Strategic Plan ng Unang 5 LA 2015: Ang pagtuon para sa Hinaharap ay nagpapakita ng isang kapanapanabik na pagkakataon para sa Unang 20 LA upang makamit ang higit na kalinawan, direksyon at pokus para sa epekto at pagpapanatili sa susunod na limang taon at higit pa. Bilang karagdagan sa pangmatagalang paglabas ng piskalya para sa Unang 5 LA at mga alituntunin sa pamamahala, tatitiyak ng estratehikong plano ang transparency sa hinaharap na paggawa ng desisyon at itaguyod ang pananagutan. Ang proseso ng pagpaplano ay nagsimula noong Marso 5 na may layunin para sa pag-apruba ng Lupon ng Plano ng Strategic ng First 2014 LA na 5-2015 hanggang Nobyembre 20. Naglalaman ang pahinang ito ng mga mapagkukunan sa aming mga pagsisikap sa istratehikong pagpaplano na patuloy na maa-update sa pagsulong namin sa proseso.

Mga Highlight ng Webinar na Strategic Plan:

Mga slide mula sa Strategic Plan Webinar (Pdf)

Mga Highlight mula sa Oktubre 8, 2014 Pagpupulong sa Komunidad sa Proseso ng Pagpaplano ng Strategic (3 minuto):

Tingnan ang Buong Oktubre 8 na Pagpupulong sa Komunidad (50 minuto):

Mga Pinakabagong Pag-unlad:

Nobyembre 11 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Paglalahad ng Komisyon sa Oktubre 22 ng Komisyon

Paglalahad ng Komisyon sa Oktubre 9 ng Komisyon

Setyembre 24 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Setyembre 11 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Agosto 28 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Hulyo 10 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Paglalahad ng Pagpupulong ng Komisyon noong Hunyo 12

Mayo 8 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Paglalahad ng Pagpupulong ng Komisyon sa Abril 10

Paglalahad ng Pagpupulong ng Komisyon noong Marso 13

Ang iba pang Media na nagpapaliwanag sa proseso ng Strategic Planning:

Mag-click sa ibaba para sa Mga Mapagkukunang nauugnay sa aming proseso ng Pagplano ng Strategic:

Abril 21st Strategic Pagpaplano Panimula streaming ng Webinar:
Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin