PETSA NG POSTING: Hulyo 28, 2022

DUE DATE: Agosto 12, 2022 nang 5:00pm Pacific Time (PT)

I-UPDATE (S):

Agosto 5, 2022 - Nai-post ang Addendum No. 1. Ang RFQ Document ay na-update upang ipakita ang inangkop na wika sa Seksyon IV (Scope of Work).

Agosto 4, 2022 - Naka-post na Mga Slide ng Webinar na Pang-impormasyon  


KATANGING PROPOSER

Dapat matugunan ng mga tagapayo ang mga sumusunod na (mga) minimum na kinakailangan:

  1. Hindi bababa sa 3 taon sa pagpapatakbo bilang isang legal na entity.
  2. Walang salungatan ng interes
  3. Hindi bababa sa tatlong (3) taon ng karanasan sa paggawa ng nakasulat na nilalaman para sa mga gumagawa ng desisyon at mga inihalal na opisyal, tulad ng mga executive summary o mga ulat at pag-aaral, at mga blog upang ipakita ang pamumuno ng pag-iisip
  4. Hindi bababa sa tatlong (3) taong karanasan sa paggawa ng nakasulat na nilalaman para sa media at mga outlet ng balita, tulad ng mga op-ed at mga post sa blog
  5. Hindi bababa sa tatlong (3) taong karanasan sa pag-edit at pag-proofread ng kumplikadong nilalaman, tulad ng mga artikulo, blog at ulat, na nangangailangan ng pagsunod sa mga alituntunin sa istilo ng organisasyon at Associated Press (AP)

Ang mga nagpapanukala na hindi nakakatugon sa (mga) minimum na kinakailangan sa itaas ay hindi makakapasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan Seksyon IX. Proseso ng pagpili).


DESCRIPTION

Ang First 5 LA ay naghahanap ng mga kwalipikasyon mula sa mga kwalipikadong indibidwal o kumpanya na maaaring magbigay sa organisasyon ng mga serbisyo sa pagsulat, pag-edit, at pag-proofread ng nilalaman.

Content Writer RFQ Cover Letter - PDF
Content Writer RFQ - PDF - NA-UPDATE noong Agosto 5, 2022 ayon sa Addendum No. 1
RFQ Addendum No. 1 – PDF – Ang RFQ Document ay na-update.

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon

Para sa Pagsumite


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center para sa mga update at addenda. Ang First 5 LA ay may karapatang amyendahan ang solicitation na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay may pananagutan lamang sa kung saan ay hayagang nakasaad sa dokumento ng paghingi ng tulong at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawin sa pamamagitan ng online funding center. Ang pagkabigong tugunan ang mga kinakailangan ng naturang addendum ay maaaring magresulta sa hindi pagsasaalang-alang sa panukala, sa sariling pagpapasya ng First 5 LA. Ang addenda sa solicitation na ito, kung mayroon man, ay ipo-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga nagmumungkahi na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang panukala ay sumasalamin sa pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.


IMPORMASYONG WEBINAR

Lubos na hinikayat ang mga potensyal na nagmumungkahi na lumahok sa isang Webinar na Pang-impormasyon sa Agosto 3, 2022 para matuto pa tungkol sa mga kinakailangan sa RFQ. Upang ma-access ang mga slide mula sa webinar ng impormasyon, mangyaring mag-click HERE.


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng potensyal na nagmumungkahi ay makakatanggap ng parehong impormasyon, lahat ng mga tanong at sagot na natanggap ay pinagsama-sama at nai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na naisumite sa [protektado ng email] bago 5:00pm PT noong Agosto 3, 2022. Ang unang 5 LA ay hindi nakatanggap ng mga tanong tungkol sa RFQ na ito.

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.


DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang online application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa August 12, 2022. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.


PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Agosto 12, 2022, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga nagmumungkahi ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online na form na ito. Lubos na inirerekomenda na mag-print ka ng kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang “Isumite.” Upang gawin ito, i-click ang “Printer-Friendly na Bersyon.” Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang aplikasyon sa elektronikong paraan. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na matagumpay na na-upload ang mga attachment sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga attachment na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite na ang online na aplikasyon, hindi na makakagawa ng mga pag-edit ang mga nagmumungkahi.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat isumite sa pamamagitan ng email kay Christopher Stephens, Contract Compliance Officer, sa [protektado ng email].
isalin