Ang Project DULCE ay isang makabagong interbensyon na nakabatay sa pangangalaga ng bata sa pamamagitan ng kung saan ang mga pangunahing site ng klinikal na pangangalaga ay aktibong tinutugunan ang mga panlipunang nagpapasiya sa kalusugan at nagtataguyod ng malusog na pag-unlad ng mga sanggol mula sa pagsilang hanggang 6 na taong gulang.

Gumagawa ang DULCE upang maiwasan at mapagaan ang epekto ng nakakalason na stress sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga salik na proteksiyon (mga kundisyon o katangian na makakatulong sa mga magulang na makahanap ng mga mapagkukunan, suporta, o mga diskarte sa pagkaya na payagan silang maging magulang nang mabisa), na tumutugon sa mga panlipunang nagpapasiya ng kalusugan , at pagbabago / pagbabago ng mga system upang mas suportahan ang mga pamilya. Ang DULCE ay nagbibigay ng mga suportang ito batay sa mga pangangailangan at priyoridad ng mga magulang na may pagpipiliang magbigay ng mga pagbisita sa bahay, ayon sa pagpipilian ng mga magulang.

Sa pakikipag-ugnay ng magulang sa pundasyon nito, kumukuha at nagsasama ang DULCE ng mga bahagi ng modelo ng Medical-Legal Partnership upang matiyak na may access ang mga pamilya sa mga mapagkukunang kailangan nila. Ang isang proyekto na DULCE Family Specialist (FS) paraprofessional ay naka-embed sa pangunahing tahanan ng medikal na pangangalaga at nagbibigay ng pagbuo ng anticipatory na pagbuo ng bata at koneksyon sa mga kongkretong suporta, kabilang ang ligal na patnubay, sa pakikipagsosyo sa isang kasosyo sa ligal na medikal.

Dagdag pa ng modelo ang kurikulum mula sa Brazelton Touchpoints (isang praktikal na diskarte na sumusuporta sa mga propesyonal upang pagyamanin ang mga kasanayan sa pagiging magulang at pagbutihin ang matatag na ugnayan ng pamilya at anak na naglalagay ng pundasyon para sa maagang pag-aaral ng mga bata at malusog na pag-unlad); ay nakahanay sa binagong Bright Futures, 4th Edition (Mga Alituntunin na itinakda ng American Academy of Pediatrics upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalaga ng lahat ng mga bata); at isang likas na paglipat sa Help Me Grow at mga home visit program kung naaangkop - lahat habang nakapugad sa medikal na tahanan ng bata.

likuran

Ang unang 5 LA ay nakipagsosyo sa Ang Sentro para sa Pag-aaral ng Patakaran sa Panlipunan (CSSP) upang i-pilot ang Project DULCE sa apat na mga site ng klinika sa buong LA County:

Noong Peb. 11, 2016 inaprubahan ng Unang 5 Komisyon ng LA ang isang pakikipagsosyo sa Center for the Study of Social Policy (CSSP) upang co-disenyo at ilunsad ang Project DULCE sa tatlong mga site ng klinika sa County ng Los Angeles:

  • Ang Children's Clinic sa Long Beach
  • Northeast Valley Health Corporation sa Sun Valley
  • Ang klinika ng St. John's Well Child at Family Center sa South LA.

Mga Layunin sa Pakikipagtulungan

Ang isang pangkat na interdisiplina na binubuo ng isang dalubhasa sa pamilya, tagapagbigay ng medikal, superbisor sa kalusugan ng kaisipan, nangunguna sa klinika, mga kasosyo sa ligal, at ang lead ng maagang pagkabata (Unang 5 LA) ay nagtutulungan upang magbigay ng suporta sa bagong panganak at kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang lingguhang case conference, buwanang tuluy-tuloy na pagpapabuti ng kalidad (CQI), pagsasanay, sumasalamin na pangangasiwa, at konsulta / referral kung kinakailangan.

Ang tatlong layunin ng kinalabasan ng proyekto ay:

1. Mga Sistema ng Komunidad: Pinahusay na pakikipagsosyo sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa bata, ang ligal na pakikipagsosyo sa ligal, iba pang mga mapagkukunan ng komunidad at ang mas malawak na sistema ng pagkabata.

2. Mga Serbisyo:

  • Pinahusay na kakayahang makilala ang mga pamilya na nasa panganib ng nakakalason stress;
  • Mga pagpapabuti nakakamit nang walang pagkagambala sa daloy ng klinika; at
  • Malakas na mga rating ng kasiyahan ng pasyente para sa mga serbisyo ng DULCE.

3. Mga Pamilya:

  • Nadagdagang koneksyon sa mga kinakailangang kongkretong suporta at mapagkukunan ng pamayanan;
  • Nadagdagang paggamit ng mga pagbisita sa pangangalagang pangkalusugan na mabuti sa bata / pag-iwas;
  • Nabawasan ang paggamit ng pangangalaga sa emergency room; at
  • Malakas na mga rating ng kasiyahan ng pasyente para sa mga serbisyo ng DULCE.

Mga Pangunahing Milestone

Ang pakikipag-ugnayan ng pamilya sa proseso ng CQI ay humantong sa pagpapabuti ng disenyo ng programa upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya.

isalin