Sa panayam sa ibaba, tinalakay ng Supervisor Kuehl ang kanyang pinakadakilang alalahanin para sa mga bata sa Los Angeles County, ang kanyang mga hangarin para sa Unang 5 LA sa panahon ng 2016 at ang kanyang pangarap na koponan para sa bawat bata

Ano ang kahulugan sa iyo ng pagkakataong maging Tagapangulo ng Unang 5 LA?

"Lalo akong pinarangalan at nalulugod na Tagapangulo ng Unang 5 LA Board. Alam ko ang tungkol sa at naging tagahanga ng mga oportunidad at mga programa ng Unang 5 hanggang sa lumipas sila sa Prop 10. Ito ay isang kritikal na oras para sa Unang 5 LA. Bagaman mabuti na mas kaunting mga tao ang naninigarilyo, nangangahulugan din ito na kailangan nating gumamit ng First 5 LA na pera sa isang mas madiskarteng paraan. "

Ano ang iyong pinakadakilang mga lugar ng pag-aalala sa mga bata bago mag-edad ang 5 at ang kanilang mga magulang sa Los Angeles County? Bakit?

"Edukasyon sa maagang pagkabata, kawalan ng tirahan at trauma. Ginugol ko ang halos lahat ng aking buhay sa pagsubok na protektahan ang mga tao. Nilinaw talaga na ang pinaka-mahina laban na populasyon ay ang ating mga anak, partikular ang ating mga bunsong anak na inabuso at napabayaan. Nakikita natin ang mga pamilya na nasa krisis araw-araw. Ang mga pamilya na walang tirahan at nagpapalaki ng mga bata sa kanilang kotse, mga bata sa mga bahay na kinupkop, mga magulang na nalulong sa droga. Ito ay isang dahilan kung bakit nais kong tumakbo para sa supervisor ng lalawigan. Ito ang lugar na maaari nating magkaroon ng napaka-positibong epekto sa mga bata. "

"Ang pangarap ko ay ang bawat bata ay maaaring magkaroon ng isang koponan na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan sa medikal, pisikal at pabahay" -Sheila James Kuehl

"Ang aking tatlong pinakadakilang mga lugar ng pag-aalala: Maagang edukasyon sa pagkabata dahil nagbibigay ito sa mga bata ng pinakamahusay na pagkakataon sa buhay; mga pamilya na walang tirahan sapagkat ang mga bata ay inilalagay sa mga hindi ligtas na sitwasyon, at kapag mayroon silang isang bubong sa kanilang ulo, ang mga bata ay parang mas ligtas; at trauma. Nagsisimula kaming makarinig ng maraming tungkol sa mga serbisyong ibinibigay sa pamamagitan ng pangangalaga sa kaalaman tungkol sa trauma. Lubhang interesado ako doon, dahil maraming mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang mga bata na nagdurusa sa trauma ay maaaring magdusa epekto bilang matanda. Ang bunga ng trauma ay maaaring mapagaan ng mga pagkilos na ginagawa natin sa First 5 LA upang mabigyan ang mga bata ang pinakamagandang pagsisimula na maaari nilang makuha. "

Ano ang iyong mga priyoridad at adhikain sa taong ito para sa Unang 5 LA?

"Nakatuon ako na itaguyod ang First 5 LA's bagong Plano ng Strategic. Ito ay isang kritikal na sandali upang ma-secure ang hinaharap ng First 5 LA at ang mga program na sinusuportahan nito. Bilang karagdagan, magiging lubos akong nakatuon sa pagkuha ng pakikipagsosyo sa lalawigan at Unang 5 LA sa mga bagong antas. Halimbawa, ang Inisyatibong Walang Bahay ang lalawigan na pinagtibay noong Pebrero ay magkakaroon ng tiyak na epekto sa mga pamilyang walang tirahan. Si John Wagner, ang aming COO, ay nakikipagtulungan na sa aming mga tanggapan ng lalawigan upang makita kung paano makakatulong ang mga priyoridad ng Unang 5 LA sa mga layunin ng inisyatiba ng walang tirahan ng lalawigan para sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya.

"Ang pangarap ko ay ang bawat bata ay maaaring magkaroon ng isang koponan na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan sa medikal, pisikal at pabahay. Sa palagay ko ang paningin na ito ay naaayon sa balangkas ng mga kadahilanan ng proteksiyon sa Unang 5 LA, tulad ng Welcome Baby at Parent Child Interactive Therapy (PCIT). Ito ay tungkol sa mga propesyonal na nagbibigay sa mga magulang ng mga tool na kailangan nila upang matulungan ang mga anak na umunlad. "
isalin