Nitong nakaraang taon, isang kilos ng mga panukalang regulasyon ng pederal mula sa Pamamahala ng Trump ang lumabas laban sa mga pamayanang imigrante at mababa ang kita - at ang pagtaas ng alon na iyon ay hindi pa umuurong.

Sa ibabaw, ang mga patakarang ito ay lilitaw na pangunahing nakakaapekto sa mga imigrante at mga komunidad na hindi nakakulangan sa serbisyo. Ngunit kung titingnan nang mas malapit, ang mga ito sa huli ay mga patakaran na pinakamasakit sa mga bata.

Habang ang ugnayan sa pagitan ng mga bata at ng mga iminungkahing regulasyong ito ay hindi laging malinaw, ang karagdagang pagsusuri ay ipinapakita na ang mga iminungkahing pagbabago ng panuntunan - tulad ng pagpapalawak ng patakaran na "singil sa publiko", ang pagbawas sa mga benepisyo ng Supplemental Nutrisyon na Tulong sa Program (SNAP) at ang pagbabawal ng magkahalong katayuan sa imigrasyon na naninirahan sa subsidized na pabahay - hindi pantay na nakakaapekto sa maliliit na bata.

Totoo ito lalo na sa California, kung saan mayroong tatlong milyong mga bata na wala pang lima ang edad, halos kalahati sa kanila ay mga anak ng mga imigrante. Dahil sa dami ng mga taga-California na naninirahan o malapit sa kahirapan - kasama na 26.1 porsyento ng mga bata sa LA County, pati na rin humigit-kumulang 19.3 porsyento ng mga bata sa California na mabubuhay sa kahirapan kung hindi para sa mga programang pangkaligtasan tulad ng CalFresh o ang Earned Income Tax Credit - maraming pinag-uusapan para sa mga bata at ang kanilang kakayahang magtagumpay at umunlad.

Ito ang dahilan kung bakit ang First 5 LA - isang samahan na gumagana upang makinabang ang lahat ng mga bata sa Los Angeles County - ay may aktibong papel na taliwas sa iba`t ibang mga regulasyong federal na nagbabanta sa kagalingan ng pinakabatang residente ng California.

Sa Unang 5 LA, naniniwala kami na ang isang buong diskarte ng bata ay mahalaga upang matiyak ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata. Nangangahulugan ito ng pakikipaglaban upang maprotektahan ang mga patakaran at kasanayan na tinitiyak ang mga bata sa mga pamayanan na may access sa kalidad ng maagang pag-aaral, mga serbisyong pangkalusugan, sapat na nutrisyon at tirahan.

Ang isa sa pangunahing regulasyon na sinalungat ng Unang 5 LA ay ang tangkang pagpapalawak ng Administrasyong Trump ng patakaran na "pagsingil sa publiko". Ang pagpapalawak ng kahulugan ng singil sa publiko ay magiging mas madali para sa US Department of Homeland Security (DHS) na tanggihan ang katayuan ng berdeng card sa mga imigrante na ginamit o malamang na gumamit ng mga serbisyong pampubliko upang pangalagaan ang kanilang sarili at kanilang mga anak. Ito ay, pipilitin ang mga magulang na pumili sa pagitan ng pag-access sa mga pangunahing programa na nangangalaga sa kalusugan, nutrisyon, pabahay at seguridad ng ekonomiya ng kanilang pamilya o humingi ng katayuan sa paninirahan na maaaring humantong sa kanilang pagkamamamayan.

Bagaman ang regulasyon sa pagsingil ng publiko (na itinakdang magkabisa noong Oktubre 15) ay kasalukuyang hinarangan ng isang ligal na utos, ang "chilling effect" nito nararamdaman na sa buong estado at bansa. Dahil sa pagkalito at takot, ang mga imigrante ay pauna-unting bumababa sa mga pampublikong programa upang maprotektahan ang kanilang katayuan sa imigrasyon.

Sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa pambansa, estado at lokal, ang mga pagsisikap na ginawa ng First 5 LA ay napatunayan na mahalaga sa kasalukuyang pagtigil ng regulasyon. Sa kurso ng higit sa isang taon, ang First 5 LA ay nakipagtulungan sa mga kasosyo upang mabuo ang kinalabasan ng regulasyon at naging mapagkukunan sa mga tagagawa ng patakaran at pamayanan kung paano makakasama ang singil sa publiko sa mga bata at pamilya.

Bilang karagdagan, ang First 5 LA, na nagtatrabaho sa First 5 California at ang First Association, ay nagawang magamit ang First 5 network sa buong estado upang turuan ang aming mga kasosyo sa mga nakakasamang epekto ng panukala. Mahigit sa 260,000 mga pampublikong komento ang naisumite sa Federal Magrehistro, na may isang makabuluhang bilang na nagmumula sa California, at karamihan sa mga ito ay tutol sa regulasyon.

Kasama ng aming mga kasosyo sa pilantropo, ang Unang 5 LA ay itinampok sa isang pahayagan sa California na sumasalungat sa panukalang panuntunan sa pagsingil ng publiko. Na-highlight ng ad ang banta na ipinataw ng panuntunan sa mga bata at nanawagan para sa proteksyon ng mga pamilya.

Sa buong paglalakbay na ito, ang Unang 5 LA ay nagtataguyod laban sa panuntunan sa pagsingil ng publiko sa mga tagagawa ng patakaran at kanilang kawani, at nakikibahagi sa pagrekrut ng karagdagang mga co-sponsor sa "Walang Pondong Pondo Para sa Batayang Pambansang Pagsingil," na pipigilan ang DHS mula sa paggamit ng anumang mga pederal na dolyar upang maipatupad ang regulasyon. Ang Unang 27 LA ay gumawa ng mga hakbang upang tutulan ang iba pang iminungkahing mga regulasyon na makakasama sa mga bata at pamilya, kabilang ang:

  • Ang "Panukalang Inflasyon ng Consumer na Ginawa ng Pederal na Mga Ahensya ng Istatistika," na iminungkahi ng Tanggapan ng Pamamahala at Budget (OMB), na magbababa sa linya ng kahirapan ng bansa at mabawasan ang parehong bilang ng mga California na karapat-dapat sa kita na kwalipikado para sa ilang mga sumusuportang serbisyo pati na rin ang mga antas ng tulong na maaaring matanggap ng maraming mga bata at pamilya, tulad ng Medicaid, CHIP, Head Start at SNAP.
  • Ang batas na "Pabahay at Pagpapaunlad ng Komunidad ng 1980: Pagpapatunay ng Karapat-dapat na Katayuan," na iminungkahi ng Kagawaran ng Pabahay at Pag-unlad ng Lungsod (HUD) ng Estados Unidos, na nagbabawal sa "magkakahalong katayuan" na mga pamilya ng mga imigrante mula sa naninirahan sa publiko o iba pang subsidisadong tirahan, at pilitin ang mga pamilya na maghiwalay alinman upang makapagpatuloy na makatanggap ng tulong sa pabahay, hindi muna tumulong sa tulong, o harapin ang pagwawakas sa mga programa sa tulong na salapi. Ang regulasyong ito ay makakaapekto sa katatagan ng mga pamilya at mailalagay sa peligro na maging walang tirahan.
  • Ang "Pagbabago ng Kategoryang Karapat-dapat sa Karagdagang Programang Tulong sa Nutrisyon (SNAP)," na iminungkahi ng Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos (USDA), na kung saan ay mangangailangan ng mga estado tulad ng California na higpitan ang mga sambahayan na may medyo mas mataas na kita - nakakaranas pa rin ng mga paghihirap sa pananalapi - mula sa paglahok sa SNAP (tinatawag na CalFresh sa California). Mahigit sa tatlong-kapat ng mga benepisyo ng SNAP ang napupunta sa mga pamilyang may mga anak. Ang pagpapatupad ng pagbabago ay kukuha ng mga benepisyo mula sa 3.1 milyong mga indibidwal sa buong bansa at mag-iiwan ng tinatayang 1 milyong mga batang nasa paaralan na walang malaya at nabawasan ang tanghalian sa paaralan.

Ito ay ilan lamang sa mga snapshot ng ilang mga regulasyon na lumalabas sa Pamamahala ng Trump na nagbabanta sa kagalingan ng mga bata.

Ang isang pag-atake sa mga pamayanang imigrante at mga pamilya na hindi nakakakuha ng serbisyo ay isang direktang pag-atake sa mga bata at hinaharap ng California. Karapat-dapat na manirahan ang mga bata sa mga sambahayan na may katatagan sa ekonomiya at pabahay. Karapat-dapat sila sa wastong nutrisyon at pag-access sa pangangalaga ng kalusugan at mga serbisyo sa kaligtasan na mahalaga sa kanilang kapakanan. Pinakamahalaga, lahat ng mga bata ay karapat-dapat sa isang pagkakataon upang magtagumpay sa paaralan at sa buhay, hindi alintana ang background ng kanilang pamilya, ang kanilang zip code o ang kulay ng kanilang balat.

Ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa iba, ay palaging nagtataguyod para sa mga patakaran at regulasyon na pinakamahusay na sumusuporta sa katotohanang ito - lalo na kapag nangangahulugan ito ng paninindigan sa mga pederal na regulasyon na naglalagay sa kapakanan ng mga pinaka-mahina na residente ng ating estado.
isalin