Ang Unang 5 LA ay Ipinagdiriwang ang Mga Pinuno ng Komunidad

Ang Unang 5 LA ay Ipinagdiriwang ang Mga Pinuno ng Komunidad

Pagbabalik. Pagbibigay ng kanilang makakaya. At hindi sumusuko. Sa buwan ng pasasalamat na ito, iyon ang mga tema ng isang espesyal na araw nang ipahayag ng First 5 LA ang pasasalamat sa mga pinuno ng komunidad para sa lahat ng kanilang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na pagsisikap upang matiyak na ang mga maliliit na bata ...

Ginagawa ng Mga Magulang ang Pananaliksik sa Pagkilos upang Mapabuti ang Oras ng Kalidad sa Mga Bata

Ginagawa ng Mga Magulang ang Pananaliksik sa Pagkilos upang Mapabuti ang Oras ng Kalidad sa Mga Bata

Nang magsimulang mag-survey si Natasha Guerrero ng iba pang mga magulang sa kanyang pamayanan noong nakaraang taon, nagulat siya nang malaman kung gaano kaunti ang kalidad ng oras na ginugugol nila sa kanilang mga anak. "Napaka mapanghusga sa simula," sabi ni Guerrero. "Ako ay tulad ng, 'Hoy, ako ay isang ina ng ...

Ang Mga Batang Pinakamahusay na Ina ng Simula ay Dalhin ang Kaso sa Estado Capitol

Ang Mga Batang Pinakamahusay na Ina ng Simula ay Dalhin ang Kaso sa Estado Capitol

Nang si Evelin Balbuena-Galvez ay nabuntis nang anim na linggo bilang pangalawa sa Leuzinger High School sa Lawndale, nadulas siya at nahulog sa shower, nawawala sa isang araw ng pag-aaral. Sa ibang mga araw, ang sakit sa umaga at mga appointment ng doktor ay pinipigilan siyang dumalo sa mga klase. Pagkatapos, kapag ...

Ang Mga Magulang at Komunidad ay Lumikha ng Bagong Pamumuno sa Lokal para sa Unang 5 Pagsisikap na Batay sa Lugar

Bago, Panrehiyong Istraktura ng Pinakamahusay na Mga Komunidad ng Simula na Inilaan upang Tulungan na Palakihin ang Mga Tinig para sa Mga Batang Bata LOS ANGELES - Kumikilos sa malawak na nakabatay na input na natipon mula sa mga pamayanan na pinaghahatid nito, inihayag ng First 5 LA ang susunod na yugto ng pagsisikap na batay sa lugar ng Pinakamahusay na pagsisikap ng mga pamayanan .. ..
isalin