Minamahal naming Kaibigan,

Ang pangako ng unang 5 LA sa maliliit na bata at pamilya at kapareha ay hindi matatag sa oras na ito. Ang aming trabaho ay patuloy na nakabatay sa aming Strategic Plan at aming mga pagpapahalaga sa pagpapatuloy ng aming pangako sa mabilis na pagbabago ng kapaligiran.

Sa panahong ito ng labis na kawalan ng katiyakan, ang aming kakayahang kumilos nang mabilis ay nasubukan at isiniwalat ang pangangailangan para sa higit na kakayahang umangkop at adaptive leadership. Patuloy kaming hinihikayat ng mobilisasyon at katatagan ng mga pamayanan, kabilang ang aming mga grantees at kontratista, na umakyat sa mga hamon na ipinakita ng COVID-19 at ang mga paraan kung saan inilalagay nito sa mas malaking peligro ang mga pamilya.

Mas malawak, ang pandaigdigang pandemikong ito ay naglalantad, na may kalinawan, ng mga bitak at chasms na napakaraming nakaharap sa ating mga komunidad. Ito ay nagha-highlight ng mga kakulangan ng mga system na maging tumutugon sa pangunahing mga pangangailangan ng mga bata at pamilya sa ilalim ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari tulad ng isang pandemya o pag-urong, at lalo na para sa mga na naapektuhan ng mga hindi pagkakapantay-pantay.

Ang Unang 5 LA ay magpapatuloy na maging isang malayong samahan para sa hinaharap na hinaharap, nakahanay sa mga patnubay at protokol na inirekomenda ng mga opisyal ng kalusugan ng publiko sa estado at lalawigan. Ang aming trabaho ay magpapatuloy at ang aming pangako na makipagtulungan sa aming mga kasosyo upang matugunan ang mga hamon na nilikha ng pandemikong ito para sa aming pinaka-mahihina na pamilya ay harap-at-sentro.

Ang aming tugon sa COVID-19 pandemya ay nakatuon sa mga priyoridad na ito:

  • Sinusuportahan ang aming kawani upang sila ay manatiling malusog at masangkapan upang unahin ang mga pangangailangan ng mga anak at pamilya ng Los Angeles County ngayon at sa hinaharap
  • Sinusuportahan ang aming mga kasosyo sa kinontrata (mga bigay, vendor, kontratista) kung saan marami sa mga anak at pamilya ng aming County ang umaasa para sa mga serbisyong naglilingkod sa pamilya
  • Sinusuportahan ang mga maliliit na bata ng LA County at ang kanilang mga pamilya, na may isang partikular na pagtuon sa mga pinaka-mahina laban sa pandemiyang ito

Lahat tayo ay tumatakbo sa isang kapaligiran na hindi mahuhulaan at mabilis na pagbabago. Maraming hindi kilala. Ang alam ay ang papel na ginagampanan ng Unang 5 LA sa COVID-19 na tugon na ito ay batay sa aming pino na istratehikong plano na naaprubahan noong 2019 upang mapabuti ang buhay ng mga maliliit na bata ng LA County.

Mga Prinsipyo sa Gabay para sa Tugon ng Unang 5 LA

Sa mga nagdaang linggo, ang Unang 5 LA ay lalong nakatuon sa kung saan at paano susuportahan ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga kritikal na serbisyo at system na mahalaga para sa kagalingan ng bata at pamilya.

Sa konteksto ng walang uliran na mga hamon na ipinakita ng COVID-19 pandemya, nagtakda kami ng apat na labis na layunin para sa tugon ng Unang 5 LA:

  • I-minimize ang epekto sa First 5 na LA na pinondohan ng mga gawad, kontratista at vendor sa pamamagitan ng pagbibigay ng maximum na kakayahang umangkop upang suportahan ang pagpapatuloy ng gawaing pinondohan namin sa kanila upang makumpleto.
  • Panatilihin ang trabahador ng aming mga gawad at kontratista at patatagin ang imprastraktura. Kinikilala namin na ang karamihan sa mga pondo ng First 5 LA ay ang tauhan na pinapasukan ng mga grante at kontratista, at nagtatrabaho kami upang suportahan ang mga ahensya upang mapanatili ang kanilang mga tauhan hangga't maaari. Papayagan nito silang tumugon sa agarang mga pangangailangan at magbigay ng kakayahan para sa kanilang mga koponan na muling magamit ang aming mahalagang nakabahaging gawain kapag nagawa nila.
  • Protektahan laban sa anumang "regalo ng mga pampublikong pondo." Bilang isang ahensya ng publiko, ang Unang 5 LA ay kailangang gumamit ng mga mapagkukunan ng nagbabayad ng buwis nang naaangkop, naaayon sa mga pagkilos na naaprubahan ng aming Lupon, at sumusunod sa mga naaangkop na paghihigpit.
  • I-minimize ang pasanin sa pangangasiwa. Habang binubuo at ipinatutupad namin ang mga patakaran at awtoridad sa emerhensiya, hinahanap namin na bawasan ang mga kinakailangan sa pagproseso ng kontrata ng administratibo sa aming sariling kawani at sa kawani ng aming mga kasosyo, kinikilala na lahat kami ay humihiling sa aming oras.

Sa linggong ito, sinimulan ng mga miyembro ng aming koponan ang sistematikong umaakit ng mga grante at kontratista upang talakayin ang epekto ng pandemya sa kanilang saklaw ng trabaho at ang potensyal na pangangailangan para sa mga pagsasaayos.

Pinatnubayan ng aming Diskarte, Ang aming Mga Halaga at Ang aming Pangako sa aming Mga Kasosyo

Ang pandemikong COVID-19 ay nagdala ng matinding kaluwagan sa mga sistemang hadlang at hamon na pumipigil sa pag-unlad at pagkakataon para sa napakaraming mga bata at pamilya ng LA County.

Ang pagkakaroon ng pagkalat at epekto ng COVID-19 ay naging malinaw ang kritikal na pangangailangan para sa mga pagbabago ng system - mga pagbabago sa patakaran, kasanayan at kagustuhan ng publiko na unahin ang mga maliliit na bata at matiyak na ang aming mga anak - lahat ng mga bata - ay may access sa kalidad, pinag-ugnay at napapanatiling serbisyo at sumusuporta sa napakahalaga sa kagalingan ng bata, ngayon at higit pa sa pandemikong ito.

Tulad ng aming tugon sa kalusugan ng publiko ay susundin ang mga kritikal na patnubay, tulad ng pisikal na paglayo, paghuhugas ng kamay, at walang pakikipag-ugnay sa harapan, ang aming tugon sa organisasyon ay gagabay sa aming Strategic Strategic at mga halaga sa 2020-28.

Ang Unang 5 LA at ang mga kasosyo nito ay magpapatuloy na ituon ang pansin sa pagpapalakas ng mga sistema ng publiko at pamayanan, pagsulong at pagbuo ng karanasan sa pamayanan, pagpapalawak ng aming impluwensya at epekto sa data, at pag-optimize ng aming sariling pagiging epektibo sa organisasyon.

Kung paano tayo sumusulong nang sama-sama ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho nang sama-sama upang mas gumana ang mga sistemang ito ng serbisyo. Sa Unang 5 LA, ginagawa namin iyon sa pamamagitan ng pagbabago ng mga patakaran at kasanayan at pagbuo ng kagustuhan sa publiko na unahin ang mga maliliit na bata at mas mabisang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.

Kami ay inspirasyon ng mga maagang resulta ng aming mga pagsisikap na nagtulungan. Nagtatrabaho nang sama-sama, tumulong kami sa pag-ugnay ng isang plano sa pangangalaga ng bata sa buong county, inilipat ang aming workforce sa pagbisita sa bahay sa mga virtual na modelo, nakipagtulungan sa aming mga kasosyo sa Best Start upang matugunan ang mga kagyat na pangangailangan na kinilala sa pamayanan, at bumuo ng malinaw na mga mensahe ng pagtataguyod ng pederal at estado na inuuna ang mga maliliit na bata.

Ito ang ilang mga highlight ng mahalagang gawaing inilunsad namin at patuloy na susuporta sa iyong pakikipagsosyo upang mabawasan ang epekto ng pandemya sa aming mga maliliit na anak at kanilang pamilya.

Mangyaring alamin na ang Unang 5 LA ay nakatuon sa pagsuporta sa aming mga kontratista at mga gawad sa mahirap na oras na ito. Inaabot namin ang aming mga kasosyo upang maging isang suporta at makinig at matuto mula sa kanila upang ipaalam ang aming tugon sa mga darating na linggo, buwan at taon. Ang aming mga kasosyo ay naroroon para sa mga bata at pamilya. At ang Unang 5 LA, sa turn, ay nandiyan para sa kanila.

Salamat sa iyong patuloy na pangako sa aming mga anak.

Taos-puso,

Kim Belshé

Executive Director
isalin