Hindi ito isang tipikal na araw na nagtatrabaho para sa Gobernador ng California na si Gavin Newsom. Nagtayo siya ng isang Lego block tower, nag-alaga ng hamster at humingi ng feedback sa isang tea party kasama ang ilan sa kanyang pinakabatang nasasakupan, 3 at 4 na taong gulang lamang.

Ang Newsom ay naglibot sa makabagong modelong pangkalusugan at pang-edukasyon na nagtatrabaho sa Hope Street Margolis Family Center, sa bayan ng Los Angeles, at binibigyang diin ang kanyang pangako sa maagang pagkukusa ng bata.
Sa kasalukuyang badyet ng estado na
kamakailan lang siya pumirma, isang makasaysayang $ 2.8 bilyon ang nakatakdang pondohan ang pagsisimula ng isang komprehensibong diskarte sa pag-unlad ng maagang mga bata, kasama ang $ 105 milyon para sa pag-unlad ng pag-unlad at trauma, higit sa $ 135 milyon para sa mga programa sa pagbisita sa bahay, $ 195 milyon para sa maagang pag-unlad ng pag-unlad ng lakas ng serbisyo ng tagabigay ng serbisyo, $ 300 milyon para sa buong-araw na imprastraktura ng kindergarten at $ 273 milyon para sa pag-aalaga ng bata at pagpapalawak at pagpapabuti ng pasilidad sa pre-school, upang pangalanan lamang ang ilan.

"Sa palagay ko ito ay lubhang mahalaga," sinabi ng Newsom tungkol sa pagsuporta sa mga magulang at maliliit na anak upang sila ay magkaroon ng mas mabuting kalidad ng buhay.

Ang Hope Street Margolis Family Center, na nagsisilbi sa higit sa 5,000 mga tao sa isang taon at bahagi ng Dignity Health California Hospital Medical Center, ay naging isang modelo para sa mga serbisyong maagang pagkabata sa pamamagitan ng holistic, dalawang henerasyong diskarte. Nagbibigay ito ng de-kalidad na maagang edukasyon at pagbisita sa bahay, pag-screen ng pag-unlad, suporta para sa mga magulang at mas matatandang bata (sa pamamagitan ng mga programa tulad ng an-after school center ng kabataan na may tulong sa takdang-aralin), pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyong pangkalusugan sa pag-iisip, mga pagawaan sa pag-aaral at libangan, fitness at mga klase sa pagbasa at pagsulat.

"Ito ay isang kapansin-pansin na sentro ng paggalaw ng maagang pagkabata," sinabi ni Newsom, na idinagdag na maraming mga sentro tulad ng Hope Street ang kinakailangan upang makatulong na malutas at maiwasan ang maraming sakit ng lipunan, kabilang ang karahasan sa baril, kawalan ng tirahan at kawalan ng ekonomiya. "Ang mga sagot ay narito," sinabi niya, na kumikilos sa gusali.

Ang Newsom ay sinamahan sa paglilibot ng Surgeon ng California na si Dr. Nadine Burke Harris, Senior Policy Advisor para sa Early Childhood na si Giannina Perez at Deputy Secretary ng California Health and Human Services Agency para sa Early Childhood Development at Senior Advisor sa Gobernador sa Pagpapatupad ng Early Childhood Mga Inisyatibo sa Pag-unlad na si Kris Perry. Sumali si Gobernador Newsom ni Sen. Holly J. Mitchell, pinuno ng Senate Budget Committee, at Assemblymember Miguel Santiago, na kapwa naging mahalagang kampeon para sa mga programa sa maagang pagkabata.

"Ang maagang pag-aaral ay sumusuporta sa maagang pag-unlad ng utak na nagtatakda ng mga bata para sa panghabang buhay na kalusugan," sabi ni Burke Harris. "Ang ligtas, matatag at nakakaalaga na mga relasyon sa mga sentro tulad ng Hope Street ay nakakatulong na mapigilan ang mga epekto ng masamang karanasan sa pagkabata" tulad ng karahasan, sakit sa pag-iisip at pag-abuso sa droga sa bahay.

Si Kim Belshé, executive director ng First 5 LA, isang maagang pagdurog at samahang tagapagtaguyod, ay tinanggap ang gobernador sa lupain ng maagang pagkabata ng Los Angeles at binigyang diin na "ang bagong pondo para sa mga hakbangin sa maagang pagkabata ay malayo pa upang matulungan ang pagbuo ng isang komprehensibong diskarte na kinikilala ang kahalagahan ng kalusugan, edukasyon at kagalingan na magkasama. Palalakasin nito ang mga pamilya, habang tinutulungan din silang mapagtagumpayan at maiwasan ang mga stressors tulad ng kahirapan at pang-aabuso. "

"Ipinagmamalaki naming ibahagi sa Gobernador Newsom ang isa sa mga modelo ng tahanan ni LA para sa kung paano matiyak na ang mga bata mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay may pagkakataon para sa isang makatarungang pagsisimula," sabi ni Kim Pattillo Brownson, pangalawang pangulo ng patakaran at diskarte para sa Unang 5 LA. "Pinupuri namin ang pamumuno ng gobernador at mambabatas sa badyet ng estado, na nagbibigay ng walang uliran na mapagkukunan sa mga maliliit na bata. Ang unang badyet na ito ay nagbibigay sa California ng isang makasaysayang pagkakataon upang mabuo ang hinaharap na nararapat sa ating mga anak. "

Nasa kamay upang makilala ang gobernador ay apat na mga boluntaryong pinuno na may Unang 5 LA Pinakamahusay na Simula, isang programa sa pakikipag-ugnayan sa pamayanan na nagpapatakbo sa 14 na mga lugar na walang serbisyo sa buong Greater Los Angeles, at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga pangangailangan - at mga assets - ng kanilang mga komunidad. Bilang bahagi ng misyon ng First 5 LA na palakasin ang mga pamilya, nagpapatakbo ang mga pinuno ng Best Start ng mga lokal na grupo ng suporta para sa mga magulang, na kumokonekta sa kanila sa impormasyon at mga mapagkukunang pampubliko, na ang ilan ay pinalawak sa kasalukuyang badyet ng estado.

"Binibigyan namin ng kapangyarihan ang mga pamilya," sabi ni Teresa Vega ng Best Start South El Monte / El Monte. "Dinidirekta namin sila sa mga lugar kung saan makakakuha sila ng libreng mga diaper, mga workshop sa pagiging magulang, mga programa para sa mga batang ina, mga grupo ng suporta sa karahasan sa tahanan, maraming bagay."

Sinabi ng mga pinuno na ang Best Start ay nakatulong sa kanila nang personal, pati na rin. Si Gisela Brigido, na kasama ng Best Start East Los Angeles sa loob ng apat na taon, ay nagsabi na pinahusay ng mga pagawaan ng Best Start ang kanyang kasanayan sa pagiging magulang sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya kung paano maunawaan ang mga bata. "Hindi ko alam kung gaano kahalaga ito," sabi niya. "Hindi mo maaaring makuha ang impormasyong ito kahit saan pa."

Ang pagsuporta sa mga magulang ay mahalaga sa pagtula ng isang malakas na pundasyon na nagbibigay-daan sa mga anak na umunlad, sinabi ni Sen. Mitchell. "Ang mga bata ay hindi nakakakuha ng do-overs," sabi niya.

Sinabi ng Newsom na ang isang pangunahing lakad ng kanyang diskarte sa dalawang henerasyon ay ang paglikha ng isang pang-buong estado na plano para sa edukasyon sa maagang pagkabata, katulad ng para sa mas mataas na edukasyon. "Magpapakita kami sa mapa, sa isang napaka matino na paraan, kung paano pondohan ang edukasyon sa maagang bata," aniya. "Ito ay walang precedent sa estado. Sa antas ng estado, wala pang uri ng pangmatagalang pamumuhunan na kinakailangan. Ipaalam natin sa ating mahabang panahon. "
isalin