Anais Duran | Government Affairs Strategist

Pebrero 28, 2023

Sa panahon ng Ways and Means Committee ng markup meeting noong Setyembre 21, 2022, si Rep. Judy Chu ay nabighani sa mga huling salita ng kanyang pahayag tungkol sa kahalagahan ng programang federal Maternal Infant and Early Childhood Home Visiting (MIECHV). 

“Sa County ng Los Angeles, kung saan matatagpuan ang aking distrito, 37,000 pamilya ang pinagsilbihan sa pamamagitan ng mga modelo ng pagbisita sa bahay na nakabatay sa ebidensya noong 2021,” ibinahagi ni Chu, na kumakatawan sa San Gabriel Valley ng Los Angeles County. "Ngunit tinatayang 750,000 higit pang mga umaasang pamilya at mga magulang na may mga batang wala pang 6 taong gulang ay karapat-dapat para sa mga serbisyo sa pagbisita sa bahay sa parehong taon ngunit hindi sila matanggap." 

Di-nagtagal pagkatapos ng mga pahayag ni Rep. Chu, ang Kapulungan ng mga Kinatawan ay bumoto na ipasa ang Jackie Walorski Maternal and Child Home Visiting Act of 2022, isang piraso ng batas na muling nagbibigay ng pahintulot sa programa, nagdodoble ng pederal na pamumuhunan sa MIECHV para sa susunod na limang taon at nagbibigay ng patuloy na kakayahang umangkop. ng virtual home visiting services. Bahagi ng pagtiyak na ang lahat ng karapat-dapat na pamilya ay makakatanggap ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay sa pamamagitan ng mga programa tulad ng MIECHV, ang batas ay nakarating sa desk ni Pangulong Joe Biden, kung saan ito ay nilagdaan bilang batas bilang bahagi ng FY 2023 omnibus spending package, na nagmarka ng malaking tagumpay sa First 5 Mga pagsusumikap sa adbokasiya ng LA.

Sa mga buwan at araw bago ang September markup meeting, ang First 5 LA ay may mahalagang papel sa mga talakayan ng MIECHV. Bilang isang pinuno sa larangan na may mahigit isang dekada ng pamumuhunan sa mga programa sa pagbisita sa bahay, ang ahensya ay inimbitahan ni Rep. Chu upang tumulong na palakasin ang argumento para sa muling pagpapahintulot sa MIECHV.” 

Ang mga pagsusumikap sa pagtataguyod na tulad nito ay madalas na hindi nakikita ngunit ito ay isang mahalagang sangkap pagdating sa pagsusulong ng layunin ng First 5 LA sa North Star: na ang lahat ng mga bata sa Los Angeles County ay maabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na edad ng prenatal hanggang limang. Bagama't ang County ng Los Angeles - tahanan ng pinakamataas na bilang ng mga kapanganakan sa bawat county sa estado - ay gumagamit ng iba't ibang pederal, estado at lokal na pampublikong pondo at iba pang pamumuhunan upang suportahan ang home visiting ecosystem, ang MIECHV ay isang mahalagang stream ng pagpopondo pagdating sa pagpapanatili at pag-scale ng system. 

Ang unang 5 pagsusumikap sa pagtataguyod ng LA ay lumakas noong unang bahagi ng nakaraang taon nang kami ay kumilos nang mabilis upang ipalaganap ang kamalayan sa deadline ng muling awtorisasyon na darating sa katapusan ng 2022. Bilang miyembro ng National Home Visiting Coalition, isang magkakaibang grupo ng mga organisasyong nagtatrabaho upang isulong ang patuloy na pederal na suporta ng pagbisita sa bahay upang palakasin ang mga pamilya sa mga komunidad sa buong bansa (at bilang aktibong miyembro ng steering committee nito), ang First 5 LA ay nagkaroon ng direktang pananaw sa paglalakbay sa adbokasiya na kailangan sa hinaharap. .  

Kasama sa paglalakbay na ito ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng 18 miyembro ng kongreso ng Delegasyon ng Los Angeles upang ipaalam sa kanila ang deadline, paggamit ng mga kwento at patunay na punto mula sa aming mga pamumuhunan sa pagbisita sa bahay upang iangat ang kahalagahan ng MIECHV at makakuha ng suporta para sa muling pagpapahintulot nito. Ang Unang 5 LA's Office of Government Affairs and Public Policy ay nagtakda ng mga pagpupulong kasama ang ilan mga miyembro na nakaupo sa Ways and Means Committee –– kasama si Rep. Chu at ang opisina ni Rep. Lucille Roybal-Allard –– at nagbigay ng mga rekomendasyon para sa panukalang batas na isama ang higit na kakayahang umangkop para sa pangangasiwa ng estado at permanenteng suporta para sa telehealth; ang parehong mga rekomendasyon ay kasunod na isinama sa huling bersyon na ipinasa.  

Ang aming matatag na relasyon ay naging susi din sa aming tagumpay sa adbokasiya. Sa tabi ng First 5 network at sa suporta ng National Home Visiting Coalition, sumulat kami ng liham na nagpapahayag ng aming suporta para sa programa sa Ways and Means Committee na bumalangkas ng batas ng MIECHV. Pasiglahin ang epekto ng MIECHV sa mga pamilya sa Los Angeles, nanawagan kami sa mga miyembro ng Los Angeles ng Ways and Means Committee na magtulungang i-sponsor ang batas ng MIECHV, sa kalaunan ay makakuha ng mga co-sponsorship mula sa 12 sa 18 miyembro ng delegasyon. Sa wakas, bumoto ang buong delegasyon ng Los Angeles House na ipasa ang batas. Kasunod ng pagpasa ng panukalang batas, nakipag-ugnayan tayo sa ating mga senador para hilingin na unahin nila ang MIECHV sa omnibus package.  

Ang gawaing ito sa likod ng mga eksena ay sumasalamin sa mga taon ng pederal na adbokasiya ng First 5 LA na lumago sa nakalipas na dekada sa pamamagitan ng pare-parehong pakikipag-ugnayan, komunikasyon, pakikipagtulungan at pagpapakita bilang isang mapagkukunan sa aming delegasyon, na nagsisilbi sa pinakamalaking munisipal na pamahalaan sa bansa. Ang aming mga pagsusumikap sa pagtataguyod ng MIECHV ay magpapatuloy habang nakikipagtulungan kami sa Health Resources and Services Administration upang linawin ang mga magagandang kasanayan sa loob ng MIECHV at makipagtulungan sa mga kasosyo upang ipatupad ang pagpapalawak ng bagong awtorisadong programa. 

Sa hinaharap, ang First 5 LA ay patuloy na magsusulong para sa pagpapalawak ng MIECHV, na itataas ang halaga nito bilang isang programa na nagtataguyod ng mga kasanayan na nagpapabuti sa kalusugan ng ina at sanggol — lalo na para sa mga pamilyang nahaharap sa karagdagang mga hamon at hadlang — at bumubuo ng mas pantay na mga resulta para sa mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga pamilya ng suportang kailangan nila sa mga pinakamahalagang sandali ng paglaki ng kanilang anak. Bagama't ang muling pagpapahintulot ay nagmamarka ng isang makasaysayan at lubhang kailangan na pamumuhunan, ang pagpapalawak ng programa nang sapat upang mapagsilbihan ang bawat karapat-dapat na pamilya sa County ng Los Angeles ay isang patuloy na layunin. 
isalin