Paninindigan hanggang sa Pederal na Mga Regulasyon na Pinapinsala ang Mga Bata at Pamilya

Paninindigan hanggang sa Pederal na Mga Regulasyon na Pinapinsala ang Mga Bata at Pamilya

Nitong nakaraang taon, isang kilos ng mga panukalang regulasyon ng pederal mula sa Pamamahala ng Trump ang lumabas laban sa mga pamayanang imigrante at mababa ang kita - at ang pagtaas ng alon na iyon ay hindi pa bumababa. Sa ibabaw, ang mga patakarang ito ay lilitaw na pangunahing nakakaapekto sa mga imigrante at hindi ministro ...
isalin