Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Septiyembre 29, 2022

Ang Unang 5 LA's Meeting of the Board of Commissioners ay halos nagpulong noong Set. 8, 2022. Ang adyenda kasama ang isang boto upang pahintulutan ang pagtanggap ng mga pondo mula sa First 5 California's Refugee Family Support Grant, at mga presentasyon sa pagsusuri at pagpipino ng Strategic Plan at pamumuhay sa halaga ng DEI ng First 5 LA.  

Sinimulan ni Los Angeles County Supervisor at First 5 LA Board Chair na si Sheila Kuehl ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagninilay sa kamakailang holiday ng Labor Day. Binibigyang-diin ang koneksyon sa pagitan ng mga karapatan sa paggawa at ang gawain ng First 5 LA sa pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad na higit na naaapektuhan ng mga pampublikong sistema, itinaas niya ang kahalagahan ng pagtitiwala at pakikinig sa mga taong may pinakamaraming karanasan sa mga isyung sinusubukang lutasin ng First 5 LA.  

“Sa tingin ko ang paniwala ng Araw ng Paggawa ay nagpapaalala sa akin na napakahalagang isama … ang buhay na karanasan ng mismong mga taong gusto nating paglingkuran at gustong tulungan, at kung gaano iyon kahalaga at kung gaano iyon katama … at naniniwala ako kung gaano isinama na namin yun sa ginagawa namin,” she said.  

Nang dumating ang oras para sa mga puna mula sa executive director, itinampok ni Kim Belshé ang dalawang presentasyon sa agenda. Ang una, sa proseso ng pagsusuri at refinement ng Strategic Plan ng First 5 LA at ang pangalawa, sa pamumuhay sa halaga ng Diversity, Equity and Inclusion (DEI) ng First 5 LA. 

“Mayroon kaming dalawang makabuluhang isyu na gusto naming dalhin sa Lupon. Ang mga isyu na, habang sinimulan naming talakayin sa iyo, ay kritikal sa aming tagumpay bilang isang organisasyon at kritikal sa epekto na hinahanap namin sa aming trabaho, "sabi ni Belshé.  

Para sa higit pang mga komento mula kay Belshé, hanapin ang Ulat ng Executive Director ng Setyembre dito 

Ang agenda ng pahintulot ay lubos na naaprubahan. Kasama sa isang kapansin-pansing bagay ang pag-apruba ng isang boto upang pahintulutan ang Unang 5 LA na makatanggap ng mga pondo mula sa First 5 California's Refugee Family Support Grant sa halagang $354,727. Sa pagpopondo mula sa grant, ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa International Institute of Los Angeles (IILA) upang pangasiwaan ang pagpopondo para sa pamamahala ng kaso at system navigation, panandaliang emergency na pangangalaga sa bata at panandaliang emergency na pabahay para sa mga pamilyang refugee. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito. 

Sa Pagpupulong ng Lupon ng mga Komisyoner ng Hulyo, Opisyal na sinimulan ng First 5 LA ang unang cycle ng proseso ng pagsusuri at pagpipino ng Strategic Plan nito. Ang pulong noong Setyembre ay nagsilbing pagkakataon para sa Unang 5 miyembro ng LA team –– gaya ng ipinakita ni Chief Transformation Officer Antoinette Andrews Bush, Health Systems Director Tara Ficek, Office of Data for Action Chief Data Officer Kimberly Hall at Strategic Planning & Refinement Senior Strategist Kaya Tith –– upang bumalik sa Lupon na may mga karagdagang pag-unlad batay sa bagong pag-iisip na hinimok ng kawani at puna mula sa mga Komisyoner. 

Sinimulan ni Andrews Bush ang pagtatanghal sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung bakit nagsusumikap ang First 5 LA na suriin at pinuhin ang Strategic Plan, na nagsasaad na ang 2020-2028 Strategic Plan ay may malawak at maraming elemento na nagreresulta sa iba't ibang interpretasyon ng mga priyoridad ng First 5 LA na nagpapalabnaw sa First 5 LA's focus at epekto.  

"Kailangan namin ng higit na kalinawan sa kung ano ang sinusubukan naming gawin, bakit at paano, at ang unang tatlong-taong pagrerepaso at pagpipino ng siklo ay nagbibigay sa amin ng pagkakataong gawin ito," sabi ni Andrews Bush.  

Binibigyang-diin ang feedback ng Lupon mula sa pulong ng Hulyo, tinawag niya ang sigasig ng Lupon sa pag-reframe ng layunin ng North Star ng First 5 LA, diin sa mga panlipunang determinant ng kalusugan at pagtutok sa mga pinalawak na pamilya at komunidad.  

Bukod pa rito, in-update ni Andrews Bush ang Lupon sa kung ano ang pinagtatrabahuhan ng Unang 5 miyembro ng koponan ng LA mula noong pulong ng Hulyo, kabilang ang paglinang ng pag-unawa sa buong organisasyon sa mga pagpipino, pag-align ng mga pagpipino sa mga priyoridad ng County at komunidad at pagtalakay kung paano ang mga pangako ng DEI ng First 5 LA maaaring isama sa proseso ng pagsusuri at pagpipino.  

Sa isang update sa North Star reframing na iminungkahi noong Hulyo, inihayag ng Chief Government Affairs Officer na si Charna Widby ang patuloy na umuunlad na wika na ngayon ay nagbabasa: “Maaabot ng bawat bata sa County ng Los Angeles ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na taon ng prenatal hanggang 5. ”  

Tinawag ni Widby ang mas mahusay na pagkakahanay ng rebisyon sa buong anak ng First 5 LA, buong balangkas ng pamilya na nakatuon sa trabaho ng First 5 LA sa mga pangangailangan, kagalingan, at katatagan ng mga pamilya at kanilang mga komunidad bilang isang mahalagang aspeto ng pinakamainam na pag-unlad ng pagkabata.  

"Alam namin na ang pinakamainam na pag-unlad ng pagkabata ay nagsasangkot ng isang buong bata, ang buong pamilya na diskarte sa kalusugan at kabilang dito ang sistematikong pansin sa kapakanan ng mga tagapag-alaga, mga pangangailangan, at dapat na isang diskarte na nagpapaunlad ng dignidad, pagbubuklod, (at) pagpapagaling sa loob ng konteksto ng paglikha ng mga komunidad na may kapangyarihan. ,” sabi ni Widby.  

Muling ipinakilala ang pahayag ng Logic Flow na ibinahagi sa pulong ng Hulyo, itinuro ni Ficek ang mga bagong pagpipino batay sa feedback ng Board. Ayon kay Ficek, idinagdag ang "LA County" upang matiyak ang pagkakapare-pareho sa pinong North Star at tawagan ang pansin sa mga hangganan ng heograpiya ng First 5 LA, habang ang salitang "kritikal" ay idinagdag upang iangat ang pakiramdam ng pagkaapurahan sa paligid ng prenatal sa 5 developmental window.  

Bukod pa rito, itinampok ng na-update na Logic Flow ang pagsasama ng isang ikalimang hakbang na tumatawag sa “problem statement” First 5 LA na naglalayong lutasin: Ang sistematikong pagkiling at hindi pagkakapantay-pantay sa mga sistema ay nagpapahina sa mga kondisyong sumusuporta at nakakagambala sa potensyal ng pag-unlad ng mga bata.  

Sa panahon ng proseso ng pagpipino, ang mga tanong tungkol sa tungkulin at pokus ng First 5 LA ay patuloy na lumalabas, at nagbigay si Hall ng snapshot ng natatanging posisyon at pananaw ng First 5 LA bilang isang independiyenteng pampublikong ahensya na may mandatong isulong ang pag-unlad ng bata, isang mahabang kasaysayan ng pagtatrabaho sa loob ng mga sistemang pampubliko, gayundin ang isang namumunong lupon na may mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensyang naglilingkod sa pamilya.  

Binanggit din niya ang pagkakataon sa harap ng First 5 LA bilang resulta ng reframe ng North Star at nagbahagi ng isang pinong "pahayag ng pagkakataon" na unang ipinakita sa pulong ng Hulyo.  

"Iminumungkahi namin na ang pagkakataon sa harap namin ay magtrabaho sa loob at sa mga pampublikong sistema upang ihanay, isama, at bigyang-priyoridad ang mga suporta na tumutugon sa mga pamilya at komunidad, lalo na sa panahon ng prenatal hanggang 3 window ng mabilis na pag-unlad, upang alisin ang mga pagkakaiba-iba," nabasa niya. 

Panghuli, nagbigay si Tith ng pangkalahatang-ideya ng mga susunod na hakbang sa proseso, kabilang ang pagsasama ng feedback mula sa Board para sa pagbabahagi sa pulong ng Set. 22 Program and Planning Committee, na may layuning maisapubliko ang na-reframe na North Star noong Nobyembre 2022.  

“Ang matibay na pinagdadaanan ay isang malalim na pangako sa mga pamilya at sa kanilang mga pakikibaka sa pagpapalaki ng mga anak. Sa palagay ko ay tumataas sa isang makitid na pagtuon sa mga serbisyo upang talagang pag-usapan ang tungkol sa mga kondisyon kung saan nakatira ang mga tao ... ito ang pangunahing mga kondisyon na dapat nating alalahanin," sabi ni Commissioner Deborah Allen nang dumating ang oras para sa talakayan ng Lupon. "At ang mga serbisyo ay kadalasang naaayos kapag nabigo tayong lumikha ng mga kundisyong kailangan ng mga tao. Kaya, sobrang nasasabik akong marinig ito." 

Para sa higit pang mga detalye sa proseso ng pagsusuri at pagpipino ng Estratehikong Plano ng First 5 LA, tingnan ang buong presentasyon dito 

Ang pulong noong Setyembre ay nagtapos sa isang pagtatanghal sa "Living First 5 LA Values: Journey Toward Deepening Our Commitment to Diversity, Equity, and Inclusion" na ibinigay ni Andrews Bush at Seed Collaborative Co-Founder na si Evan Holland.  

"Ngayon ay nagmamarka ng mahalagang milestone: Ibinabahagi ng First 5 LA sa publiko ang mga pangakong ginagawa namin para ipamuhay ang aming halaga sa DEI sa pamamagitan ng paraan kung saan namin ginagawa ang aming sarili sa loob at labas," sabi ni Andrews Bush nang ipakilala ang pagtatanghal.  

Ibinahagi ni Andrews Bush kung paano ang First 5 LA's DEI Commitments ay isang produkto ng isang 11 buwang proseso na pinangungunahan ng mga kawani na suportado ng DEI consultant ng First 5 LA, Seed Collaborative.  

“Ang mga pangakong ito ay sumasalamin sa aming pagnanais na mapadali ang makabuluhang proseso tungo sa isang kultura ng pag-aari, pagpapagaling, kaligtasan, pagkatuto at pagtitiwala. At ang mga Commitment na ito ay nangangailangan ng mga pagpapabuti sa aming mga patakaran, sa aming mga pamamaraan at sa aming mga kasanayan," sabi ni Andrews Bush.  

Ang Mga Pangako ay nahahati sa tatlong mga priyoridad na lugar, ipinaliwanag ni Andrews Bush. Kabilang sa mga lugar na ito ang 1) estratehikong direksyon at mga halaga; 2) kultura, panloob na relasyon at karanasan; at 3) interpersonal at institusyonal na relasyon sa mga grantee at mga kasosyo.  

Nagbigay ang Holland ng pangkalahatang-ideya kung paano binuo ang mga prayoridad na lugar batay sa feedback ng komisyoner na natanggap sa iba't ibang touchpoint sa paglalakbay sa DEI ng First 5 LA.  

"Ang kamakailang mga resulta ng survey ng Board ay nagpapakita na ang anti-racism, hustisya, pagpapagaling at pag-aari ay kritikal sa pagtulong sa First 5 LA na gampanan ang tungkulin nito bilang ahente ng pagbabago ng sistema, at kritikal sa mga komisyoner para sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa pamamahala," sabi ni Holland.  

Para makita ang kumpletong listahan ng First 5 LA's 12 DEI Commitments, tingnan ang mga slide 6-16 dito 

"Ito ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon," sabi ni Andrews Bush, na itinatampok ang mga natutunan at pagmumuni-muni na lumabas sa proseso ng pagbuo ng 12 Commitments. “Hindi namin tinitingnan ang kahon at sinasabing nakarating na kami. Kami ay talagang pagiging bukas at kami ay pagiging maliksi. Kailangan nating patuloy na matuto, magmuni-muni nang sama-sama, tingnan kung saan tayo umuunlad, at mag-adjust ayon sa kailangan natin.” 

Nagtapos ang pagtatanghal sa mga susunod na hakbang sa paglalakbay sa DEI ng First 5 LA. Sinabi ni Andrews Bush sa Lupon na ang Unang 5 miyembro ng koponan ng LA ay nagtatrabaho upang tukuyin ang mga pangunahing resulta ng DEI at mga sukat ng tagumpay upang regular na masuri ang pag-unlad, matuto at mapabuti, at isinasama ang pagpapatupad ng Mga Pangako sa proseso ng pagsusuri at pagpipino ng Strategic Plan.  

Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang buong presentasyon dito 

Ang susunod na pagpupulong ng Board of Commissioners ay naka-iskedyul para sa Oktubre 16, 2022 sa 1:30 pm Mangyaring bisitahin www.first5la.org/our-board/meeting-material 72-oras bago ang petsa para sa higit pang mga detalye.  
Ipinagdiriwang ang Juneteenth 2023

Ipinagdiriwang ang Juneteenth 2023

Hunyo 2023 Unang 5 Ipinagmamalaki ng LA na ipagdiwang ang Juneteenth, ang pagdiriwang ng pederal na paggunita ng ating bansa sa pagtatapos ng pagkaalipin sa United States, na kinikilala taun-taon tuwing Hunyo 19. Kilala rin bilang “Jubilee” o “Araw ng Kalayaan,” ang Juneteenth ay isang panahon para sa pagkilala na...

Buwan ng Pride 2023: All Out with Pride

Buwan ng Pride 2023: All Out with Pride

Hunyo 2023 All Out With Pride! Mga salita at sentimyento na dapat ipagdiwang sa 2023, habang itinataas ng County ng Los Angeles ang tema ng Pride Month ngayong taon bilang pagkilala sa mga kontribusyong ginawa, kulturang ipinagdiriwang, mga hamon na kinakaharap, mga boses na ibinahagi, mga nawala, at ang aktibismo ng mga kaalyado...

isalin