POSTING DATE: Abril 6, 2021

PETSA NG PAG-CLUSING: 5:00 pm PST sa Abril 30, 2021

UPDATE:

  • Abril 16, 2021 - Ang sumusunod ay nai-post sa ilalim ng Informational WebinarInformational webinar recording at mga slide slide
    • Mga slide slide na pang-informational at presentasyon
  • Abril 27, 2021- Ang sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyon ng Mga Tanong at Sagot:
    •  Mga Katanungan at Sagot at kaukulang Apendise O hanggang Q- PDF.

MAHAL NA APPLIKANTE

Dapat matugunan ng mga tagapayo ang mga sumusunod na (mga) minimum na kinakailangan:

  1. Minimum ng limang (5) taong karanasan na nangunguna sa mga proyekto sa pagsasaliksik, kabilang ang pagsasagawa ng koleksyon ng data ng survey, paglilinis at pag-aaral ng data, at pagsasagawa ng mga proseso ng pag-uulat ng data.

Ang mga aplikante na hindi nakakatugon sa (mga) minimum na kinakailangan sa itaas ay hindi makakapasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan Seksyon VIII. Pagpipilian sa Proseso ng Pagpili at Mga Pamantayan sa Pagsusuri).


DESCRIPTION

Ang Unang 5 LA ay naghahanap ng mga panukala mula sa mga indibidwal o samahan na may mga kwalipikasyong kinakailangan upang ipatupad ang taunang proseso ng pag-uulat at bumuo ng mga produkto ng pagsasabog na susuportahan ang paggamit ng data. Ang layunin ng taunang proseso ng pag-uulat ay upang sumunod sa mga kinakailangan ng Proposisyon 10 at paganahin ang Unang 5 LA na mapanagot ang sarili sa misyon at pananaw para sa mga bata at pamilya ng LA County. Ang mga layunin ng proyekto ay upang:

  1. Tiyaking pinapanatili ng Unang 5 LA ang pagsunod sa mga kinakailangan sa pag-uulat ng Proposisyon 10 sa pamamagitan ng napapanahong pagsumite ng kinakailangang pag-uulat sa Unang 5 California.
  2. Pagbutihin ang pag-access at pagbabahagi ng data na nauugnay sa First 5 LA na pamumuhunan, maabot, at epekto sa mga tauhan at lokal na stakeholder sa pamamagitan ng pagbuo ng isang lokal na maikling data.

Ang gawain ng taunang ulat (AR) ay magbibigay sa Unang 5 LA ng isang pangkalahatang ideya ng kontribusyon nito sa pagpapabuti ng mga kondisyon para sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya sa LA County. Kasama sa taunang pag-uulat ng Unang 5 LA ang data na nauugnay sa mga populasyon na naihatid, kita sa piskalya at paggasta, nakumpleto na mga pagsusuri, at mga kwentong tagumpay sa husay. Ang data na naiulat sa pamamagitan ng proseso ng AR ay makakatulong din sa Unang 5 LA na suriin ang mga demograpiko ng mga naihatid ng mga pamumuhunan nito at kilalanin ang anumang mga pagkakaiba-iba upang maipaalam sa mga darating na pamumuhunan ng First 5 LA. Partikular, ang pagsasabog ng data na pinaghiwalay ng lahi / etniko at heograpiya ay magpapadali sa pag-access ng mga kawani ng First 5 LA, mga bigay, at kasosyo. Ang pag-unawa sa mga posibleng disparidad na nakataas sa Unang pamumuhunan ng LA ay maaari ring ihatid upang ipaalam ang mga patakaran at kasanayan sa pamumuhunan ng First 5 LA.

Cover Letter PDF
Taunang Pag-uulat ng consultant na RFQ - PDF

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon

Para sa Pagsumite


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay responsable lamang para sa malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga aplikante na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.


IMPORMASYONG WEBINAR

Mangyaring hanapin sa ibaba ang pag-record at mga slide ng pagtatanghal para sa Informational Webinar na naganap noong Abril 16, 2021.

Taunang Pag-uulat ng consultant ng RFQ Impormasyon sa Session ng Paglabas ng Deck


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na matanggap bago mag-5 ng hapon ang PST sa Abril 23, 2021, at mai-post ang mga sagot sa website sa Abril 27, 2021.

Nakalakip mangyaring hanapin ang Tanong at Sagot_ Taunang Pag-uulat ng consultant na RFQ.

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.


DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang packet ng aplikasyon na kumpleto sa kinakailangang mga dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA na hindi lalampas sa 5:00 pm PST sa Abril 30, 2021. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.

PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5:00 pm PST noong Abril 30, 2021, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online form. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronik. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Daisy Ortiz, Opisyal ng Pagsunod sa Kontrata, sa [protektado ng email].
isalin