Welcome Baby Orientation at Protocol Manual (Binago noong 11/30/21)

Layunin: Inilalarawan ng dokumentong ito ang mga pamantayan na dapat matugunan ng mga bagong Welcome Baby site upang ipakita ang lawak na ipinapatupad ang programa ayon sa disenyo. Napakahalagang sumunod sa mga pamantayan sa katapatan upang mapanatili ang kalidad ng mga serbisyo na ginagaya ang programa nang tuluy-tuloy at mas mahusay na bigyang-kahulugan ang mga kinalabasan ng programa.
isalin