Ang Unang 5 LA ay Nagdiriwang ng ika-20 Anibersaryo ng Passage ng Prop 10

Ang Unang 5 LA ay Nagdiriwang ng ika-20 Anibersaryo ng Passage ng Prop 10

Habang ang ilang ika-20 anibersaryo ay ipinagdiriwang ng mga regalo ng china o platinum, ang daanan ng Proposisyon 10 na lumikha ng Mga Unang 5 sa California noong 1998 ay minarkahan noong Nobyembre 9 sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga hiyas ng pag-unlad, pakikipagsosyo at pangakong ipinanganak ng Unang 5 LA noong nakaraang dalawang dekada. ..
isalin