (CVC) para sa pagsusuri ng pang-aabuso sa bata. Ito ang unang nakabase sa panggagamot na Child Advocacy Center sa buong mundo at kasalukuyang sinusuri ang higit sa 20,000 pang-aabuso sa bata at mga biktima ng pang-aabusong sekswal sa bata bawat taon. Si Dr. Heger ay ang paunang kilalang dalubhasa sa larangan ng pang-aabusong sekswal at pang-aabuso sa bata at ang may-akda ng maraming mga artikulo sa larangang ito, pati na rin ang tiyak na aklat na "Pagsusuri sa Batang Pinag-abuso sa Sekswal," na nasa ikalawang edisyon na.

Noong 1995, itinatag niya ang una sa uri nito, "one stop shop" na pamayanan ng Advocacy Center ng Pamilya, na nag-aalok ng serbisyong medikal, kalusugang pangkaisipan, proteksiyon, ligal, at serbisyong panlipunan sa mga biktima ng karahasan sa pamilya at pang-aabusong sekswal sa buong County ng Los Angeles. Noong 1999, nagtaguyod si Dr. Heger ng isang Koponan para sa Pangangalaga ng Matanda at isang Elder Abuse Forensic Center upang magbigay ng parehong direktang serbisyo sa mga matatandang may mataas na peligro at umaasa na mga may sapat na gulang ngunit upang tulungan din ang mga propesyonal sa panlipunan, ligal, medikal at pangkaisipan na sinisingil sa pangangalaga ng pinaka-mahina populasyon Bilang karagdagan sa mga serbisyo para sa pinakabata at pinakamatanda, ang VIP ay patuloy na nagbibigay ng 24/7 na serbisyo sa mga biktima ng sekswal na pananakit at karahasan sa tahanan.

Simula noong 2004, nagpatupad si Dr. Heger ng isang modelo ng "HUB" na programa na may mga serbisyo para sa mga bata na nasa peligro para o nasa pangangalaga na. Ang klinikal na program na ito ay nagsasama ng 24/7 forensic at medikal na mga pagtatasa na may isang patuloy na medikal na bahay na may built-in na mga serbisyo sa kalusugan ng kaisipan pati na rin ang mga serbisyong sumusuporta na kasama ang pangangalaga sa ngipin, plastic surgery, mentoring at pagtuturo. Habang parami nang parami ang mga bata ay sinusuri bago ang lugar ng pag-aalaga, naging malinaw na kailangang magkaroon ng isang "malambot" na landing para sa mga batang ito kung saan makakatanggap sila ng mga serbisyong medikal at kalusugan ng isip pati na rin ang pagkain, damit, paliguan at isang lugar upang matulog at maglaro. Ang "Welcome Center ng Mga Bata" (mga bata na edad 0-12) at ang kasamang sentro na "Youth Welcome Center" ay nagbago ng tanawin kung paano pumapasok ang mga bata sa pangangalaga at lubos na napabuti ang parehong mga rate ng pagkakalagay at ang pagiging permanente ng mga pagkakalagay.
isalin