Christina Hoag | Freelance na Manunulat

Hunyo 29, 2023

“Dalawang Wika. Twice the Opportunities.” Iyan ang mensahe ng bagong kampanya ng First 5 LA upang hikayatin ang dalawahang pag-aaral ng wika at iwaksi ang mga alamat na ang paglaki sa isang multilingual na kapaligiran ay makahahadlang sa pag-unlad ng mga bata.

"Kailangan nating magkaroon ng patuloy na pagmemensahe tungkol sa mga benepisyo ng pagiging bilingual at bicultural," sabi ng First 5 LA Program Officer na si Gina Rodriguez. "Mahalagang palakasin na ito ay talagang isang cultural asset."

Pinondohan bilang bahagi ng First 5 LA's Dual Language Learner Initiative, ang kampanya ay gumagamit ng maraming channel, simula sa mga display poster, billboard, bus bench at higit pa sa buong LA County. Nagtatampok din ang kampanya ng mga radio spot at mga ad sa pahayagan na tatakbo hanggang sa katapusan ng Agosto. Mga brochure na may maliwanag na kulay Espanyol at Tsino ay ipinamamahagi din sa pamamagitan ng higit sa 100 tagapagbigay ng pangangalaga sa bata upang ibigay sa kanilang mga pamilya ng kliyente, gayundin sa pamamagitan ng mga sangay ng mga sistema ng library ng county at lungsod at mga serbisyo sa pagbisita sa bahay na pinondohan ng First 5 LA.

Inilunsad noong 2021, ang Inisyatiba ay ipinapatupad ng Quality Start LA (QSLA), isang nonprofit na collaborative na nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng pangangalaga sa bata para sa mga batang wala pang 5 taong gulang sa LA County. Bilang karagdagan sa First 5 LA, ang collaborative ay pinamumunuan ng limang iba pang ahensya ng early childhood education: ang LA County Office of Education, ang Child Care Alliance of Los Angeles (CCALA), ang LA County Office for the Advancement of Early Care and Education, ang LA County Child Care Planning Committee, at Partnerships in Education, Articulation and Coordination in Higher Education (PEACH). Kasama sa mga karagdagang kasosyo sa kampanya ang Early Edge California at UNITE-LA.

Ang paghikayat sa pag-aaral ng dalawahang wika ay isa sa mga pangunahing layunin ng QSLA. Sa nakalipas na dalawang taon, ang collaborative ay bumuo ng isang matatag na bangko ng mga mapagkukunan na naglalayong lumikha ng higit na kamalayan sa parehong mga magulang at mga tagapagturo ng maagang pagkabata tungkol sa mga benepisyo ng bilingualism. Kasama sa mga mapagkukunan ang mga workshop at mga kurso sa pagsasanay na inaalok nang personal at online, "Read Together" na mga live na kaganapan kung saan ang isang multilingguwal na may-akda ay nagbabasa ng picture book sa dalawang wika, at mga materyales tulad ng mga bilingual na picture book. Ang mga mapagkukunan ay makukuha sa Espanyol at Mandarin, ang pinakakaraniwang mga wikang sinasalita bukod sa Ingles sa LA County. Ang mga kaganapan sa Read Together ay ginanap din sa Tagalog at Armenian.

"Talagang nagpapasalamat ang mga magulang," sabi ni Ilyssa Foxx ng CCALA, na nagsisilbing direktor ng QSLA. “Hindi nila alam kung saan makakahanap ng mga libro sa kanilang sariling wika. Malaki ang pangangailangan.”

Ang California ay ang pinaka-linguistic na magkakaibang estado sa bansa, habang ang Los Angeles ay ang pinaka-lingguwal na county sa estado. Mahigit 60 porsiyento ng mga batang wala pang 5 taong gulang ang nakatira sa mga tahanan kung saan hindi Ingles ang pangunahing wika.

Ang mga magulang ay madalas na madaling kapitan ng mga maling kuru-kuro tungkol sa bilingguwalismo, tulad ng maling ideya na ang pakikinig sa dalawang wika ay nakakalito sa mga bata o ang alamat na ang pagsasalita sa kanilang pamana na wika ay hahadlang sa mga bata na matuto ng Ingles nang sapat upang magtagumpay.

"Kailangan nating gumawa ng maraming myth dispelling," sabi ni Foxx. "Ang mga magulang ay tumatanggap ng maraming halo-halong mensahe."

Sa katunayan, ipinakita ng pananaliksik na ang pangalawang wika ay isang asset sa buong buhay. Ang mga taong bilingual ay may mas mababang panganib na magkaroon ng demensya, nagpapakita ng mas mataas na cognitive flexibility, nasiyahan sa pinalawak na mga pagkakataon sa trabaho at nagpapakita ng mas malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan at kamalayan sa pagkakaiba-iba ng kultura.

Sinabi ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na natanggap ng mga magulang ang mga brochure nang may sigasig. Si Yanfen Zhang, na nagbibigay ng pangangalaga sa kanyang tahanan sa Monterey Park para sa 11 karamihan sa mga bata na nagsasalita ng Chinese, mula 14 na buwan hanggang 4 na taon, ay nagsabi na ang polyeto ay pinawi ang pangamba ng maraming magulang na nag-aalala na ang pag-aaral ng kanilang sariling wika ay maaaring magdulot ng mga bata na makaranas ng mga pagkaantala sa pagsasalita o pinipigilan sa pag-aaral sa paaralan.

"Talagang malinaw ang brochure," sabi niya. "Nararamdaman nila na mayroon silang mas mahusay na pag-unawa sa kung paano gumagana ang pag-aaral ng dalawang wika at magkaroon ng higit na tiwala sa kanilang mga anak na nagsasalita ng kanilang sariling wika."

Sinabi ni Zhang na ang mga polyeto ay minarkahan ang unang pagkakataon sa kanyang 26 na taon ng pangangalaga sa bata na nakakita siya ng mga mapagkukunan tungkol sa dalawang wikang pagkuha para sa komunidad ng mga Tsino.

Ang susi sa pagbuo ng dalawahang paggamit ng wika ay ang suportahan ang mga bata sa parehong Ingles at sa kanilang sariling wika bago sila pumasok sa paaralan. Ang brosyur ay naglalaman ng ilang paraan na matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak, gaya ng pagtuturo sa kanila ng mga kanta, panonood ng mga video at paglalaro sa kanilang wikang pamana, pagdadala sa kanila sa mga kultural na kaganapan, at pagpuri sa kanilang pagsisikap na makipag-usap sa kanilang sariling wika. Isinasaad din dito ang mga pakinabang ng mga batang bilingual, kabilang ang pagkakaroon ng mas malawak na bilog ng mga kaibigan sa paaralan.

"Ito ay nagpapatunay kung ano ang ginagawa ng mga magulang at nagbibigay sa kanila ng higit na patnubay," sabi ni Foxx. "Ang mensahe na natanggap namin ay gusto nila ng higit pa."

Si Shirong Zeng, na nag-aalaga ng siyam na bata na may edad mula 18 buwan hanggang 4 na taon sa kanyang tahanan sa La Puente, ay nagsabi na, habang nauunawaan ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay dapat magsalita ng Ingles upang magtagumpay, nais din nilang mapanatili ng kanilang mga pamilya ang kanilang kultural na pinagmulan.

“Ang mga magulang ay nag-aalala na kung ang kanilang mga anak ay pinalaki na may dalawang wika, hindi rin sila magaling magsalita, kaya binibigyang-diin nila ang pag-aaral ng Ingles. Dahil sa brochure, mas tinatanggap nila ang pag-aaral ng dalawang wika at mas nasasabik na lumaki ang kanilang mga anak na nagsasalita ng dalawang wika at malapit sa kanilang kultura,” sabi niya.

Ang parehong tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay nagsabi na mayroon din silang tatlong wikang mga bata, na natututo ng dalawang wika mula sa mga magulang mula sa magkakaibang etnikong pinagmulan at nag-aaral din ng Ingles. Sinabi ni Zeng na umaasa siyang makakita ng mas malalim na mapagkukunan na maibibigay sa mga magulang tungkol sa mga benepisyo ng mga bilingual na bata sa hinaharap.

Ang mga mapagkukunan ay idinisenyo upang maging evergreen at magagamit para sa pag-download mula sa Website ng Quality Start LA.

Malayo na ang narating ng California mula noong mga araw kung saan kinutuban ang bilingguwalismo. Noong 1998, ipinasa ang Proposisyon 227 na may layuning alisin ang bilingual na edukasyon at pag-aatas sa mga pampublikong paaralan na turuan ang lahat ng mga estudyante sa Ingles lamang. Bahagi ng English-only na kilusan, ang batas ay kasunod na pinawalang-bisa ng mga botante noong 2016.

"Ang pendulum ay ganap na umindayog sa kabilang panig," sabi ni Rodriguez ng First 5 LA. "Magpapatuloy kaming makipagtulungan sa mga kasosyo upang mailabas ang mensaheng ito."
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Agosto 2023 Isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Para makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pangangalaga sa bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at...

isalin