Ni Mia Foreman, Unang 5 LA Program Development Officer Mahigit sa 5 milyong mga bata sa US ang nagkaroon ng isang magulang na nakatira sa kanila ay nakakulong o nabilanggo. Iyon ang isa sa 28 mga bata, kumpara sa isa noong 125 mga 30 taon na ang nakakalipas. Ang proporsyon na ito ay mas mataas sa mga itim, mahirap, ...