Si Dr. Astrid Heppenstall Heger ay ang Executive Director ng Violence Intervention Program (VIP), na matatagpuan sa Los Angeles County (LAC) + University of Southern California (USC) Medical Center, kung saan siya ay isa ring Propesor ng Clinical Pediatrics. Noong 1984, itinatag niya ang Center for the Vulnerable Child (CVC) para sa pagsusuri ng pang-aabuso sa bata. Ito ang kauna-unahang Medically-based Child Advocacy Center sa mundo at kasalukuyang sinusuri ang mahigit 20,000 child abuse at child sexual assault victims bawat taon. Si Dr. Heger ay ang kilalang eksperto sa larangan ng sekswal na pang-aabuso at pag-atake sa bata at ang may-akda ng maraming artikulo sa larangang ito, pati na rin ang tiyak na aklat-aralin na "Evaluation of the Sexually Abused Child," na nasa ikalawang edisyon na ngayon.

Noong 1995, itinatag niya ang una sa uri nito, "one stop shop" na pamayanan ng Advocacy Center ng Pamilya, na nag-aalok ng serbisyong medikal, kalusugang pangkaisipan, proteksiyon, ligal, at serbisyong panlipunan sa mga biktima ng karahasan sa pamilya at pang-aabusong sekswal sa buong County ng Los Angeles. Noong 1999, nagtaguyod si Dr. Heger ng isang Koponan para sa Pangangalaga ng Matanda at isang Elder Abuse Forensic Center upang magbigay ng parehong direktang serbisyo sa mga matatandang may mataas na peligro at umaasa na mga may sapat na gulang ngunit upang tulungan din ang mga propesyonal sa panlipunan, ligal, medikal at pangkaisipan na sinisingil sa pangangalaga ng pinaka-mahina populasyon Bilang karagdagan sa mga serbisyo para sa pinakabata at pinakamatanda, ang VIP ay patuloy na nagbibigay ng 24/7 na serbisyo sa mga biktima ng sekswal na pananakit at karahasan sa tahanan.

Simula noong 2004, ipinatupad ni Dr. Heger ang isang modelong programang "HUB" na may mga serbisyo para sa mga batang nasa panganib para sa o nasa foster care na. Isinasama ng klinikal na programang ito ang 24/7 forensic at medical assessment na may patuloy na medikal na tahanan na may built-in na mga serbisyo sa kalusugan ng isip pati na rin ang mga serbisyo ng suporta na kinabibilangan ng pangangalaga sa ngipin, plastic surgery, mentoring at pagtuturo. Habang parami nang parami ang mga bata na sinusuri bago ang foster place, naging malinaw na kailangang magkaroon ng "malambot" na landing para sa mga batang ito kung saan sila makakatanggap ng mga serbisyong medikal at mental na kalusugan pati na rin ang pagkain, damit, paliguan at isang lugar upang matulog at maglaro. Ang “Children's Welcome Center” (mga batang edad 0-12) at ang companion center na “Youth Welcome Center” ay binago ang tanawin kung paano pumasok ang mga bata sa foster care at lubos na napabuti ang parehong mga rate ng placement at pagiging permanente ng mga placement.
isalin