Si Dr. Swilley ay isang retiradong kasosyo sa doktor sa SCPMG (Kaiser Permanente), na dalubhasa sa pediatric cardiology. Siya ay ang Physician Wellness champion sa Kaiser Downey at isang miyembro ng American Academy of Pediatrics, ang American College of Cardiology at ang Association of Black Women Physicians. Bilang karagdagan, miyembro siya ng Lupon ng mga Direktor ng Jenesse Center (center sa pag-iwas at paggamot sa karahasan sa tahanan).
isalin