Ang Unang 5 Executive Director ng LA na si Kim Belshé ay Sumali sa Maagang Mga Tagataguyod sa Bata sa Malakas na Oposisyon sa Public Charge Ruling

Ang Unang 5 Executive Director ng LA na si Kim Belshé ay Sumali sa Maagang Mga Tagataguyod sa Bata sa Malakas na Oposisyon sa Public Charge Ruling

Noong Enero 30, 2020, inihayag ng US Citizenship and Immigration Services (USCIS) na magsisimulang ipatupad ang bagong mga regulasyon sa pagsingil ng publiko sa Pebrero 24, 2020 na magpapahintulot sa mga opisyal ng imigrasyon na may kakayahang tanggihan ang isang berdeng card sa mga aplikante ng imigrante kung ...

Ipinagdiriwang ng Mga Pangkat ng Maagang Pag-aaral ng California ang AB 378 Pag-sign bilang Malaking Tagumpay para sa Family ChildCare Providers, Mga Anak at Pamilya

LOS ANGELES, Setyembre 30, 2019 / PRNewswire / - Pinuri ng Unang 5 LA at Early Edge California ang mga tagabigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya sa California para sa kanilang matagal nang tagumpay para sa sama-samang mga karapatan sa bargaining at pinabuting edukasyon sa maagang pagkabata na nagtapos ngayon sa Gobernador ...

Unang 5 LA: Sinasalamin ng Badyet ng Estado ang Gobernador Newsom at Comprehensive Commitment ng Mga Pinuno ng Batas sa Mga Bata at Pamilya

LOS ANGELES - Pinupuri ngayon ng Unang 5 Executive Director ng LA na si Kim Belshé si Gobernador Gavin Newsom at mga pinuno ng pambatasan sa paggawa ng isang matibay na badyet na sumasalamin ng isang komprehensibong pangako sa mga maliliit na bata at pamilya ng California. "Gobernador Newsom at Lehislatura ...
isalin