LOS ANGELES - Ang unang 5 Executive Executive ng LA na si Kim Belshé ngayon ay gumawa ng sumusunod na pahayag hinggil sa panukalang Gobernador Gavin Newsom badyet ng estado para sa FY 2019-20 na inuuna ang mga bata sa kanilang pinakamaagang taon:

"Tulad ng sinabi ng Gobernador sa kanyang inaugural address, ang mga bata ay mahalaga sa ating pangkalahatang tagumpay bilang isang estado. Ang iminungkahing badyet ng Gobernador ay nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng mga bata upang magtagumpay sa paaralan at buhay. Sa pamamagitan ng mga panukala sa pagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng mga programa sa pagbisita sa bahay sa maagang pangangalaga at edukasyon, pag-screen ng bata at mga pagbabago sa patakaran sa bayad na pag-iwan ng pamilya, kinikilala ng Gobernador ang mga pangangailangang pangkalusugan at pang-edukasyon ng mga bata. Matalino siyang nagtatayo sa nakaraang gawain ng Lehislatura ng Estado sa pamamagitan ng pagsulong ng isang komprehensibong diskarte sa pag-unlad ng maagang pagkabata. "

"Nilinaw ni Gobernador Newsom ang kanyang mga priyoridad. Magandang balita iyon para sa mga magulang na may maliliit na anak, at mabuti para sa ating lahat dahil sa mga hinaharap na benepisyo na maidudulot nito. "

"Para sa LA County, ang panukalang badyet na ito ay makakatulong sa paghimok ng aming pagsulong upang makamit ang pangmatagalang mga resulta para sa mga bata at pamilya. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa Gobernador Newsom at ng Pamamahala upang patuloy na unahin ang mga bata at pamilya ng California sa mga desisyon sa patakaran at badyet. "
Mga Karanasan ng Organisasyong Nakabatay sa Pamilya at Komunidad sa Pagsusuri at Paggamot sa ACES

Mga Karanasan ng Organisasyong Nakabatay sa Pamilya at Komunidad sa Pagsusuri at Paggamot sa ACES

Ang Enero 2022 ACEs Aware ay isang inisyatiba na inilunsad ng California Department of Health Care Services at ng Office of the California Surgeon General na may layuning bawasan ang mga ACE ng kalahati sa isang henerasyon. Unang 5 LA, bilang bahagi ng isang grant sa pakikipag-ugnayan ng provider sa mga ACE...

Maligayang pagdating Baby Orientation at Protocol Manual

Maligayang pagdating Baby Orientation at Protocol Manual

Welcome Baby Orientation & Protocol Manual (Binago noong 11/30/21) Layunin: Inilalarawan ng dokumentong ito ang mga pamantayan na dapat matugunan ng mga bagong Welcome Baby site upang ipakita ang lawak ng pagpapatupad ng programa ayon sa disenyo. Mahalagang sumunod sa...

Maligayang pagdating Baby Orientation at Protocol Manual

Ang Blue Shield of California Promise Health Plan ay Nagbibigay ng $520,000 na Suporta para sa Maternal/Infant Health Programs sa Los Angeles at San Diego

Susuportahan ng pagpopondo ang mga programang Welcome Baby at Select Home Visiting ng First 5 LA at ang mga libreng serbisyo ng doula at programang pang-edukasyon ng For The Village. Tala ng editor: Ang release na ito ay na-update upang ipakita ang katangian ng mga pamumuhunan. LOS ANGELES at SAN DIEGO, Calif....

Martin Luther King, Jr. Community Healthcare (MLKCH) ay tumatanggap ng Baby-Friendly Designation mula sa World Health Organization (WHO)/Unicef

Martin Luther King, Jr. Community Healthcare (MLKCH) ay tumatanggap ng Baby-Friendly Designation mula sa World Health Organization (WHO)/Unicef

Enero 6, 2021 Ikinalulugod ng BreastfeedLA na ipahayag na ang MLK Community Healthcare (MLKCH) ay ang una at tanging ospital na bagong itinalaga bilang Baby-Friendly Hospital ng Baby-Friendly USA sa California noong 2021! Ang MLKCH ay isa sa dalawampung mga ospital sa panganganak sa County ng...

isalin